Archief voor 21 maart 2014

Vicerector Rik Gosselink en schepen Bieke Verlinden gingen uit in Leuven

Afgelopen nacht liepen vicerector studentenbeleid Rik Gosselink en schepen van studentenzaken Bieke Verlinden mee met de overlastpatrouille van de politie. Zo konden ze met eigen ogen vaststellen hoe de politie een levendige studentennacht in de hand houdt.

Tijdens de nacht vullen een overlastteam, een interventieteam, een verkeersteam en een bureauteam elkaar nauw aan en spelen kort op de bal. Een sterke preventieve en ontradende aanpak wordt, naarmate de nacht vordert en het alcoholverbruik toeneemt, bijgestuurd naar een accuraat en meer sanctionerend optreden.

Voor Rik Gosselink en Bieke Verlinden startte de nacht met een briefing en een rondleiding op het politiekantoor. Na de instructies, volgden enkele journalisten gedurende een uur de patrouille. Daarna gingen de schepen en de vicerector nog tot 6.00 uur in de ochtend mee op pad om het nachtleven door de bril van de politie te aanschouwen.

Fakbarcharter
Opvallend was dat op de plaatsen waar het fakbarcharter goed werd nageleefd de overlast beperkt bleef. Toch konden de schepen en vicerector vaststellen dat de afspraken niet overal worden nageleefd. Te weinig stewards of stewards die zelf met alcohol aan de deur staan, worden bijvoorbeeld niet ernstig genomen. Overleg en bijkomende sturing dringen zich op deze plaatsen op.

Overlast
De politie moest meermaals ingrijpen: een kotfeestje werd stilgelegd, op enkele pleintjes werd overlast vastgesteld na klachten van buren, een chauffeur pleegde vluchtmisdrijf en werd daarna klemgereden door de politie en de patrouille werd gealarmeerd over enkele gauwdiefstallen.

Kantelpunt
Overlastteams werken vooral preventief. Maar na 3.00 uur ‘s nachts is er een kantelpunt en heeft puur preventief werken geen zin meer. Dan schakelden de teams over op een meer sanctionerende aanpak en schreven ze onder andere pv’s voor wildplassen uit.

Lessen voor de toekomst
Om 6.00 uur eindigt de lange, levendige nacht. De vicerector en de schepen maken de balans op. Ze uiten hun bewondering voor de politieteams die de hele nacht af- en aanrijden en met veel kalmte discussies aangaan. De teams zijn ook erg goed op elkaar ingespeeld. Het bureauteam krijgt camerabeelden binnen van over de hele stad. Op basis daarvan kunnen zij de teams ter plaatse (overlastteam, interventieteam en verkeersdienst) efficiënt aansturen. De vicerector en schepen uiten ook hun waardering voor de fakbars die met een goede stewardwerking een voorbeeld zijn voor hun collega’s met overlastproblemen.

Nick de studenteninspecteur wordt door heel veel studenten herkend en op handen gedragen. Dat toont aan dat het doelgroepenbeleid echt wel werkt.

Schepen Verlinden en vicerector Gosselink nemen enkele aandachtspunten mee naar huis, maar stellen vooral vast dat het huidige beleid goed werkt. De KU Leuven, de stad Leuven en politie Leuven zullen de handen in elkaar blijven slaan om te werken aan een studentvriendelijke en leefbare stad.

Bookmark and Share

Annuntiaten Heverlee eerste erkend Vlaams-Brabants cultureel archief

De provincie Vlaams-Brabant erkent Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee als eerste culturele archiefinstelling op regionaal niveau en ondersteunt haar met 50.000 euro aan structurele subsidies.

‘Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee verzamelt en bewaart niet alleen waardevolle archiefstukken in haar gebouwen. Ze gebruikt ze ook voor onderzoek en onderwijs en deelt hen met het publiek’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur. ‘Ze werken ook nauw samen met heemkringen, onderwijsinstellingen en archiefcentra’.

Sinds het cultureel erfgoed-decreet van 2012 kunnen de provincies culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel, dat toegekend wordt door de Vlaamse overheid, indelen bij het regionale niveau en werkingssubsidies geven.

In 2013 werkte de provincie Vlaams-Brabant een subsidiereglement uit waarbij Vlaams-Brabantse culturele archiefinstellingen een aanvraag kunnen indienen voor indeling en subsidiëring op regionaal niveau.

De eerste erkenning gaat naar Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee. Deze archiefinstelling bewaart en ontsluit documenten in verband met de congregatie en haar activiteiten in onderwijs, missie en pastoraal. Hieraan verbindt ze zowel wetenschappelijke als publieksgerichte activiteiten in samenwerking met andere professionele en vrijwillige erfgoedorganisaties.

Bookmark and Share

Wereldse zondag in Wereldcafé.coop op 6 april

Op 6 april 2014 vindt de volgende Wereldse zondag plaats in het Wereldcafé.coop, Joris Helleputteplein 2, Leuven tussen 12u en 14u en 17u en 19u.

De Wereldse Zondag komt ditmaal ten goede aan Ngaari Laaw BE vzwVzw Ngaari Laaw BE ondersteunt het culturele en maatschappelijke werk van de muziekgroep Ngaari Laaw uit Senegal. De voornaamste aandachtspunten zijn: zuiver drinkwater voor iedereen, water voor de landbouw, aidspreventie, vrouwenbesnijdenis stoppen, onderwijs en opleidingen, duurzame ontwikkeling van de Fouta-regio, behoud van de eigen cultuur van de Peuhl-bevolking.

Met de opbrengst van onze Wereldse Zondag op 6 april 2014 zullen aan de school in Ngouy (een dorpje in de Fouta-regio in het noorden van Senegal) de verbeteringswerken aan de waterput voltooid worden. Het gemorste water wordt opgevangen in een reservoir en via een pijp afgevoerd naar de speelplaats van de school om er een groentetuintje mee te bevloeien. Zo leren de kinderen het belang van groenten in hun voeding en de invloed van water voor de land- en tuinbouw.

Op het menu:

  • Hoofdschotel (12€): Thieboudienne (inschrijven verplicht). Dit is het nationale gerecht van Senegal. De naam is Woloff voor “rijst met vis” (en groenten). In het Pulaar: maaro e liddi. Voor degenen die niet graag vis eten, is er ook een versie met kip en een vegetarische versie.
  • Dessert (3€): Pindakoekjes met banaan en ijs (ter plaatse te bestellen)

Inschrijven via deze link.

Bookmark and Share