Vreemde vliegtuigbewegingen boven Leuven-Noord

Het is in Wijgmaal wel even schrikken de laatste maanden. Een stroom van lawaaierige toestellen lijkt de ‘verkeerde kant’ uit te gaan. Vliegtuigen zijn allerminst ongewoon in Wijgmaal. De gemeente ligt immers vlakbij een van de landingsroutes naar Zaventem. Dat is al tientallen jaren zo en men heeft er mee leren leven, al is de frequentie van het overvliegen de afgelopen decennia wel flink toegenomen.

Maar sinds maart 2014 kan je er ook regelmatig opstijgend vliegverkeer spotten dat vanuit Zaventem komt. Toen werd een geheel nieuwe vliegroute in gebruik genomen, de zogenaamde ‘Leuven rechtdoor’. Bij noord-, noordoost, oost- of zuidoostwind stijgen vliegtuigen tegen de wind op, voornamelijk vanop baan 07R (zie figuur). Vroeger namen ze dan kort na het opstijgen de bocht in de buurt van Veltem en zo richting zuiden of oosten. Die bocht werd verschoven naar Wezemaal. Dit betekent dat de vliegtuigen langer rechtdoor opstijgen en later hun bocht nemen richting Tienen (voor bestemmingen als Rome, Geneve, Istanbul, Mumbai, Berlijn, Moskou,…) of richting Bierbeek (voor bestemmingen als Barcelona, Lissabon, Casablanca, Canarische eilanden,…).

wijgmaal

Dat betekent voor de inwoners van Wijgmaal, maar ook voor Wakkerzeel, Rotselaar, Wezemaal, Holsbeek, Lubbeek dat ze nu ook geconfronteerd worden met opstijgende vliegtuigen die meer lawaai maken. Bovendien had men in deze regio bij Oostenwind (wanneer het vaak ook droog en zonnig weer is) een rustpauze met volledig stille dagen omdat dan andere landingsroutes gebruikt worden. Sinds maart 2014 is de regio alle dagen aan de beurt, ofwel met dalende ofwel met stijgende vliegtuigen. Onder de vorige stijgroute boven Bertem en Oud-Heverlee zijn de stijgende vliegtuigen inmiddels verdwenen.

Historiek
De oorsprong van het idee ‘Leuven rechtdoor’ dateert al van 2005 toen diverse actiegroepen in Oud-Heverlee, Bertem en Herent (althans wijken in het Zuiden van Herent als Schoonzicht) de handen in elkaar slaan en ‘OLW’ (Overlegcomité Leuven West) oprichten. Ze produceren allerhande pamfletten en eisenbundels waarin ze als alternatief voor de vliegroute boven hun regio, de ‘Leuven rechtdoor’ als ideale oplossing voorstellen. Ze weten daarvoor enkele politici voor hun kar te spannen, waaronder Marianne Thyssen. Mevr. Thyssen woont in Oud-Heverlee en is een politiek zwaargewicht. Hoewel ze zich ter zake grotendeels buiten het publieke debat houdt, speelt ze een belangrijke rol in de aanzet voor de route ’Leuven rechtdoor’. Zo schreef Mevr. Thyssen in mei 2006 een niet mis te verstane brief aan toenmalig minister Renaat Landuyt om werk te maken van de route ‘Leuven rechtdoor’.

In de volgende jaren komt weinig beweging in het dossier. Maar de actiecomités blijven lobbywerk voeren. In de betrokken regio zijn nogal wat villawijken met goed opgeleide en begoede burgers die zich goed weten te organiseren en politici aan hun kant kunnen krijgen. Zoals wel vaker het geval is bij het verschuiven van overlast door actiegroepen, geldt die sociale dimensie ook voor het vliegtuiglawaai.

Stroomversnelling
Met hulp van specialisten presenteren de actiegroepen in 2011 met ‘WerkGroepLeuven’ een document waarop de route ’Leuven rechtdoor’ in detail wordt uitgewerkt en beargumenteerd. De basisredenering achter het voorstel was en is tot op de dag van vandaag: de route ‘Leuven rechtdoor’ maakt geen nieuwe gehinderden.

Je kan de criteria voor ‘gehinderde’ altijd zo manipuleren dat je stelling klopt, maar een blik op de figuur leert met gezond boerenverstand dat in de zone Bertem en Oud-Heverlee veel minder bewoning aanwezig is dan in de gemeenten Tildonk, Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek,… die nu overvlogen worden. En zelfs als je dat niet wil aanvaarden, dan is het nog geen reden om de overlast zomaar te verschuiven naar nietsvermoedende medeburgers die op de ‘juiste plaats’ wonen. Maar in het perspectief van de actiegroepen zijn deze burgers ‘toch al gehinderd door de dalende vliegtuigen, dus dat maakt niets uit’.

Vreemd genoeg weten ze met deze simplistische stelling toch tal van politici uit Leuven te overtuigen om dit als de ideale voorstelling op tafel te leggen bij de verantwoordelijke minister. Enkele voorbeelden uit de commissies van de Kamer en het Vlaams Parlement:

Het is Vlaamse media ‘bon ton’ om de Franstaligen de schuld te geven van het vliegtuiglawaai in Vlaanderen. Maar in dit dossier is het alvast absurd minister Wathelet met de vinger te wijzen. Wel integendeel, minister Wathelet wordt door Vlaamse politici verweten al te lang te talmen met de uitvoering van route ‘Leuven rechtdoor’. Onder hun druk kondigt Wathelet in juni 2012 op een persconferentie aan dat de route ’Leuven rechtdoor’ er zeker komt, alleen zijn er nog wat simulaties en technische specificaties nodig. Die duren zo lang dat uiteindelijk pas in maart 2014 de nieuwe route in gebruik wordt genomen.

In afwachting hiervan toont Carl Devlies zich zeer opgetogen over de nieuwe route die de lawaaihinder zal ‘oplossen’.
http://leuven.cdenv.be/nieuws/leuvense-cdvers-zetten-in-op-mobiliteit
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130717_00662439

Verbijstering
Ik was de voorbije jaren oprecht verbijsterd over hetgeen door deze politici werd beweerd en wel omdat:

