Inspraakforum over jongeren en werk op zaterdag 10 mei

De dienst diversiteit van de stad Leuven organiseert twee keer per jaar een Inspraakforum waarop experts, het middenveld, etnisch diverse organisaties en geïnteresseerde Leuvenaars elkaar ontmoeten en discussiëren over wat leeft in de stad. Zo wil de stad ideeën en tips verzamelen om een sluitend en goed functionerend diversiteitsbeleid te realiseren. Het volgende Inspraakforum vindt plaats op zaterdag 10 mei 2014 en focust op jongeren en werk.

Op zaterdag 10 mei 2014 brengt de stad van 10.00 tot 15.30 uur jongeren, ouders en mensen uit de tewerkstellingssector samen rond de vraag hoe de bestaande initiatieven dichter bij de mensen kunnen gebracht worden, welke noden er zijn, waar het beleid en de sector aan kunnen sleutelen en wat eenieder kan bijdragen om stappen te zetten in de goede richting?

Programma

  • 10:00 tot 10:20 uur: Ontvangst en openingswoord door schepen van diversiteit Denise Vandevoort en schepen van werk Bieke Verlinden
  • 10:20 tot 15:00 uur: Open Space: gesprekken in kleine groepjes met mensen uit de tewerkstellingssector en geïnteresseerde Leuvenaars. Deelnemers kiezen zelf over welk thema ze informatie willen, rond welk onderwerp ze een gesprek willen voeren, aan welke sessies ze deelnemen, met wie ze spreken en netwerken …
  • 13:00 tot 14:30 uur: Open lunchbuff­et
  • 15:00 tot 15:30 uur: Afronding en nababbel bij een drankje

Stien Michiels verzorgt de gespreksleiding en moderatie. Het Inspraakforum ‘Jongeren en werk’ vindt plaats in buurtcentrum Sint-Maartensdal, Rijdende Artillerielaan 6, 3000 Leuven. Er is opvang voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.