Warmte recuperatie uit rioolwater voor verwarming appartementsgebouw

Vlario, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, werkte een Europees demonstratieproject uit waarbij warmte uit afvalwater gebruikt wordt om een appartementsgebouw te voorzien van verwarming. Vlario doet dit in samenwerking met Sociale Woningmaatschappij Dijledal: +/- 90 appartmenten met sociale huisvesting in de Van Waeyenberglaan 12-30 in Leuven zullen voornamelijk voorzien worden van warmte door warmterecuperatie uit afvalwater. De stad Leuven ondersteunt dit project onder de vorm van een investeringstoelage aan de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal van 35.000 euro.

Peter De Smet van Clean Energy Invest sprak al over dit project tijdens Cleantechfestival 2013:

Cleantechfestival 2013 – Rioolwarmte from MIP Vlaanderen on Vimeo.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.