Archief voor 28 mei 2014

Opentuindag op 1 juni

De Leuvense compostmeesters houden opentuindag op 1 juni. Ze doen dat in samenwerking met Vlaco en Velt.

Van 10.00 tot 17.00uur kunnen geïnteresseerden terecht in Buurttuin Zavelhof, Zavelstraat, Kessel-Lo. Het is een grote, ecologisch beheerde moestuin voor en door de buurtbewoners. De buurttuin is een echte kringlooptuin. Het afval wordt ter plaatse verwerkt in de compostbakken.

Van 13.00 tot 18.00uur kan je naar een compostdemonstratie in Samentuin Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16, Leuven. Compostmeester Fred verwerkt het keuken- en tuinafval van een 30-tal gezinnen in de gemeenschappelijke tuin. Het tuinteam en de compostmeesters staan klaar om al je vragen te beantwoorden en elke bezoeker krijgt een slaplantje in een composteerbaar potje mee naar huis.

Bookmark and Share

Open kerkendag – 1 juni 2014

Op zondag 1 juni vindt in Vlaanderen de open kerkendag plaats.

In Leuven zullen 9 kerken aan deze dag deelnemen : Sint-Michiel, Sint-Antonius, Sint-Geertrui, Sint-Jan de Doper, Sint-Jozef, Sint-Kwinten, Sint-Pieterskerk, Heilige Familie Bovenlo en Onze-Lieve-Vrouwekerk.

In 3 kerken zullen speciale activiteiten georganiseerd worden. De anderen zijn vrij bezoekbaar. De aanwezige suppoost kan uitleg geven.

De kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo sluit zich aan bij de herdenkingen van de tragische gebeurtenissen van Wereldoorlog I. Niet enkel in de binnenstad hebben de Duitsers lelijk huis gehouden. Ook de Boven-Lo (Kessel-Lo) werd slachtoffer van brandstichtingen en moord: op 19 augustus staken ze één vierde van de woningen van de Boven-Lo in brand en werden 9 inwoners willekeurig neergeschoten. Op 26 augustus volgt een nieuwe wraakoefening waarbij 7 inwoners worden vermoord waaronder de pastoor.

De kerkraad heeft een tentoonstelling opgezet rond deze dramatische dagen. Die is van 13.30u te bezoeken. Om 16u evoceert de toneelkring deze gebeurtenissen.

De Sint-Jozefsparochie (Bogaardenstraat) plaatst deze open kerkendag in het teken van haar 200-jarig bestaan. Zij stelden een tentoonstelling samen over de geschiedenis van de parochie. Vanaf 13.30u kan je naar de tentoonstelling gaan van de geschiedenis van de parochie. Daarna volgt een muziekaal deel met o.a. de bespeling van het gerestaureerde Cavaillé-Coll-orgel.

Van 14 tot 17u organiseert de Heemkundige Kring Vlierbeek begeleide bezoeken aan de Abdij Vlierbeek. Met de mogelijkheid om de toren van de kerk en de crypte te bezoeken.

Bookmark and Share

Leuvense studenten stellen snelst accelererende elektrische wagen van België voor

Op 27 mei stelden de ingenieursstudenten van Formula Group T hun derde elektrische racewagen voor, genaamd June. De volledig zelfontworpen en -gebouwde groene wagen kan zich de snelst accelererende elektrische wagen van België noemen. 22 studenten waren nodig om de wagen in negen maanden tijd vanaf nul te ontwikkelen. De komende maanden zal Formula Group T deelnemen aan verschillende wedstrijden van de grootste studentencompetitie ter wereld, waaronder het officieuze wereldkampioenschap in Duitsland.

Formula Group T, het elektrische raceteam van de nieuwe faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven, stelde gisterenavond June, hun ecologische racewagen, voor aan het grote publiek. 16 postgraduaatstudenten, vijf onderzoekstudenten en één gedreven vrijwilliger waren nodig om het hele project te doen slagen.

June, de nieuwe wagen, werd die dag twee maal voorgesteld. De eerste keer tijdens de persvoorstelling nam Lieven Scheire kort het woord en stelde het team voor. ’s Avonds werd June dan aan het grote publiek officieel voorgesteld onder begeleiding van Wim De Vilder. Na een teaser  in de zaal werden de mensen naar buiten geleid waar een rokende container voor de ingang stond. Bij het openen van de container verscheen naast veel rook ook de nieuwe bolide van Formula Group T voor het eerst voor publiek. Met een demonstratierit toonden de studenten welke ongelofelijke resultaten zij in slechts negen maanden tijd kunnen behalen.