  • er argumenten te bedenken zijn voor concentratie van lawaaihinder zowel als voor de spreiding ervan, maar de Vlaamse beleidsvoerders houden nu al jaren het standpunt aan dat er spreiding moet zijn – niet in het minst tegenover de Franstaligen. Maar wat doen ze in de praktijk? Juist: méér concentratie doorvoeren en de vliegtuigen laten opstijgen boven bewoners die er al de landende vliegtuigen over zich krijgen.
  • diezelfde Vlaamse beleidsvoerders benadrukken dat het voor de werking van de luchthaven belangrijk is dat er stabiliteit komt rond de vliegroutes en dat er voor de bewoners meer zekerheid komt. Maar in de praktijk voeren ze nog maar eens een nieuwe vliegroute in die de rechtszekerheid van mensen ondermijnd. Opmerkelijk in dit verband is ook het standpunt van de vakbond van onder meer de luchtverkeersleiders die schoon genoeg heeft van de voortdurende wisselingen en zelfs op veiligheidsrisico’s wijst: http://acv-transcom.acv-online.be/Mobiliteit/nieuws/detail/uitvoering_luchthavenakkoorden_strijd_eigen_principes.asp
  • maar vooral: Devlies, Eerlingen, Brouwers,… zijn gemeenteraadsleden uit Leuven. In de oorspronkelijke vliegroute was er niemand in Leuven die enige last had van het vliegtuiglawaai, maar deze politici pleitten ervoor om de vliegroute naar Leuven te brengen … of wisten ze niet dat Wijgmaal bij Leuven hoort? Het moet een primeur zijn: politici die eisen dat de lawaaioverlast naar hun gemeente komt.  Als ik niet moet uitgaan van kwade wil, kan het alleen maar te wijten zijn aan een stuitend gebrek aan dossierkennis waarbij ze zich door actiegroepen hebben laten bedotten. Gezien de recente protesten, begint het nu bij sommigen door te dringen welke kemel ze geschoten hebben, maar ze houden het nu bij excuses als ‘de routes die gevolgd worden zijn niet zoals afgesproken’. Baarlijke nonsens: de routes zijn al jaren in detail beschreven en men wist dus perfect waar en hoe er gevlogen wordt in de ‘Leuven rechtdoor’.

Wanbeleid
De meeste politici schijnen te denken dat ze pas ‘beleid’ hebben gevoerd als ze van alles hebben veranderd. Het gevolg hiervan in dit dossier is dat voortdurend nieuwe mensen gepest worden en dat de luchthaven van Zaventem voortdurend gecontesteerd wordt. Met debiele stellingen als zou het verschuiven van de overlast niemand anders schaden, hebben ze er een volledige puinhoop van gemaakt. De kwaliteit van vele beleidsverantwoordelijken is helaas bedroevend laag.

Maar ook de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de gemeenten die getroffen zijn door de route ‘Leuven rechtdoor’ hebben hun werk niet goed gedaan. Terwijl de route al jaren geleden werd vastgelegd en wijd en zijd verspreid raakte, lijken ze nu plots uit de lucht te vallen. Ook dat is blijkbaar een gewoonte van politici: ze schieten pas in actie als er protest komt van de burgers. Er zit dus niets anders op voor die getroffen burgers van route ‘Leuven rechtdoor’ om opnieuw actiegroepen op te richten en de situatie van voor maart 2014 terug in ere te herstellen.

Bookmark and Share

Er zijn 42 reacties op “Vreemde vliegtuigbewegingen boven Leuven-Noord”

Bert Ververs
(on juli 4th, 2014 at 0:11)

Ik woon in het landelijke Wilder op de rand van Kampenhout met Veltem en Buken. Nog wat dichter tegen de Zaventem dus. Ik ben benadeelde in alle 3 routes. Dalen doen ze vlak boven mijn dak en dit op een hoogte dat de landingsgestellen al uitgevouwen zijn.Dit is al vele jaren zo en daar valt mee te leven. De opstijgroutes zijn een ander paar mouwen. Zowel als ze naar de ene kant afdraaien als naar de andere kant is er zodanige geluidhinder dat je een gesprek vanop 2 meter afstand in de tuin moet onderbreken. Er zijn momenten dat elke 2 minuten een vliegtuig opstijgd. Graag verneem ik nieuws of mogelijkheden rond dit thema.

 
MetalArend
(on juli 4th, 2014 at 8:51)

Jarenlang op drie kilometer van Köln/Bonn gewoond, nooit van wakker gelegen – hoe luid zijn die Belgische vliegtuigen dan wel? (Serieuze vraag, ik kan me er gewoon niets bij voorstellen om vliegtuigroutes als lawaai te beschouwen…)

 
David
(on juli 4th, 2014 at 9:27)

Graag tot wat meer objectieve informatie in dit dossier.
Leuven rechtdoor is niets anders dan het in ere herstellen van een historische route die van 1950 tot 2003 werd gebruikt.
Het is een route die gebruik maakt van een historische corridor tussen Zaventem en Herent,
Een eenvoudige blik op google map volstaat om te zien dat hier bijna geen bebouwing is.
Andere gemeenten, zoals Holsbeek en Lubbeek worden overvlogen op maar liefst 6000 voet (of meer).
Kan men dit nog beschouwen als lawaai ?

 
Frank
(on juli 6th, 2014 at 14:53)

Volledig akkoord met de commentaar van David, meer objectiviteit is hier nodig!
Er worden een hoop onjuistheden rondgestrooid in dit dossier, ook een historisch gegeven, en dat gebeurt allicht met verkeerde (bij)bedoelingen …
Ik woon al lange tijd in Beisem en was uiteraard vertrouwd met de landende vliegtuigen die bij ons ten andere al een heel stuk lager zitten dan in Kampenhout en Buken (en dus hier al meer hoorbaar zijn).
Bij ons was het vanaf 2004 niet alleen even schrikken maar ook telkens opgeschrikt worden zowel overdag als ‘s nachts wanneer een opstijgend vliegtuig met bulderende motoren in een scherpe bocht en soms nog zeer laag boven onze huizen werd gestuurd. De frequentie hiervan is over tijd alleen maar toegenomen. Sommige van die loeiers zijn (oude) cargo’s die amper omhoog geraken. Gewoonweg onaanvaardbaar in menig opzicht. En dat “korte bocht opstijgen” gebeurde dan ook nog vooral bij mooi weer als je al eens rustig in de tuin wil zitten.
De scherpe bocht die toen boven onze woonwijk gemaakt werd, ging uiteraard niet alleen gepaard met extra motorlawaai maar ook met extra kerosineverbruik en uitstoot van uitlaatgassen aangezien deze vliegtuigen tegelijk stijgen én een scherpe bocht moeten maken! Bovendien gebeurt dit op lage hoogte wat niet alleen de geluidsoverlast maximaliseert maar het maneuver ook nog eens onveilig maakt.
Het terugplaatsen van deze opstijgers in hun historische corridor is dus niet alleen een historische correctie, het is ook een bijzonder logische correctie: rechtdoor vliegen minimaliseert niet alleen het geluid maar ook het kerosineverbruik én de CO2 uitstoot.
Ten andere, daarmee zijn we in Veltem-Beisem, Winksele en Herent de opstijgende vliegtuigen niet kwijt, die komen nu ook nog voorbij … Maar nu stijgen ze tenminste op een logische en fatsoenlijke manier op!
We kunnen moeilijk verwachten in de buurt van een luchthaven te wonen zonder er overlast van te hebben. Die overlast moet geminimaliseerd worden en niet maximaliseerd door vliegtuigen vroegtijdig 90 graden en meer te laten afdraaien voor ze goed en wel in de lucht zitten … Toch je reinste waanzin!
Bij deze een pluim voor de politici die dit ingezien hebben. Ook voor het gemeentebestuur van Herent dat achter de 07 rechtdoor blijft staan ondanks het feit dat ook bij de 07 rechtdoor de gemeente nog steeds letterlijk doorvlogen wordt. Er zijn dus gelukkig wel mensen die de logica van de 07rechtdoor inzien …

 
David
(on juli 7th, 2014 at 9:38)

Het Perscommuniqué van “Leuven rechtdoor” aan het KernKabinet van 7 Juli is dan ook intellectueel oneerlijk en bevat zelfs leugens.

