195.000 euro extra voor het Leuvens OCMW

Het OCMW Leuven krijgt van Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding 195.000 euro extra voor de activering van leefloners.

Op voorstel van staatssecretaris Maggie De Block heeft de regering onlangs beslist dat de OCMW’s 5% vanaf juli meer krijgen van de federale overheid om de leeflonen te betalen. Momenteel betaalt de federale overheid aan Leuven 60% van het leefloon terug. Door de maatregel van de staatssecretaris wordt dit percentage verhoogd tot 65%. Jaarlijks ontvangen de OCMW’s hierdoor samen ongeveer 33 miljoen euro meer. Voor Leuven gaat het om een bedrag van 195.000 euro extra.

De maatregel is mogelijk dankzij het strenge en consequente asiel- en migratiebeleid van Maggie De Block. Hierdoor is er opnieuw geld over op het federale budget voor de OCMW’s, verklaart Rik Daems fractievoorzitter van Open Vld/Leuven+: “Door de daling van het aantal asielzoekers stromen er sinds 2012 bijna geen vreemdelingen meer door naar de OCMW’s. Alle asielzoekers krijgen een plaats in het opvangnetwerk van Fedasil. De OCMW’s moeten daardoor sinds 2012 aan vreemdelingen telkens minder leeflonen uitbetalen dan oorspronkelijk voorzien. Het beleid van Maggie heeft gewerkt.”

Ook in Leuven, ondanks de crisis maar mede dankzij de vermindering van het aantal vreemdelingen die hulp nodig hebben, is het aantal leefloners in Leuven niet gestegen en schommelt hun aantal sinds geruime tijd tussen 750 en 800 personen. Dat is een stuk minder als op het piekmoment begin 2012 weet Luc Ponsaerts, OCMW-raadslid voor Open Vld/Leuven+, te vertellen.

Luc Ponsaerts voegt toe: “Einddoel van de beslissing van de regering is dat de OCMW’s nieuwe en duurzame maatregelen kunnen nemen om leefloners naar de arbeidsmarkt te begeleiden zodat deze mensen uiteindelijk geen sociale steun meer nodig hebben.” De Leuvense liberalen geven mee dat ze erop zullen toezien dat de bijkomende financiële middelen voor het Leuvens OCMW uitsluitend worden gebruikt om leefloners te activeren om hen zo een volwaardige plaats te geven in de samenleving, zonder dat ze moeten terugvallen op een vervangingsinkomen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.