De Lijn vraagt reizigers en chauffeurs mee te denken over verbetering verkeerssituatie aan busstation Leuven

Met verschillende acties ging vorige woensdag de sensibiliseringscampagne van De Lijn voor de reizigers in het busstation van Leuven van start. Mensen die zich in het station bewegen, worden er zo op attent gemaakt steeds voorzichtig te zijn. Gedurende de campagne krijgen reizigers en chauffeurs bovendien de kans om hun ideeën in te sturen om de veiligheid van het station te verbeteren. Met deze opzet wil de vervoermaatschappij hen betrekken in haar denkoefening rond de herinrichting van het busstation. De campagne met als motto “In elke goede relatie heb je oog voor elkaar”, startte begin april met een intern luik voor de chauffeurs en het aanbrengen van wegmarkeringen in het station. Ook de verkeerssimulatiestudie die De Lijn momenteel voor het busstation laat uitvoeren, sluit hierbij aan.

Acties voor en participatie door reizigers
Wie woensdag in het busstation kwam, werd op verschillende manieren attent gemaakt op de drukke verkeerssituatie daar. Zo zette straattheater de voorzichtige reizigers op een ludieke manier in de bloemetjes. Een auditieve boodschap die op regelmatige tijdstippen speelde, vraagt de weggebruikers steeds oplettend te zijn. Ook via flyers en infoborden wordt die boodschap verspreid. Lijncontroleurs zullen de chauffeurs nog eens extra aanmanen tot voorzichtigheid.

Daarnaast wil De Lijn ook luisteren naar de reizigers zelf en hen de kans geven om mee te denken over een verbetering van de verkeerssituatie. Directeur Johan Van Looy licht toe: “Iedereen die het busstation kent, weet dat het hier bij momenten bijzonder druk is. Dat kan ook niet anders als je weet dat er hier 350 bussen en duizenden reizigers tijdens een spits komen. We vinden het belangrijk dat iedereen hier met een gerust hart de bus kan blijven nemen. Daarom zijn we gestart met een technische studie om te kijken welke verbeteringen we kunnen doen. Maar elk goed idee bestaat uit drie: ik, jij en wij. We willen de mensen die hier dagelijks komen, betrekken. We roepen onze chauffeurs en reizigers op om met ons mee te denken en ons te inspireren. Heb je een idee? Hoe klein of onrealiseerbaar het misschien ook lijkt, laat het ons weten. Via facebook, mail of onze babbelbox.”

Mensen kunnen hun ideeën insturen via Facebook, e-mail of post. Op 8 en 9 mei zal in het station zelf een Babbelbox staan waarin de reizigers eveneens hun ei kwijt kunnen. Ook buschauffeurs krijgen de kans om hun mening kenbaar te maken. “Enkele ideeën worden eruit gepikt en die mensen zullen rond de tafel zitten om te brainstormen over verbeteringen voor het busstation. De resultaten worden dan meegenomen in de technische studie”, besluit directeur Van Looy.

Ideeën insturen kan via:

Je kan de ontwikkelingen rond het busstation volgen op: www.delijn.be/busstation.

Simulatiestudie verkeerscirculatie bussen loopt
De simulatiestudie die De Lijn voor het busstation bestelde, is nog lopende. De reizigerstellingen zijn afgelopen en worden momenteel in het computersysteem ingevoerd. Op basis hiervan worden dan verschillende verkeerssituaties gesimuleerd en wordt nagegaan welke aanpassingen kunnen gebeuren om de veiligheid te verbeteren. Onder andere wordt onderzocht welke impact het zou hebben als de bussen nog maar via één rijrichting het busstation zouden bedienen en de perrons breder gemaakt zouden worden. De resultaten van de studie worden over twee maanden verwacht. Daarnaast werd met de stad afgesproken om de mogelijkheid voor een tweede busstation op termijn op een andere locatie in Leuven te onderzoeken.

Wegmarkeringen positief onthaald
De sensibiliseringscampagne komt er naar aanleiding van de twee ongevallen die eerder dit jaar plaatsvonden en krijgt de steun van de stad Leuven. Met de acties voor de reizigers, gaat de laatste fase van de campagne van start. Begin april startte de interne campagne voor de chauffeurs en werden wegmarkeringen in het busstation aangebracht. Directeur Van Looy: “We kregen over het algemeen positieve reacties over de opvallende signalisatie. Tot onze tevredenheid merken we ook dat de suggestiestrook voor voetgangers steeds meer gebruikt wordt”.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.