Uit het Perscommuniqué van Actie comité “Leuven Rechtdoor” van 7 Juli 2014 :
Meer dan 20 gemeentes van Vlaams Brabant vragen het kernkabinet van 7 Juli om het Plan Wathelet te schrappen (opsomming lijst gemeenten inclusief Winksele en Herent en een lange lijst van gemeenten op 30 Km van de luchthaven of meer en overvlogen op 10.000 voet)

Verder :

.. sedert meerdere tientallen jaren namen deze vliegtuigen steeds een bocht naar rechts nog voor de stad Leuven
.. milieu zwaarder belast , conflicten met andere routes
.. deze wijzigen zijn in beperkt comité beslist om enkele gemeenten, die historisch reeds meerdere tientallen jaren overvlogen werden, te ontzien

“Leuven Rechtdoor” vraagt in dit comminiqué om de nieuwe vliegroute “Leuven Rechtdoor” onmiddellijk te schrappen

 
Mark
(on juli 7th, 2014 at 17:10)

Aan David en Frank, dit artikel is volledig objectief geschreven en is volledig correct. De politici die dit dossier in mekaar hebben gestoken, hebben duidelijk ervoor gezorgd dat bepaalde villawijken in Oud-Heverlee en Herent met veel invloed werden gevrijwaard naar een regio die reeds landende vliegtuigen te verwerken kregen. Feit blijft dat er nu geen sprake is van een eerlijke spreiding maar alle landende en nu ook stijgende vliegtuigen boven dezelfde gemeenten wordt gestuurd. Er wonen wel degelijk mensen in de “onbewoonde corridor”, en het actiecomité Leuven Rechtdoor nodigt u zeker uit om dit komen vast te stellen. Mensen die niets wisten van deze politieke démarche en compleet verontwaardigd zijn. Het is alsof een snelweg in uw tuin wordt gelegd zonder enige inspraak, zonder enige economische vergoeding en dat alles beslist in een politiek achterkamertje. Politiek van de jaren 60. De bocht die nu achter Leuven wordt gemaakt, is even hinderlijk als de bocht die boven Beisem werd gemaakt, wat u ook beweert. Men heeft gewoon het probleem verplaatst en vooral geconcentreerd naar een dichtbevolkte regio die reeds alle landende vliegtuigverkeer kreeg te verwerken. De regio boven Oud-Heverlee en Bertem kan bezwaarlijk dichtbevolkt worden genoemd, kijk ook maar op Google Maps. Bovendien krijgen mensen nu met vliegtuigen te maken die heel ver wonen van de luchthaven, Tildonk, Wijgmaal, Rotselaar, Lubbeek etc. Die paar honderd meter hoger of lager dat de vliegtuigen zitten maken het verschil heus niet en het is precies een oorlog boven ons hoofd. Uw redenering klopt dus niet en het gaat niet op te verwijzen naar historische routes, want ondertussen zijn er mensen komen wonen onder de routes. Die mensen waren en zijn wel degelijk akkoord zijn met een deel van de last (bijna alle dalende vliegtuigen, normaal want dit wisten we), maar weigeren deze onrechtvaardige concentratie te aanvaarden. Alle lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Ten slotte: het kernprincipe is dat alleen een goede spreiding eerlijk is – overal rond de luchthaven wonen veel mensen. Zelfs in Brussel, Woluwe en Noordrand wordt dat principe aanvaard. Dat Herent achter dit dossier blijft staan, lijkt me eerder politieke lobbying van bepaalde villabewoners (Schoonzicht), dan iets anders. Een beetje naïef van u om te denken dat Herent dat zou doen om “logische redenen” of om Beisem te sparen. Ze hebben zich duidelijk misrekend en het actiecomité Leuven Rechtdoor zal zich blijven verzetten tegen dit onrecht.

 
Yves
(on juli 8th, 2014 at 0:41)

Beste Mark,
Ik sta volledig achter de argumentatie van Frank en David. Zelf woon ik in Veltem-Beisem sinds 2002. Vooraleer hier te komen wonen zijn wij op verkenning gekomen (over dag, ‘s nachts, in het weekend komen luisteren naar het lawaai). Dat lawaai viel toen zeer goed mee. Alleen in 2003/2004 zijn er veranderingen gebeurd, waardoor de nog zeer laaghangende vliegtuigen plots boven ons hoofd begonnen af te draaien. Het lawaai was oorverdovend. Toen vloog DHL ook nog vanaf 4u ‘s morgens. Ik herinner mij nog dat het was alsof de vliegtuigen in mijn slaapkamer vlogen. En dat vanaf 4u ‘s morgens om de 10 minuten.
Ik kan alleen maar getuigen in alle eerlijkheid dat die paar honderd meter hoogte meer of min, er zeker wel toe doen, wat toch logisch is (hoe groter de afstand tussen geluidsbron en receptor, hoe minder lawaai bij de receptor !).
Ik kan ook bevestigen wat Bert beweert: een gesprek in de tuin op 2 m afstand van elkaar was echt onmogelijk, en inderdaad, dit vaak om de 2 minuten.

 
Koen
(on juli 8th, 2014 at 0:54)

@ David.

Actie comité Leuven Rechtdoor staat open voor dialoog. We proberen in dit uiterst ingewikkeld dossier factueel en correct te blijven, maar de materie is dermate complex, zowel technisch, juridisch als politiek en meer, dat wij mogelijks in de “uitleg van hoe het zover is kunnen komen” wel eens een steek kunnen laten vallen. U zal het ons niet kwalijk nemen. Het staat u vrij ons te corrigeren. Het staat ons vrij onze bezorgdheid met u te mogen delen. De oorzaak doet minder terzake, de gevolgen op onze huidge leefsituatie des te meer.

Anderzijds deel ik graag de volgende informatie met u.
* De lijst van de getroffen gemeenten in het persbericht van Leuven Rechtdoor werd samengesteld door de getroffen bewoners zelf, met inbegrip van inwoners van Herent. Gemeentes waar geen enkele klacht over ontvangen werd, zijn niet opgenomen, en dit uit intellectuele eerlijkheid omdat niet elke gemeente getroffen is.
* De afstand in vogelvlucht tot de luchthaven is onbelangrijk, de hoogte van de vliegtuigen evenmin. Wat telt is de bijkomende overlast van de stijgende vliegtuigen. Stijgende vliegtuigen kenden wij nooit eerder.
* Een stijgend vliegtuig bij 6000 voet, en meer, is wel degelijk als lawaai te beschouwen. En zeker als gedurende lange periode om de paar minuten een vliegtuig overkomt (lees: het lawaai van het vorige vliegtuig is nog niet verdwenen als het volgende reeds hoorbaar is). En het is zeker als lawaai te beschouwen als je voordien helemaal geen vliegtuiglawaai kende. Mocht u hieraan twijfelen nodig ik u graag uit zodat u dit zelf ter plaatse kan ondervinden. Eerlijk is eerlijk.

