Vicerector Rik Gosselink en schepen Bieke Verlinden gingen uit in Leuven

Afgelopen nacht liepen vicerector studentenbeleid Rik Gosselink en schepen van studentenzaken Bieke Verlinden mee met de overlastpatrouille van de politie. Zo konden ze met eigen ogen vaststellen hoe de politie een levendige studentennacht in de hand houdt.

Tijdens de nacht vullen een overlastteam, een interventieteam, een verkeersteam en een bureauteam elkaar nauw aan en spelen kort op de bal. Een sterke preventieve en ontradende aanpak wordt, naarmate de nacht vordert en het alcoholverbruik toeneemt, bijgestuurd naar een accuraat en meer sanctionerend optreden.

Voor Rik Gosselink en Bieke Verlinden startte de nacht met een briefing en een rondleiding op het politiekantoor. Na de instructies, volgden enkele journalisten gedurende een uur de patrouille. Daarna gingen de schepen en de vicerector nog tot 6.00 uur in de ochtend mee op pad om het nachtleven door de bril van de politie te aanschouwen.

Fakbarcharter
Opvallend was dat op de plaatsen waar het fakbarcharter goed werd nageleefd de overlast beperkt bleef. Toch konden de schepen en vicerector vaststellen dat de afspraken niet overal worden nageleefd. Te weinig stewards of stewards die zelf met alcohol aan de deur staan, worden bijvoorbeeld niet ernstig genomen. Overleg en bijkomende sturing dringen zich op deze plaatsen op.

Overlast
De politie moest meermaals ingrijpen: een kotfeestje werd stilgelegd, op enkele pleintjes werd overlast vastgesteld na klachten van buren, een chauffeur pleegde vluchtmisdrijf en werd daarna klemgereden door de politie en de patrouille werd gealarmeerd over enkele gauwdiefstallen.

Kantelpunt
Overlastteams werken vooral preventief. Maar na 3.00 uur ‘s nachts is er een kantelpunt en heeft puur preventief werken geen zin meer. Dan schakelden de teams over op een meer sanctionerende aanpak en schreven ze onder andere pv’s voor wildplassen uit.

Lessen voor de toekomst
Om 6.00 uur eindigt de lange, levendige nacht. De vicerector en de schepen maken de balans op. Ze uiten hun bewondering voor de politieteams die de hele nacht af- en aanrijden en met veel kalmte discussies aangaan. De teams zijn ook erg goed op elkaar ingespeeld. Het bureauteam krijgt camerabeelden binnen van over de hele stad. Op basis daarvan kunnen zij de teams ter plaatse (overlastteam, interventieteam en verkeersdienst) efficiënt aansturen. De vicerector en schepen uiten ook hun waardering voor de fakbars die met een goede stewardwerking een voorbeeld zijn voor hun collega’s met overlastproblemen.

Nick de studenteninspecteur wordt door heel veel studenten herkend en op handen gedragen. Dat toont aan dat het doelgroepenbeleid echt wel werkt.

Schepen Verlinden en vicerector Gosselink nemen enkele aandachtspunten mee naar huis, maar stellen vooral vast dat het huidige beleid goed werkt. De KU Leuven, de stad Leuven en politie Leuven zullen de handen in elkaar blijven slaan om te werken aan een studentvriendelijke en leefbare stad.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.