Archief voor 19 mei 2014

Leuven ruilt mee

Leuven Klimaatneutraal Logo

Op Stad van Ideeën was Leuvenruiltmee.be één van die fantastische ideeën die hun zegje mochten komen doen. Leuvenruiltmee.be, een lokale afdeling van de site Iedereenruiltmee.be, lanceerde vorige week als website waar inwoners, studenten en werkenden uit de buurt van Leuven voorwerpen kunnen ruilen. De stad Leuven wilt op die manier het duurzaam consumeren stimuleren en tegelijkertijd de samenhang en verbondenheid in de Leuvense buurten versterken.

Ruilen in je omgeving
Een kast die uitpuilt van boeken die nooit meer gelezen worden, een babypark en kleren van opgroeiende kinderen die al jaren plaats innemen op zolder,… Iedereen kent het. Veel nuttige spullen blijven lang ongebruikt liggen of worden weggegooid terwijl de buurman ermee geholpen kan zijn. Hierop wil de stad inspelen met het nieuwe ruilplatform. Leuvenruiltmee.be houdt het midden tussen een traditionele zoekertjessite en een sociale netwerksite. Je kan er spullen die je wenst te ruilen aanbieden, aangeven naar welke zaken je op zoek bent en gaan ‘shoppen’ bij anderen. Om het ruilen makkelijk te maken kan je ook vrienden uitnodigen of zelf groepen aanmaken, bijvoorbeeld voor de studentenclub, sportvereniging of bedrijf.
Ruilen in je eigen buurt kan via een handig kaartje met een overzicht van de verschillende buurten in Groot-Leuven. Zo krijg je zicht op alle spullen die in je directe omgeving te ruil worden aangeboden en waarnaar je buren op zoek zijn.

Voordelen
Waarom zou je iets nieuw kopen terwijl je buurman van plan is om net het voorwerp dat jij zoekt weg te gooien?
Je kan heel wat besparen door spullen te hergebruiken in plaats van nieuwe, dure aankopen te doen. Ruilen met mensen die dichtbij wonen is niet alleen voordelig. Aangezien de website specifiek bedoeld is om te ruilen in regio Leuven, zijn verre verplaatsingen om te winkelen niet nodig en bespaar je daardoor ook tijd. Het is bovendien een kans om je buurt beter te leren.

Samen voor een nog beter Leuven
Leuvenruiltmee.be draagt duidelijk op de tendens om terug meer samen en voor elkaar te doen. Zo is er Thuisafgehaald.be, om eten te maken voor je buurt. Of de al langer gekende Minder Mobielen Centrale. Voor de stad zelf past het perfect binnen de ambitie van stad Leuven om klimaatneutraal te worden tegen 2030. Door het hergebruiken van voorwerpen te stimuleren wil de stad de ecologische voetafdruk van de Leuvenaars verminderen en op deze manier mee de doelstellingen van Leuven Klimaatneutraal 2030 helpen realiseren.

Leuvenruiltmee.be, geef je ongebruikte spullen een tweede leven bij je stadsgenoten!

Bookmark and Share

Leven zonder auto

Een thema zoals er niet veel zijn: hoe verplaats ik me als brave, gezonde en veilige burger.

Leven zonder auto cover

Vanuit Antwerpen bereiken ons de campagnes tegen het fijn stof in de lucht van snelwegen met 16 rijvakken en overkappingen. In Gent willen ze liever een tunnel in plaats van een burg. Maar ook in hartje Leuven blijft het voortdurend actueel. De bussen die stapvoets moeten rijden rond de Sint-Pieterskerk. Het opkomen en terug wegvallen van kleinere stalplaatsen in het centrum van Leuven. De centrale fietsenstalling komt in volle verkiezingskoorts terug onder de aandacht. De Leuvense fietsersbond wilt Leuven aanklagen voor illegale borden. De Lijn sensibiliseert naar aanleiding van ongevallen aan het station van Leuven. Leuven handelt! wilt een versmarkt in plaats van die grote fietsenstalling. Gratis een buggy huren voor een uitstap in Leuven. De KU Leuven plaatst haar eerste fietsherstelboog. Velo stelt de LeV voor. Het lijstje wordt schier eindeloos.

Leuven is en blijft een fietsstad. Zelfs werkende inwoners zoals ondergetekende overleven hier dagdagelijks zonder auto. Journalist Luc Vanheerentals is ook zo iemand. Hij heeft naar eigen zeggen in zijn hele leven slechts per uitzondering eens achter het stuur van een auto gezeten. Vloekend op al die ongevallen, de luchtvervuiling, de lawaaioverlast, de inname van openbare ruimte, de files en het nefaste effect op het buurtleven, schreef hij een boek. Een getuigenis als het ware, om aan te tonen dat je zonder auto ook een fantastisch leven kunt leiden, en hoe de wereld door koning auto omgevormd werd tot een jungle waar niemand er absoluut zeker van kan zijn dat ie ‘s avond nog leeft. Het boek ‘Leven zonder auto’ telt vijf hoofdstukken, met een 100-tal personen die getuigen over hun leven zonder eigen auto. Het boek kaart het probleem auto aan in al zijn aspecten, en probeert een antwoord te geven op de vraag wat de overheid zou kunnen doen om het leven zonder auto makkelijker te maken. Mocht je al overtuigd zijn, kan je in het laatste hoofdstuk ook een boel tips vinden om het leven gemakkelijker te maken.

Het boek is verkrijgbaar bij Casa Littera, of bij de schrijver zelf via “luc.vanheerentals@telenet.be”, aan de prijs van 17,5 euro (+ 1,5 euro verzendingskosten).

Bookmark and Share

In the moving piture: Studentenrestaurant Alma in 1958


Uit de tijd dat Vlamingen en Walen nog broederlijk naast mekaar op de Leuvense banken zaten…

Bookmark and Share