Zo, u weet nu wie wij zijn, wat onze belangen zijn, en waar wij voor ijveren. Mogen wij weten wie u bent, welke belangen u hebt in dit dossier en waar u voor ijvert ?

Mvrgr,
Koen,
voor Leuven Rechtdoor.

 
Paul Van Nerum
(on juli 8th, 2014 at 10:26)

Hello Mr. Huys,

Hartelijk gefeliciteerd met uw kolom “Vreemde vliegtuigbewegingen
boven Leuven-Noord” in de blog “Leven in Leuven”.
Als getroffen Holsbeekenaar door de opstijgroute ‘Leuven rechtdoor’
ben ik aangenaam verrast over de manier waarop U de ganse
problematiek, zowel op zuiver technisch als op menselijk vlak
samenvat.
U beschrijft volgens mijn inzien perfect hoe hypocriet en/of
achterbaks sommige mensen kunnen zijn tegenover andere medeburgers
omwille van het zogenaamde “algemeen belang”.

Ik heb uiteraard ook reeds klacht ingediend bij ‘airportmediation’ en
aan MIJNHEER Carl Devlies (maar die blijkt niet thuis te zijn …
misschien denkt hij na over één of andere steriele evaluatie, of een
ander nutteloos en geldverslindend gepruts i.v.m. dit dossier?…).

Want inderdaad, zoals U schrijft : er is maar één aanvaardbare
oplossing : terugschroeven naar de toestand van voor maart 2014 (dat
is al erg genoeg !).

Ps.:
Waar halen sommige bedweters (en/of huigelaars) het verhaal dat
‘Leuven Rechtdoor’ het herinvoeren is van een historische toestand?
Ik ben geboren en getogen Holsbeekenaar sinds 1952, woon sinds mijn
huwelijk op vierhonderd meter van mijn geboortehuis, ik mag dus wel
zeggen dat ik “de vliegers zien en horen komen heb” en ik zweer het U,
over Holsbeek zijn NOOIT (JAMAIS voor de voornoemde “experts” terzake
???) opstijgende vliegtuigen geweest.!

Nogmaals mijn sympathiebetuigingen !

Bye,
Paul Van Nerum.
Holsbeek.

 
Luc
(on juli 8th, 2014 at 14:14)

Paul,

Graag U wat beter informeren vooraleer woorden te gaan gebruiken als achterbaks, hypocriet, bedweters, huigelaars,…

Tot +/- 2004 werd baan 07R enkel gebruikt voor opstijgen bij sterke Oostenwind.
In België is dat nogal een uitzonderlijke situatie en dus was dit beperkt tot enkele dagen per jaar.
Men volgde toen +/- de route Leuven rechtdoor maar vloog over Haacht (en dus inderdaad geen bocht over Holsbeek).
Er was wel wat protest in Haacht (toen ook nog nachtvluchten) maar alles bij elkaar viel de hinder mee.

Echter in 2004 ging Bert Anciaux de windnormen manipuleren (in het voordeel van wie denk je ?) met
als direct gevolg dat baan 07R plots gebruikt werd bij de windrichtingen N, NO, O, ZO en Z.
Geen sterke wind, bijna windstil was (en is) al voldoende om baan 07R in gebruik te nemen.
Alles onder het voorwendsel van meer veiligheid natuurlijk.
Moeten we nog zeggen dat deze windrichtingen meestal ook mooi weer betekenen ?
(Een paar weken geleden was baan 07R zelfs in gebruik bij NNW wind !)
Gevolg hiervan is dat deze baan, sinds dit gemanipuleer door Bert, heel intensief gebruikt wordt.

Tevens werd toen de bocht naar rechts ingevoerd, boven Kortenberg, Meerbeek, Beisem, Herent, Winksele, enz…
Buiten de traditionele contouren, die sinds het bestaan van de luchthaven altijd werden
gebruikt door de dalende en, occasioneel, door de stijgende vliegtuigen, werd toen een bocht bij gecreëerd.
Dorpen werden van de ene dag op de andere overvlogen op een hoogte van minder dan 2000 voet.
Daardoor werden deze dorpen bijna onleefbaar. 1700 voet of 6000 voet, het maakt echt een enorm verschil.
Er kwam heel wat protest van deze streek, maar ook uit andere dorpen, wat verder gelegen,
zoals Bertem, Leefdaal, Heverlee, Korbeek-Dijle, Huldenberg, …
Met zijn allen samen werd toen gezocht naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.

Terugschroeven ? Ja, volledig akkoord, maar dan naar de situatie van vóór 2004.

 
Paul Van Nerum
(on juli 8th, 2014 at 19:33)

Beste Luc (en alle andere geinteresseerde lezers),

Ik herhaal, boven Holsbeek zijn N O O I T ( ik ben een geboren Holsbeekenaar van bijna 62 jaar en altijd hier gewoond en geleefd) sinds het ontstaan van de luchthaven opstijgende vliegtuigen geweest.
U bevestigt dat trouwens expliciet in het eerste stuk van uw relaas, terwijl voor mij het tweede deel niet zo geweldig duidelijk klinkt moet U mij en de anderen niet suggereren dat sinds ‘de ingreep Bert Anciaux in 2004′ dit anders zou geweest zijn, ook niet een klein beetje of zo af en toe: NOOIT!
Ik moet mij over dit feit nergens informeren (klinkt inderdaad pretentieus), maar wat ik weet, weet ik ! t. Samen met talrijke tijds- en dorpsgenoten zijn wij hier in dit toenmalige boerendorp opgegroeid : van kindsbeen af tot heden, dagdagelijks en zoals dat toen ging : buiten op het veld, het bos en in de blote natuur!
Luc, waar U exact naar toe wil in het tweede deel van uw reactie is mij niet helemaal duidelijk en het zal wel juist zijn veronderstel ik. Als ik het goed heb zegt U trouwens hier ook nergens (en terecht) dat er over Holsbeek opgestegen werd, of interpreteer het toch verkeerd ????
Hoe dan ook, om mijn hierboven gestelde bewering te weerleggen of te ontkennen wil ik dit absoluut uit de mond van een lokale getuige horen: geen teksten, voorstellen, amendementen, neen, dat mij iemand in levende lijve mij in het gezicht tegenspreekt, dat er met name ook maar één periode sinds de opening van de luchthaven boven Holsbeek werd opgestegen : dat wil ik eens graag horen!

 
Luc
(on juli 8th, 2014 at 20:07)

Paul,

Ik zei toch net hetzelfde in mijn antwoord ? Bij mijn weten werd Holsbeek NOOIT overvlogen bij het opstijgen. Maar ook de gemeenten Meerbeek, Veltem, Winksele, Herent, Bertem, Heverlee enz … werden NOOIT overvlogen bij het opstijgen tot in het jaar 2004. Dat begon pas in 2004 dankzij Bert.

Je kan de Leuven rechtdoor route gebruiken (of de historische corridor of hoe je dit ook noemt), zonder over Holsbeek te vliegen. Holsbeek wordt momenteel overvlogen omdat men op een hoogte van 6000 voet de corridor (of Leuven rechtdoor) verlaat en een bocht neemt naar het zuiden.

