Geldenaaksebaan afgesloten van 30 juni tot 11 juli 2014

Eandis vervangt momenteel het middenspanningsnet in de omgeving van de Geldenaaksebaan. Tijdens de laatste fase van de werken, moet de Geldenaaksebaan afgesloten worden tussen de Abdij van Park en de Broekstraat.

Enkele maanden geleden startten de voorbereidende werken in de Abdijstraat en de Tivolistraat. Nu worden ook ter hoogte van de Milseweg en de Vinkenbosstraat nutsleidingen aangelegd.

Voor de laatste fase van de werken, moet de Geldenaaksebaan worden afgesloten tussen de Abdij van het Park en de Broekstraat (het kruispunt niet inbegrepen). Dat gebeurt van maandag 30 juni tot vrijdag 11 juli 2014. Er is een omleiding via de Pakenstraat en de Broekstraat. De parking van de Abdij van Park blijft toegankelijk.

Gelijktijdig vinden herstellingswerken aan het wegdek en aanpassingen aan de riooldeksels plaats. Die werken worden gecombineerd met de nutswerken om de eventuele hinder voor omwonenden zo kort mogelijk te houden.

Tijdens de werken blijven alle woningen en handelszaken bereikbaar. Doorgaand verkeer is echter niet mogelijk.

De nieuwe elektriciteitsnetten worden in dienst genomen tussen 14 juli tot en met 25 juli 2014. In augustus moeten nog enkele zeer lokale werken gebeuren. Die kunnen het verkeer gedurende korte tijd licht hinderen, maar vormen geen probleem voor de verkeersdoorstroming.


View Larger Map

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.