Samen met tal van Belgische bedrijven gingen ze de uitdaging aan om in negen maanden tijd een elektrische racewagen te ontwikkelen. June, zo heet het voertuig, accelereert sneller dan de meeste high-end sportwagens. Met een acceleratietijd van 2,7 seconden van 0 tot 100 km/u, kan ze zich de snelst accelererende elektrische wagen van België noemen.

In het huidige landschap, waar elektrische mobiliteit nog te vaak een ‘ver van mijn bed show’ is en de technologie onbemind blijft, toont Formula Group T dat een elektrische aandrijflijn niets dan voordelen kent. Hun slagzin luidt dan ook ‘Green innovation meets performance’.

Teamleider Bram op’t Roodt: “Als klein team slagen we er toch in om elk jaar opnieuw zeer innoverend omhoog te stappen. We zijn erin geslaagd de wagen 20% lichter te maken ten opzichte van vorig jaar. Daarenboven is de wagen dan nog eens de snelst accelererende elektrische wagen van België. Door onze stijgende bekendheid kunnen we daarmee dan ook meer en meer mensen warm maken voor elektrische mobiliteit.”

Met de groene bolide trekt Formula Group T de komende zomermaanden door Europa om deel te nemen aan verschillende wedstrijden van de Formula Student competitie. Deze competitie is de grootste studentencompetitie ter wereld. Deze zomer houden ze halt in Engeland (Silverstone), Duitsland (Hockenheim) en Spanje (Catalunya). In Duitsland is Formula Group T één van de slechts 40 gekwalificeerde elektrische teams. De verwachtingen liggen dan ook zeer hoog.

Na de zomer starten de studenten met de bouw van de volgende wagen. Daarnaast staan ze met June nog op tal van beurzen in binnen- en buitenland om mensen warm te maken voor groene mobiliteit.

 

Wagenvoorstelling (18) HQ

Wagenvoorstelling (15)

Formula Group T volgen kan altijd via www.formulagroupt.be, Facebook of twitter.

Bookmark and Share

Stad Leuven zet in op behoud erfgoed Tiensesteenweg en omgeving

Op 14 oktober werden 3 RUP’s voor de Tiensesteenweg en de omgeving door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Op 26 mei werden deze plannen definitief goedgekeurd na een openbaar onderzoek.

Het voorgenomen plan legt hoofdzakelijk de bestemmingen (wonen, kleinschalige groothandel, openbaar nut) vast met hieraan gekoppeld de bouwmogelijkheden, bouwvolumes en de inplanting/ontsluiting van gebouwen.

Daarnaast wordt – voor het eerst in een Leuvens RUP – een selectie gemaakt van waardevolle panden met hieraan gekoppeld specifieke voorschriften. Dit is belangrijk, want binnen het plangebied is er momenteel slechts één gebouw beschermd als monument – de Sint-Franciscuskerk – en is er geen enkel item opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dit wil echter niet zeggen dat deze omgeving geen erfgoed kent, integendeel! Binnen het plangebied is ruim 3 eeuwen stadsontwikkeling herkenbaar bewaard gebleven, zelfs na de grote schade van de twee wereldoorlogen. De diversiteit aan bebouwing en openruimte-elementen geven de Tiensesteenweg en zijn omgeving een waardevol en beeldbepalend karakter. De stad wil via dit planningsinitiatief een betere bescherming bieden aan het aanwezige bouwkundig en landschappelijk erfgoed en de integratie ervan binnen toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken.

Op basis van verschillende studies werd een selectie gemaakt van panden die beschermenswaardig zijn. Er werden drie categorieën vastgesteld die elk eigen bouwvoorschriften hebben. Op die manier krijgen de eigenaars meer rechtszekerheid over wat kan bij verbouwingen. Er is de categorie ‘beschermenswaardig bouwkundig erfgoed’, ‘waardevol gebouw’ en ‘architecturale gehelen’. De selectie is het resultaat van een grondige afweging van welke gebouwen er binnen deze zone bewaard dienen te blijven om een exemplarische staalkaart van de 3 eeuwen stadsontwikkeling in dit gebied over te houden.

Er werden in de voorlopige RUP’s 11 panden geselecteerd als beschermenswaardig bouwkundig erfgoed. Het betreft twee 18e-eeuwse gebouwen die deel uitmaken van de historische bebouwing van de Tiensesteenweg, een gaaf bewaard kasteel met kasteelpark uit 1921-1922, een art-deco tweewoonst, een modernistisch hoekpand en vijf representatieve en gaaf bewaarde modernistisch geïnspireerde interbellumvilla’s, deel uitmakend van één van de waardevolle modernistische clusters van Leuven.