En dit komt niet van een bedweter of huigelaar hoor.

 
Paul Van Nerum
(on juli 9th, 2014 at 9:58)

Luc,

Fijn te lezen dat wij het uiteindelijk helemaal eens zijn over deze affaire.
Jullie blijken evenzeer slachtoffer te zijn van dit eindeloos en onaanvaardbaar gesjoemel.
Bij deze nog veel sterkte in het verweer.

Paul.

 
VERVLIET margareta
(on juli 10th, 2014 at 20:41)

We wonen reeds sinds 1985 in Holsbeek en het is hier 25 jaar lang rustig en stil gebleven. Er waren noch opstijgende noch dalende vliegtuigen te zien.

Het gevaar van de opstijgende vliegtuigen is nu (voorlopig?) afgeblokt. Dat kon ook niet anders. Wie wil de verantwoordelijkheid nemen om opstijgende én dalende vliegtuigen dezelfde route te laten volgen? Dat zou getuigen van een volledig gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Op 25 en 26 maart 2014 zag ik hoe twee vliegtuigen op korte afstand en gelijke hoogte in tegengestelde richting aan mekaar vlogen. Ik heb dat toen dadelijk gemeld aan de Ombudsdienst.

Maar sinds het Spreidingsplan/Luchthavenakkoord (sinds juli 2010) is er hier in (dit deel van) Holsbeek dag en nacht lawaaihinder door dalende vliegtuigen: schril gegier dat door merg en been gaat, zwaar gegrol en gedonder van overvliegende vliegtuigen. Daarbij gaat het niet om één vliegtuig, maar om vele vliegtuigen die met enkele minuten tussentijd op elkaar volgen. Dat gaat zo de hele dag door tot middernacht en later, in de vroege morgenuren (6 à 6u30) begint het gegier en gedonder alweer! Chronisch slaaptekort en geen leven meer, dat is het gevolg.

Wie (welke politicus) neemt de verantwoordelijkheid hiervoor op?

Men moet terug naar de situatie van voor het Spreidingsplan/Luchthavenakkoord. Er is op deze manier geen rechtszekerheid meer. Want hoe legt men uit dat mensen plots worden overvallen met ondraaglijke geluidsoverlast, terwijl anderen worden ontlast van geluidshinder en pollutie?

Neen, eerlijk is anders !

 
Frank
(on juli 17th, 2014 at 22:28)

Ik zat vanavond op het terras te eten van Het Vertier, een leuk restaurantje ten westen van centrum Herent, richting Wijgmaal én vanavond met opstijgende vliegtuigen. Ik denk dat niemand anders op het terras zicht bewust was van de opstijgende vliegtuigen … Afstand en hoogte hebben wel degelijk een effect als ik het vergelijk met de geluidsoverlast hier in Beisem, dezelfde dalende én opstijgende vliegtuigen …

BIJ DEZE EEN SIMPELE VRAAG AAN RIK: ZOU JE TERUG WILLEN NAAR DE SITUATIE VAN VOOR 2000?

 
Koen
(on juli 17th, 2014 at 22:46)

@Frank. Ik vind je vraag niet helemaal correct. Voor 2000 was een “andere tijd”, en hoe ver voor 2000 bedoel je dan ? Ik denk wat wij vooral terugwillen naar de situatie zoals we ze de voorbije 10 jaar en meer hebben gekend, namelijk die van voor Maart 2014, een situatie waar gans onze regio vrede mee had, met inbegrip van de landende vliegtuigen waar we nooit over geklaagd hebben.

 
Siska
(on juli 17th, 2014 at 23:50)

Ik woon in Leefdaal en voor ons is het verschil sinds maart heel voelbaar.
Wij hebben sinds maart geen “last” meer van de opstijgende vliegtuigen (altijd bij oostenwind) – en dit vanaf 6u ‘s ochtends en vroeger ook ‘s nachts
Van mij mogen de vliegtuigroutes terug aangepast worden, maar dan idd terug naar de situatie van VOOR 2004 –
Dankzij aan Bert Den Bleiter hebben wij ook veel slapeloze nachten gehad toen DHL nog vloog !
mensen die toen een huis of bouwgrond kochten WISTEN dat er vliegtuighinder ging zijn, wij zijn toen van de ene dag op de andere gekatapulteerd geweest met OPSTIJGENDE vliegtuigen (maken meer lawaai dan dalende)
waar kan ik de petitie tekenen dat de situatie is zoals ze blijft??? ! !!!!!! (of terug naar voor 2004 ! )

 
Mark
(on juli 18th, 2014 at 18:10)

Beste Siska,
U zegt dus eigenlijk dat u het niet erg vindt dat een andere Vlaams-Brabantse regio de last krijgt, een regio die reeds alle andere landende vliegtuigen gedurende 80% van het jaar te verwerken krijgt. Wat dat is nu de realiteit – LeuvenRechtdoor krijgt nu de slapeloze nachten. De vliegtuigen maken nu een omweg van 30 km met meer vervuiling, lawaai voor tienduizenden mensen extra. De mensen onder LeuvenRechtdoor krijgen deze nieuwe last er ook zo maar bij, zonder dat wij iets wisten. En ja, er wonen wel degelijk veel mensen onder deze nieuwe route, ze is niet “onbewoond” zoals de groep Leuven-West argumenteerde om deze miskleun te realiseren. Deze situatie vinden wij onaanvaardbaar. Juist, de landende vliegtuigen maken minder lawaai, maar we hebben die wel constant op 80% van de dagen en met pakken meer dan de opstijgende, ook ‘s nachts want voor landende vliegtuigen zijn de geluidsnormen anders. Dit vinden wij ok, want zoals u aangeeft, iedereen weet dit en zelfs zijn er de laatste jaren bijgekomen en zullen er nog bijkomen door de groeiende economie, we vinden dat onze bijdrage aan de welvaart in de regio. Nu kunnen we dus nooit meer rustig zijn. Ik hoop dat u onze frustatie begrijpt, en dat wij het hier niet willen bij laten. Wij gaan ten volle voor een terugkeer naar de situatie van voor maart 2014.

 
Eric
(on juli 18th, 2014 at 19:03)

Goed idee voor een petitie opdat de situatie is zoals ze blijft, ik doe mee.

 
Frank
(on juli 18th, 2014 at 21:36)

Ik ben helemaal akkoord met Siska.
Mark, herlees aub mijn eerste reactie. Terugkeren naar de situatie voor maart 2014 is onaanvaardbaar omdat toen gebieden werden overvlogen die vroeger nooit een vliegtuig zagen … Voor de mensen die onder de bocht woonden was het een hel die letterlijk en figuurlijk uit de lucht viel. We zijn daar ook nooit over geconsulteerd …

 
Siska
(on juli 22nd, 2014 at 12:56)

Voor alle duidelijkheid: ik vind dat erg dat jullie meer overlast hebben dan voordien.
Zoals Frank en Eric zeggen, wij hadden voor de situatie in 2004 ook geen last van vliegtuigen en toen was het heel simpel: je ging ergens wonen en je wist op voorhand of je last ging hebben van de vliegtuigen, ja of neen
We hebben BEWUST voor een gemeente gekozen waarvan we wisten dat het er “kalm” ging zijn (op alle vlakken) dus wij waren ook niet blij dat we plots – van de ene dag op andere zoveel vliegtuigverkeer hadden – toen ook nog ’s nachts (DHL)
Actie voor terugkeer van vliegverkeer? Ja ! voor de situatie van VOOR 2004 en anders mag het van mij blijven zoals het is ….

