LKN2030 laureaat voor de Belgische Energie- en Milieuprijs 2014

Het wordt een spannende week voor Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw.
Een tijdje geleden ontving deze partnervereniging, die Leuven mee loodst naar een klimaatneutrale toekomst, het bericht als laureaat te zijn weerhouden voor de Belgische Energie- en Milieuprijs in de categorie non-profit. Daarmee plaatst LKN2030 zich bij de laatste 4 kanshebbers, uit een groep van maar liefst 49 kandidaten.
Of de vzw ook als finalist zal worden verkozen, wordt onthuld op donderdagavond 5 juni in Tour&Taxis. Tijdens een prestigieuze prijsuitreikingsceremonie worden dan, onder het toeziend oog van heel wat prominenten, maar liefst 8 trofeeën uitgereikt.

Historiek
Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 1.550 Belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Verdeeld over 7 categorieën dienden deze keer maar liefst 167 kandidaten hun wedstrijddossier in, zo ook dus Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw en dit in de categorie ‘non-profit’.

Een tweede erkenning
De benoeming als laureaat voor deze Belgische Energie- en Milieuprijs is op korte tijd een tweede waardevolle erkenning voor de vzw, die als multi-actor-organisatie met meer dan 130 Leuvense bedrijven, instellingen, organisaties en burgers de klimaatuitdaging aangaat. Eind 2013 viel Leuven eveneens in de prijzen als Duurzaamste Gemeente 2013, en dit omwille van de participatieve aanpak van de klimaatuitdaging, ingebakken in het dna van de vzw.

Een gewaardeerde aanpak
Beide erkenningen sterken de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 in haar overtuiging dat een breed gedragen, sociaal rechtvaardige, wetenschappelijk sterk onderbouwde transitie naar een klimaatneutrale, veerkrachtige stedelijke toekomst, dé te bewandelen piste is voor deze generatie.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.