Making Europe: een alternatieve geschiedenis van Europa

Europa is niet alleen een politieke en economische constructie, het heeft ook een grote invloed op ons dagelijks leven, op de ontwikkeling van kennis, op de media etc. Deze en andere domeinen speelden ook een grote rol bij het ontstaan van het moderne Europa. In de boekenreeks ‘Making Europe’ belichten onderzoekers aan de hand van concrete voorbeelden deze aspecten van de Europese geschiedenis.

De komende Europese verkiezingen verduidelijken het belang van Europa voor ons dagelijkse leven, de ontwikkeling van kennis, de media en de economie. Aan de hand van concrete voorbeelden belichten onderzoekers uit een aantal Europese landen het Europese integratieproces. Ze focussen daarbij op de rol van technologie gaande van eenvoudige dingen als voedsel tot de rol van spoorwegen in de Europese integratie. Maar ook het ontstaan van grotere kennisinstellingen als het CERN of het ESA komen aan bod.

Leuvens professor Martin Kohlrausch belicht het belang van onderwijs en de opbouw van expertise doorheen de ontstaansgeschiedenis van het moderne Europa. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden toont hij aan dat kennis en expertise een heel belangrijke motor waren bij de vorming van het moderne Europa. Daarbij komen ook de minder populaire episodes uit de Europese geschiedenis aan bod, zoals wetenschappers die werkten voor Hitler of door Stalin ingeschakeld werden in de Koude Oorlog.

De boekenreeks ‘Making Europe’ wordt gelanceerd op 14 mei 2014 van 18 tot 20u in de Justus Lipsiuszaal van het Erasmushuis.

Meer info.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.