 
Cabron
(on juli 23rd, 2014 at 21:23)

Verhuis die hele boetiek naar Wallonië. Plaats genoeg en Wathelet ontvangt die met open armen. En so what met die duizenden jobs. Richting Wallonië heb je geen file. Waar kan ik die petitie tekenen?

Groeten

 
Mia
(on juli 23rd, 2014 at 21:57)

Ook volledig akkoord met Marc. Het is een blijk van zeer asociaal gedrag de route Leuven Rechtdoor te accepteren. Toen wij in Tildonk kwamen wonen in 1983 wisten we van de dalende vliegtuigen. Toen waren het er een pak minder, dat zeker, maar we konden toch regelmatig in de tuin genieten van de stilte ( als er al geen trein voorbijreed in de ver
te ) . Nu krijgen we zoal veel meer dalers, en dan nog eens de stijgers. Zet je dan maar eens buiten voor een gezellige babbel.
Ik denk nog altijd dat onze politiekers het ‘welzijn’ van alle burgers willen beogen, maar het wordt toch moeilijker en moeilijker te geloven nu. En wat te denken van de actiegroepen die dit voor mekaar kregen? Wanneer je de zwarte piet doorschuift weet je toch ook dat iemand anders de lasten dan krijgt! Wij, die de dalers kregen hebben het niet eens in ons hoofd gehaald om inwoners van andere gemeenten daarmee te belasten. En argumenteren dat de politiek zich niet goed liet informeren vind ik op zich al een klucht.
En eigenlijk is het om te huilen, je bouwt een huis, je houdt van je tuin, van je buurt, je neemt de ‘ gekende gebreken ‘ erbij, en dan plots stel je vast dat je een overdovend lawaai als toemaatje krijgt, gratis, belangloos, voor niets en bovendien als verrassing. We laten het hier niet bij. Spreiden van de hinder, zodat er ook terug vliegvrije dagen zijn. Kom hier anders maar eens een paar dagen kamperen, keigezellig nu.

 
Koen
(on juli 24th, 2014 at 13:46)

Beste lezers,

Nu ik ben nog nooit eerder in mijn pen gekropen en toch dateer ik al van 1964.
Ik heb dan ook voor het eerst kennis gemaakt, na het lezen van eerdere berichten op dit forum,
met het fenomeen van het heen en weer geschrijf, het wellens nietes op zo’n forum.
Symptomen van het Nimby syndroom…

Zoals eerdere schrijvers, aan die dalende vliegtuigen, waren we gewoon.
Die luchthaven, de meesten van ons maken er wel eens gebruik van,
verschillende onder ons verdienen er rechtstreeks of onrechtstreeks hun boterham.

Na een deugddoende vakantie op een schiereiland onder Sardinië, waar ik al
schertsend had vastgesteld dat je daar nu eens nooit een vliegtuig hoort of ziet,
vond ik bij het ledigen van mijn brievenbus een blauw A4tje.
Oei weer zo’n actiecomite.
Zo erg zal het allemaal wel niet zijn zeker.

Je weet wel de typische reactie van een brave Vlaming.
Papiertje in de vuilbak.

We zijn nu enkele dagen thuis hier in Sint Pieters Rode.
Het feit dat ik en dat papiertje uit de vuilbak haalde,
de petitie tekende en je me hier nu leest
zegt voldoende denk ik.

Heren en dames politici, toen wij landden,
kregen we het heuglijke nieuws te horen
dat nieuwe regeringen gevormd en in de maak waren.
Ik reken op jullie.

En te zeggen dat ik jaren geleden koos voor Sint Pieters Rode en niet voor
Rotselaar Heikant. Mijn sociaal leven speelt zich nochtans in Leuven af, mijn werk in Aarschot.
Maar omdat er sporen van kerosine te vinden waren op het dak van een supermarkt aldaar
en je op die berg (hihi) toch nog dichter bij die vliegtuigen woonde,
Kozen we voor het rustige Sint Pieters Rode.

Ik hoop dat die rust snel weer terug keert.

Met vriendelijke groeten,

Koen
Uit Sint Pieters Rode

 
tommy
(on juli 25th, 2014 at 14:09)

Beste allemaal,

aangezien jullie last hebben van het vliegverkeer ga ik er van uit dat jullie dus ook nooit met het vliegtuig op vakantie gaan of zullen gaan? Indien wel ,dan vliegen jullie waarschijnlijk boven mijn dak en dan moet ik hiervoor ook een actie-groep oprichten.
Het is erg geworden met de mensen tegenwoordig.

mvg

 
Dewolf
(on juli 27th, 2014 at 22:57)

Beste Tommy Ik word zo moe van die domme praat ” mensen die klagen nemen dan zeker nooit het vliegtuig”. Als er morgen een autosnelweg in je tuin komt zonder waarschuwing noch vergoeding en je klaagt, mag je werkelijk nooit meer de auto nemen.

 
peter
(on augustus 12th, 2014 at 17:23)

Ik ben getogen en geboren in Tervuren, en daar hadden we last van vliegtuigen.We moesten regelmatig een gesprek staken omdat er een vliegtuig overvloog. In 1994, toen ik mijn eigen stekje zocht, ging ik dus heel bewust op zoek naar een plaats niet ver van Leuven, waar geen lawaaihinder was van vliegtuigen. Dat hebben mijn vrouw en ik gevonden in Herent centrum. We zagen in de verte wel dalende vliegtuigen, maar horen deden we die niet. Al die tijd is dat zo gebleven. Enkel de TGV maakte wat lawaai, maar daar viel gerust mee te leven. Tot in het begin van dit jaar plots alles veranderde. Eerst leken het enkel dalende vliegtuigen die nu dichterbij en lager overvlogen, en dan kwamen daar ook nog eens opstijgende vliegtuigen bij. Zoals hierboven beschreven vind ik het constante van het lawaai vooral hinderlijk. Het geluid van het ene vliegtuig is nog niet uitgestorven of dat van het volgende vliegtuig is al te horen. Ik merk dat ik bij warm weer regelmatig zonder er bij na te denken de deur naar het terras sluit, om het geluid buiten te sluiten. Mijn huis, mijn tuin, mijn vijver waren mijn leven. Nu voel ik mij plots ontheemd. Het is niet meer hetzelfde. Met lede ogen lees ik dan ook de triomfkreten van de luchthaven over stijgend aantal passagiers en vluchten, over Raynair die nog goedkoper nog meer milieuhinder komt brengen. En dan vraag ik mij af, waar is de limiet. Waar stopt dit?

