Leven zonder auto

Een thema zoals er niet veel zijn: hoe verplaats ik me als brave, gezonde en veilige burger.

Leven zonder auto cover

Vanuit Antwerpen bereiken ons de campagnes tegen het fijn stof in de lucht van snelwegen met 16 rijvakken en overkappingen. In Gent willen ze liever een tunnel in plaats van een burg. Maar ook in hartje Leuven blijft het voortdurend actueel. De bussen die stapvoets moeten rijden rond de Sint-Pieterskerk. Het opkomen en terug wegvallen van kleinere stalplaatsen in het centrum van Leuven. De centrale fietsenstalling komt in volle verkiezingskoorts terug onder de aandacht. De Leuvense fietsersbond wilt Leuven aanklagen voor illegale borden. De Lijn sensibiliseert naar aanleiding van ongevallen aan het station van Leuven. Leuven handelt! wilt een versmarkt in plaats van die grote fietsenstalling. Gratis een buggy huren voor een uitstap in Leuven. De KU Leuven plaatst haar eerste fietsherstelboog. Velo stelt de LeV voor. Het lijstje wordt schier eindeloos.

Leuven is en blijft een fietsstad. Zelfs werkende inwoners zoals ondergetekende overleven hier dagdagelijks zonder auto. Journalist Luc Vanheerentals is ook zo iemand. Hij heeft naar eigen zeggen in zijn hele leven slechts per uitzondering eens achter het stuur van een auto gezeten. Vloekend op al die ongevallen, de luchtvervuiling, de lawaaioverlast, de inname van openbare ruimte, de files en het nefaste effect op het buurtleven, schreef hij een boek. Een getuigenis als het ware, om aan te tonen dat je zonder auto ook een fantastisch leven kunt leiden, en hoe de wereld door koning auto omgevormd werd tot een jungle waar niemand er absoluut zeker van kan zijn dat ie ‘s avond nog leeft. Het boek ‘Leven zonder auto’ telt vijf hoofdstukken, met een 100-tal personen die getuigen over hun leven zonder eigen auto. Het boek kaart het probleem auto aan in al zijn aspecten, en probeert een antwoord te geven op de vraag wat de overheid zou kunnen doen om het leven zonder auto makkelijker te maken. Mocht je al overtuigd zijn, kan je in het laatste hoofdstuk ook een boel tips vinden om het leven gemakkelijker te maken.

Het boek is verkrijgbaar bij Casa Littera, of bij de schrijver zelf via “luc.vanheerentals@telenet.be”, aan de prijs van 17,5 euro (+ 1,5 euro verzendingskosten).

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Leven zonder auto”

Lezing ‘leven zonder auto’ in Wilsele « Leven in Leuven
(on december 31st, 2014 at 23:29)

[…] stelt op 14 januari om 20u in het buurtcentrum Wilsele-Dorp, Schorenshof 13, Wilsele zijn boek ‘Leven zonder auto’ voor. Na de inleiding wordt er verder gepraat over de ‘mobiliteit in Leuven’. De avond wordt […]