Via de RUP’s wil de stad het behoud van deze erfgoedpanden garanderen. Dit gebeurt aan de hand van specifieke voorschriften die enerzijds sloop onmogelijk maken en anderzijds verbouwingen en uitbreidingen alleen toestaan wanneer deze gebeuren in functie van het authentieke karakter van het pand, met respect voor het bestaande volume, de verhoudingen van de oorspronkelijke gevelgeleding en de structuur.

Daarnaast werden er 136 panden geselecteerd als waardevol gebouw. Ook sloop van deze panden is niet meer mogelijk. Aanpassingen aan de gevels zichtbaar van het openbaar domein moeten steeds met respect voor het authentieke karakter gebeuren.

Ten slotte werden 41 waardevolle architecturale gehelen afgebakend. Hier is vervangende nieuwbouw mogelijk, maar het behoud van de beeldwaarde van de huidige gevelwand staat steeds voorop.

Dirk Vansina, schepen monumentenzorg : “Het is de eerste keer dat erfgoed zo’n belangrijke plaats krijgt in de Gemeentelijke RUP’s. We kregen trouwens heel wat positieve opmerkingen bij de selectie van dit erfgoed tijdens de participatiemomenten.
Op vraag van een eigenaar werd zelfs het pand op de Tiensesteenweg 320, “A l’Heure Bleue” (op de hoek van de Tiensesteenweg en Philipslaan), een modernistische interbellumvilla, toegevoegd aan de lijst van beschermenswaardige woningen.
Op een tweede vraag van een bewoner om de villa Gai Soleil van Victor Broos op te nemen in de lijst van “beschermenswaardig erfgoed”, konden we niet ingaan. Deze villa ligt geïsoleerd in de zone van “grootschalige kleinhandel” en zou bij selectie een eenzaat vormen in een gebied met totaal andere functie. Bij selecties moet men nu eenmaal keuzes maken.
Ik hoop dat het Agentschap OE deze 12 geselecteerde “beschermenswaardige gebouwen” als monument zal beschermen. “

Bookmark and Share

Memento 14-18

Honderd jaar na het begin van het vreselijkste militair conflict van de moderne tijd is het duidelijk dat de herinnering aan de Grote Oorlog nooit mag worden uitgewist. In augustus 1914 werden ook in Leuven weerloze burgers vermoord en huizen in brand gestoken. Maar wat tot vandaag als een van de grootste culturele wandaden uit de moderne geschiedenis wordt beschouwd is de vernieling van de Leuvense universiteitsbibliotheek, de huidige universiteitshallen.

Fotograaf Philippe Debeerst liep een drietal jaar geleden de westelijke frontlinie af van Nieuwpoort in de Westhoek tot Belfort aan de Zwitserse grens. Hij observeert met een poëtische blik de indrukwekkende plaatsen langs deze 750 kilometer smalle strook waar miljoenen soldaten vochten en het leven lieten.

Deze confrontatie van twee tijdssegmenten is vastgelegd in de tentoonstelling Memento 14-18 die nog loopt tot 1 september. Op donderdag 12 juni om 20.00u geeft prof Mark Derez een lezing over de brand van de Universiteitsbibliotheek gevolgd door een toelichting bij de tentoonstelling.

Programma

  • Vóór 20.00: vrije toegang tentoonstelling
  • 20.00: lezing door Prof. Mark Derez “ De brand van de Universiteitsbibliotheek van Leuven”
  • 20.45: toelichting bij Memento 14-18 door J. Van Cauwenberge, Klara, en P. Debeerst, fotograaf
  • Muzikale intermezzi door Prof. Tigran Maytesian, viool, Lemmensinstituut
  • Receptie

Praktisch
Donderdag 12 juni 2014 om 20.00u
in de Museumzaal, Universiteitshallen, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Aanwezigheid bevestigen via dit inschrijvingsformulier.
Toegangsprijs: € 10 als je ter plaatse betaalt of € 8 door overschrijving voor 1 juni op BE90 4310 0463 3132 van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: Memento 14-18

Bookmark and Share

‘3D-ondernemen’ geeft extra dimensie aan ondernemingen

Op dinsdag 3 juni organiseren de stad Leuven, Voka, RESOC, VDAB, UNIZO en de provincie Vlaams-Brabant
de eerste editie van 3D-ondernemen. Met het evenement willen ze bedrijven onderdompelen in de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de meerwaarde aantonen die bedrijven uit de sociale
economie kunnen bieden aan andere bedrijven.