 
Lee
(on september 19th, 2014 at 12:07)

Wij zijn in 2013 in Wezemaal komen wonen, toen vond ik persoonlijk de vliegtuigen al hinderlijk maar dacht dat dat wel zou wennen. Nu is de overlast echter nog enorm toegenomen en heb zelfs al een paar keren olievlekken om mij terrasgehad die enkel en alleen van recht boven ons kunnen komen.

Graag zou ik verhuizen om hieraan te kunnen ontsnappen, maar dit wordt financieel zo zwaar afgestraft dat dit onmogelijk is, de prijzen rond leuven zijn blijven stijgen en je kan je registratie rechten maar gedeeltelijk meenemen.

De regering beslist dus zonder enige inspraak van de getroffen burgers om de vliegroutes te wijzigen, en bovendien verhinderen ze ook nog eens dat je kan verhuizen doordat ik in mijn geval 2x op korte tijd een meer dan aanzienlijke som aan registratie rechten op tafel moet leggen..

Ik word er moedeloos van, dat voelt zo onrechtvaardig aan!

Hier lees ik ook voor de eerste keer dat de route 20j geleden verlegd is geweest en ik begrijp deze mensen hun klachten ook. Als men de routes op slag verandert verandert dat rechtstreeks je leefkwaliteit.. Dat ondervind ik aan de lijve. Had ik dit twee jaar geleden geweten dan was ik hier nooit komen wonen.

 
rik
(on september 19th, 2014 at 14:30)

Beste Lee,
Een goede raad: je moet je van deze commentaren op het artikel niet te veel aantrekken. Sommigen willen gewoon wat mist spuien door een hoop leugens te verkondigen. Vergeet dus maar die 20j dat de route verlegd is. Hou je bij het artikel en als je meer info wil: er staat documentatie op de site van Leuven Rechtdoor, namelijk http://www.leuvenrechtdoor.be/downloads. En als je iets wil doen: teken de petitie op petitie24.com/leuvenrechtdoor en spoor anderen aan hetzelfde te doen, leg klacht neer bij airportmediation en contacteer je lokale politici daarover …

 
Poortmans Agnes
(on oktober 10th, 2014 at 14:32)

Ik ben in 2011 naar Ramsel verhuisd om rustig te wonen. Er kwamen hier wel vliegtuigen over maar sinds enkele maanden is ook hier het lawaai echt te veel. De hele dag vliegen de vliegtuigen over of net naast mijn huis en dit dag en nacht. Ze zakken hier zelfs al tot 3000 ft. Het lijkt alsof we ze kunnen aanraken. Wij zien ze hier met drie tegelijk passeren richting Zavemtem. Veel van die vliegtuigen komen vanuit Parijs draaien rond Brussel richting Mechelen om dan zo af te draaien richting Ramsel en zo verder richting Brussel. Maar het grote deel van de landende vliegtuigen komen van het zuiden en vliegen richting Aarschot/ Ramsel en draaien zo boven mijn huis naar Brussel.Deze vliegtuigen maken zelfs hier al een oorverdovend lawaai en zitten tussen de 5000 en 2500 ft wat al heel laag is. Vorige jaren was er hier veel minder overlast en ook ik ben van plan te verhuizen om er vanaf te zijn omdat rustig slapen echt een probleem wordt. De overvliegende vliegtuigen hangen hier al veel te vroeg, veel te laag.Ook ik heb bij oostenwind nu last van opstijgende vliegtuigen, iets wat vroeger nooit voorkwam. Zij maken hier ook een grote bocht boven mijn huis maar dan in omgekeerde richting. Onze burgemeester reageert waarschijnlijk niet hij woont een 5 tal km verder waar de overlast veel minder is. .Zelf vlieg ik nooit maar ik krijg wel de last. Ik heb een mail naar de nieuwe Vlaamse minister gestuurd maar die vind hondjes belangrijker zeker. Op dit moment is’t weer volle bak. Elke minuut passeren hier toch wel een 4 à 5 vliegtuigen en dit bijna zonder ophouden. Weer eentje! En ginder wat verder weer eentje! Weer eentje, nee ‘t zijn er weer 2 bijna tegelijk.Weer eentje boven mijn huis.
Ik heb met de luchthaven van Zaventem niets vandoen dus mogen ze die gerust wegdoen. Alle vliegtuigen naar Charleroi a.u.b.

 
bob
(on oktober 11th, 2014 at 8:16)

Tja, politici zijn toch vooral bezig met een combinatie van macht, hun portefeuille, herverkozen worden en zorgen dat ze zelf niet geimpacteerd worden op een negatieve manier. Van degenen die dan zelf denken ten gunste van de gemeenschap op te treden, is het grootste deel niet intelligent? genoeg om zelfs met behulp van dikwijls overbodige studies (waar gezond verstand ontbreekt) te beslissen wat het best is. En dat is logisch en menselijk.

Ik denk dat er dringend wat wijzigingen moeten komen aan ons systeem want politiek begint meer en meer op totale willekeur en bezigheidstherapie te lijken.

Ik heb er nog niet zoveel last van, die vliegtuigen, maar dat zou zomaar kunnen veranderen… We doen maar wat he.

 
Peter Vanderheyden
(on oktober 11th, 2014 at 16:00)

Het is de laatste tijd inderdaad weer niet meer te harden. Ik lig ook constant wakker. Om vier vijf uur snachts beginnen ze er al aan. Corridors tussen Herent en Haacht? Ik dacht het niet. Ze landen gewoon over Herent centrum. Een ware schande. Ik stuur telkens een klacht naar de ombudsman. Maar dat lijkt wel een groot zwart gat, dat klachten opslokt en vanwaar nooit nog iets terug komt. Help. is daar iemand? hoort iemand mij,

 
Erik
(on oktober 16th, 2014 at 13:42)

Peter,

Boven Herent hebt U momenteel last van de landingen op baan 01, niet baan 25R.
Deze gebruiken inderdaad niet de historische corridor tussen Zaventem en Herent,
vermits ze gaan landen boven Sterrebeek (Ikea route).

Indien men de akkoorden van 2008 en 2010 over Leuven Rechtdoor correct en volledig zou uitvoeren , dan zou U in Herent centrum geen last meer mogen ondervinden. Landende vliegtuigen zouden dan een stuk zuidelijker en nog hoger zitten.

Dus een correcte uitvoering van Leuven Rechtdoor is voor U de oplossing.

 
Mark
(on oktober 18th, 2014 at 21:39)

Erik,
Een correcte uitvoering van Leuven Rechtdoor ? Gelieve geen zand in de ogen te strooien van de mensen. Leuven Rechtdoor is reeds correct en volledig uitgevoerd door de luchtverkeersleiders, namelijk het is een complete chaos. De zuidelijke aanvoerroutes voor landende vliegtuigen zullen nooit verlegd worden, want dan moet men 1) ten zuiden van Leuven over Franstalig grondgebied landen (dit zal nooit gebeuren in België), 2) militair luchtruim moet opgegeven worden en 3) het verleggen van landingsroutes veroorzaakt een kettingreactie op alle routes die Eurocontrol beheert, dus tot in het buitenland toe. En zelfs dan is het onlogisch en onveilig. Het zal dus niet gebeuren. Het is integendeel Leuven Rechtdoor die moet teruggedraaid worden zodat de lawaaihinder voor iedereen, ook in Herent centrum zowel als in Haacht, Rotselaar, Keerbergen, Kampenhout, Tielt-Winge, Lubbeek, Bierbeek, Aarschot, Leuven – Wijgmaal en Wilsele) beheersbaar blijft en de draagkracht van de mensen niet overtreft. Iedereen moet een deel van de lasten (lawaai) en de lusten (stilte) krijgen, zodat het voor iedereen ook doenbaar en gezond blijft.

