Big Jump Heverlee

Spring mee in het water voor een leefbare Dijle
Op zondag 13 juli om 15 uur organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM), Natuurpunt Leuven en de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven, net als talloze andere organisaties in Europa, een Big Jump om blijvend aandacht te vragen voor propere rivieren.  Tegen 2015 wil Europa immers dat onze rivieren beantwoorden aan de Kaderrichtlijn Water. Dat is nog maar één jaar om actie te ondernemen.

Programma

  • Vanaf 14u: bevissing door KU Leuven (schepnetten, aquaria), infostanden van VHM, Aquafin, …
  • 15u: BIG JUMP!
  • 15u30: start geleide wandeling o.l.v.een natuurgids van VHM

Springlocatie
De Big Jump van Leuven vindt plaats aan de Langestaart, ter hoogte van de brug van de Celestijnenlaan over de Dijle, vlak naast Campus Arenberg II. Meer info op facebook.

bigjump

Groen versus beton
De Dijle is een fantastisch aanknopingspunt om aan een natuurlijkere stadsomgeving te werken. Een Stadsdijle in een groen jasje heeft drie effecten: een buffer tegen het stedelijk warmte-effect, een natuurverbinding tussen de Doode Bemde en de natuurgebieden ten noorden van de Dijle en een tenslotte een sociaal effect. Een open, mooie en harmonieuze rivier brengt geld in het laatje voor toerisme, recreatie en menselijk welbehagen. Bijkomend helpt een halfnatuurlijke oever binnen de stad de rivier zichzelf beter te reinigen en kan deze ook een beperkte rol spelen in het waterbergend vermogen van de rivier.

De waterkwaliteit van de Dijle is de laatste 10 jaar sterk verbeterd, dankzij de nodige infrastructuurwerken. Hierdoor is er minder stankoverlast, minder muggenplagen, minder algengroei en zijn ziektes zoals botulisme onder vogels zeldzaam geworden. Een natuurlijke oever, met waterplanten, zuivert het water. Zo worden veel voedselstoffen uit het water in de planten vastgelegd.

Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos willen gaan voor natuurlijke oevers in plaats van beton, ook in de stad. Verschillende steden in het binnen- en buitenland, zoals Gent, Utrecht en Amiens, tonen dat dit mogelijk is. Ze ijveren voor een harmonisch en modern rivierbeleid: de Dijle, levend door Leuven.

Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos hebben veel lof voor de recente architectuurprojecten Terclavers (tussen de Penitentienenstraat, de Mechelsestraat en de Fonteinstraat) en de nieuwbouw aan de Glasblazerijstraat, maar dan alleen wat betreft het ontwerp van de gebouwen. Want de landschappelijke integratie met een opengelegde Dijle vinden zij een gemiste kans. Bij deze creaties zijn de architecten resoluut voor een ‘Grand Canyon’ gegaan: het enige merkbare verschil met de situatie voorheen is dat de overkapping verdwenen is. Er is een voorzichtige poging om watergroen in te brengen, maar dit ontsnapt niet aan het strakke keurslijf. Aan de Glasblazerijstraat was nog niet zo lang geleden een spontaan stukje natuur waar al eens een reiger stond te turen naar vis. Dit geheel is nu, volgens Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos, ongelooflijk versaaid en verstrakt. Een verloren kans om aan te tonen dat spontane natuurontwikkeling niét hand in hand gaat met verloedering.

Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos hopen dat het met het masterplan Hertogensite wel de juiste kant zal op gaan, en Leuven doet wat elders in Europa al decennia gangbaar is. Natuurpunt Leuven is trouwens actief in het inspraakproces gestapt van de ontwikkeling van deze site. Een inspraakproces dat ruimte liet om opmerkingen te maken over de plannen die een projectontwikkelaar heeft met deze site. In dat kader heeft Natuurpunt Leuven een tekst opgesteld die je kan downloaden.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.