Voorstelling themanummer Oorlog van Het Liegend Konijn

Het themanummer over de oorlog van Het Liegend Konijn met als titel Alle malen zal ik wenen werd op zaterdag 22 maart feestelijk gepresenteerd in het stadhuis. Het Liegend Konijn is een tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie dat werd opgericht in 2003 en twee keer per jaar verschijnt. Elk nummer bevat nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie. Hoofdredacteur van Het Liegend Konijn is Jozef Deleu, dichter, prozaschrijver, bloemlezer en oprichter van Ons Erfdeel.

Burgermeester Louis Tobback heette de aanwezigen in de volgelopen schepenzaal welkom. Na de inleiding door Dorian van der Brempt en hoofdredacteur Jozef Deleu, droegen Anne Vegter (Dichter des Vaderlands), Luuk GruwezCharles Ducal (Dichter des Vaderlands) en Henk van der Waal hun poëzie voor. Josse de Pauw bracht tot slot een selectie gedichten uit het themanummer. Met zijn accordeon zorgde Tuur Florizoone voor een muzikale noot, een perfecte afwisseling voor de evocatie van de oorlogsgruwel door de gedichten.

Alle malen zal ik wenen is een dikke verzameling gedichten geworden, een ideaal geschenk voor poëzieliefhebbers in dit bijzondere herdenkingsjaar.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.