3D-ondernemen draait rond drie dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen: economie, milieu en maatschappij. Bedrijven uit de sociale economie hebben een jarenlange ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen en beschikken over heel wat tools om het te integreren in de bedrijfswerking. Ze willen die knowhow delen met reguliere ondernemingen zodat die laatste hun rendement nog kunnen verhogen.

Het evenement wordt afgetrapt met een toelichting over het positieve effect van maatschappelijk verantwoord ondernemen op het bedrijf en zijn werknemers. Daarna staan drie praktische workshops op het programma en krijgen de deelnemende bedrijven de kans om ervaringen uit te wisselen. Na de uitreiking van Voka’s ‘HRprijs voor duurzaam personeelsbeleid’, wordt het evenement afgesloten met een infobeurs en een receptie.

Praktisch
‘3D-ondernemen’ vindt plaats op dinsdag 3 juni 2014 op de Veilingssite, de thuisbasis van Wonen en Werken, Velo en SPIT. Inschrijven kan hier. Deelname is gratis!

Bookmark and Share

[recensie] De gemeenschap van de heiligen – Patrick Vandermeersch

Patrick Vandermeersch (°1946) is filosoof, theoloog en psychoanalyticus. Hij doceerde eerst ethiek en geschiedenis van de seksualiteit aan de K.U.Leuven. Om meer ruimte te vinden voor zijn vrij denken, koos hij na een tijd voor de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij hoogleraar godsdienstpsychologie werd aan de theologische faculteit. Hij schreef verschillende boeken over de geschiedenis en de ethiek van de psychotherapie, over psychoanalyse en over zelfgeseling. ‘De gemeenschap van de heiligen‘ is zijn eerste roman.

In De gemeenschap van de heiligen beschrijft Patrick Vandermeersch het leven op het Pauscollege in de jaren zeventig van vorige eeuw. De jaren zeventig waren een tijd van optimistisch vooruitgangsgeloof. Zowel op theologisch als op filosofisch gebied durfde men luidop nieuwe ideeën verkondigen. Het Pauscollege herbergde een groep progressieve theologen wiens opvattingen vaak lijnrecht ingingen tegen die van de jezuïeten, die de theologische faculteit in handen hadden.

Het boek is rijk aan interessante filosofische mijmeringen over het geloof en de kerk. Vandermeersch laat zijn personages deze thematiek uit diverse invalshoeken bekijken. Heel boeiend voor iemand die zich interesseert in de materie, maar de keuze van dit onderwerp maakt dat het boek beslist geen spek naar ieders bek is.

Auteur Vandermeersch probeert een draad van mysterie door zijn boek te weven aan de hand van het personage Dick Drawn, een jonge Amerikaan die ervan overtuigd is dat Jezus een vrouw was en verwoed op zoek gaat naar de bewijzen voor zijn theorie en zo een geheime gang die naar de kelders van het Pauscollege leidt ontdekt. Dit leidt tot een hele hoop plotverwikkelingen die soms wel heel erg ver gezocht leken. De periode van de jaren 70 en de botsingen tussen conservatieve en progressieve stromingen zijn op zich al interessant genoeg om hieraan een boek te wijden.

Wel leuk is dat de wijn Châteauneuf-du-Pape een mooie bijrol in dit boek krijgt. De kelders van het Pauscollege blijken immers niet alleen lang vergeten geheimen, maar ook een schat aan goede wijnen te bevatten. En een goede maaltijd met een heerlijk glas wijn is een ideaal middel om de discussie over kerkpolitieke geschillen te verzachten. Ook de (nu verdwenen) populieren van het Pauscollege krijgen een meer dan symbolische rol toebedeeld en ook het ontstaan van de groene politieke partij komt aan bod. Feit is dat deze al bij al vrij beknopte roman overloopt van informatie en leuke vondsten. Misschien zelfs iets té veel van het goede. Soms is less echt wel more.

Het boek is in eigen beheer uitgegeven, waarvoor ik enkel bewondering kan hebben. Jammer genoeg ontdekte ik meerdere keren typefouten of verkeerd geconstrueerde zinnen die een kritische eindredacteur er ongetwijfeld uitgehaald had.

Voor mij bood dit boek een interessante blik op een tijd en een thema waarmee ik niet zo vertrouwd bent. Bonuspunten trouwens voor de aha-erlebnis die ik op één van de allerlaatste pagina’s ervoer toen ik eindelijk door had aan wie het personage Dick Drawn refereert.

heiligen

Praktisch
De gemeenschap van de heiligen
Patrick Vandermeersch
20,45 euro
ISBN10 9402101403
ISBN13 9789402101409

Bookmark and Share