Een goede uitvoering zou de volledige intrekking van Leuven Rechtdoor zijn, waardoor de stijgende vliegtuigen netjes zoals voorheen richting zuiden naar het baken van Huldenberg afdraaien, direkt veel hoogte kunnen winnen, en niet meer in de weg zitten van de dalende vliegtuigen die dan een continuous descent approach kunnen uitvoeren (minder lawaai) en niet heel plots heel veel hoogte moeten verliezen (en dus veel lawaai maken) omdat de stijgende in de weg zitten. Leuven Rechtdoor is een serieuze blunder, die er alleen toe leidt dat een aantal gepriviligieerden geen lawaai meer heeft,en zorgt voor onveiligheid, capaciteitsproblemen, omleiding van vluchten en concentratie van lawaai boven Leuven Noord en Oost.
Gelukkig beseffen 8 gemeenten en steden dat nu ook, tesamen met allerlei politici die hun bevolking evenwaardig vinden als andere Vlamingen en Belgen. Er zijn nooit opstijgende vliegtuigen richting Leuven Noord (Haacht, Rotselaar enz.) gevlogen bij oosten- en noordenwind, en ze moeten dus ook weer weg, terug naar hun historische bedding.

 
Frank
(on oktober 19th, 2014 at 21:54)

Er zitten tonnen zand in jouw reactie Mark …
Ik verwijs naar mijn eerdere commentaar, namelijk van 6 juli!

 
Mark
(on oktober 20th, 2014 at 0:12)

Frank, mijn reactie is volledig correct, die van jou van 6 juli is inmiddels achterhaald door de werkelijkheid.
Men heeft gewoon het lawaai verplaatst, naar een regio die minstens 70% van alle landend verkeer te verwerken kreeg. Het is fundamenteel onrechtvaardig dat Leuven Noord geen rustdagen meer heeft. Richting Haacht en Rotselaar zijn nooit opstijgende vliegtuigen gevlogen, historisch gingen die altijd richting Huldenberg. Bovendien, als vliegtuigen geen bochten meer mochten maken na opstijgen, dan moet bij westenwind alle vliegtuigen rechtdoor vliegen boven Brussel of de Noordrand – ga het ginder maar eens uitleggen. Het is nu eenmaal zo dat er rond een luchthaven vliegtuigen draaien om uit elkaars routes te blijven en het mogelijk te maken deftig, snel en efficiënt op te stijgen, net zoals bij de historische route Leuven West gebeurde. Ik betwist niet dat er geen enkel lawaai was in Veltem, Bertem of Oud-Heverlee, maar gewoon de zwarte piet doorschuiven naar een andere regio is geen oplossing. Dat vliegtuigen die rechtdoor kunnen vliegen dan minder lawaai maken, dat is echt te gek voor woorden. Vliegtuigen maken lawaai, bij het landen en bij het opstijgen, bij het draaien en bij het niet draaien. Iedere regio in de buurt van de luchthaven moet lusten en lasten delen. Bovendien is de Leuven Rechtdoor route gewoon een slechte oplossing met tienduizenden nieuwe gehinderden, het risico op vliegtuigongelukken is verhoogd, en vliegtuigen maken omleidingen tot 33km. Een goede oplossing voor iedereen ? Ik dacht het niet – er is echt geen enkele goede reden te bedenken voor Leuven Rechtdoor.

 
Erik
(on oktober 20th, 2014 at 10:31)

Ik denk dat de tegenstanders van Leuven rechtdoor juist niets anders doen
dan zand in de ogen strooien van de mensen. Het lawaai in Herent centrum komt van de landende vliegtuigen op baan 01 en heeft dus niks te maken met Leuven Rechtdoor.
Voor de rest niks dan onzin in die reactie, ga ik niet meer op reageren. Jongens jongens, vliegtuigongelukken, omleidingen tot 33km, …

 
Frank
(on oktober 20th, 2014 at 14:15)

Inderdaad Erik!

En beste Mark, als er iets historisch is aan de bocht boven Veltem, Beisem, Winksele, Meerbeek dan was het wel het flatergehalte van die oplossing. Zwarte pieten (ja inderdaad we zijn bijna Sinterklaas) doorschuiven is makkelijk en dat is toch wat jij in je reactie voorstelt?!
Een gestructureerde oplossing vinden en implementeren is natuurlijk een ander paar mouwen.
By the way, mijn reactie van 6 juli is hoegenaamd niet achterhaald … Laat me er wel aan toevoegen dat de 07 rechtdoor route correct moet uitgevoerd worden. Dat is momenteel niet het geval …
Nog iets, de internationale tendens is één waarbij rechtdoor wordt opgestegen voor logische en rationele redenen, namelijk lager energieverbruik/uitstoot en … minder geluidsoverlast!

 
anoniempje
(on april 7th, 2015 at 22:28)

Wegblijven uit holsbeek! De luchtkwaliteit (lees stank) is al jaren niet te harden.
Hoogstwaarschijnlijk van de vele kachels en haarden die hier de laatste bosjes van de gemeente aan het opstoken zijn. Als je venster niet op tijd dicht is, is de stank binnen zo erg dat je je er ziek van voelt…

Milieubewustzijm, ecologie, leefbaarheid… Holle woorden zolang die vervuilende kachels en haarden niet verboden worden.

 
Bewonersactiegroep verheugd over schrappen vliegrouteLeuven Rechtdoor « Leven in Leuven
(on mei 25th, 2015 at 14:16)

[…] de vordering van onder meer de gemeente Rotselaar en besliste recent dat de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor‘ vanop Brussels Airport moet worden opgeheven. De situatie van voor 6 maart 2014 moet binnen […]

 
Anonymous
(on juni 12th, 2015 at 12:02)

Volgens mij is er van enige opheffing helemaal nog geen sprake.
Woon in Lubbeek.
Het is file in het luchtruim!!

 
Alex
(on december 8th, 2015 at 0:06)

We hebben in 2013 een mooi huis gekocht in de – toen nog – rustige omgeving van het kasteel van Horst. Toen was het nog een paradijs. Je kon, zoals de bewoners van de buurt het zo mooi konden zeggen, de vogeltjes horen fluiten. Na de verfraaiingswerken aan de woning zijn we in nazomer van 2015 er komen wonen. De vogeltjes hoor je allang niet mer fluiten. Het gieren van de vliegtuigmotoren des te meer. Ik begrijp de frustratie van vele van mijn dorpsgenoten. Ik laat het hier niet bij.