Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 11)

Eerst tien zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Spreekwoorden en zegswijzen (deel 1)

 1. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
 2. Wie goed doet, goed ontmoet.
 3. ‘t Is te laat de put gevuld als ‘t kalf verdronken is.
 4. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel.
 5. Doe wel en zie niet om.
 6. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
 7. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.
 8. Het verstand komt niet voor de jaren, en daarbij: je bent nog niet droog achter je oren!
 9. Zo d’ ouden zongen, zo piepen de jongen.
 10. Van een grootspreker wordt gezegd: hij is een grote lantaarn met een klein lichtje…

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Spreikwoude en gezegdes (dieël 1)

 1. Gelak as et arlozjeke toeës tikt, tikt et nieveranst (nieves) ni.
 2. Wie da geud deut, komt geud teige.
 3. ‘t Es te loot de pit gevild, as ‘t meuteke verzoupen es.
 4. Verzichtegoëd es de meuder (moeier) van de posselaanewinkel.
 5. Deu stillekes voets en kik nit achter oe.
 6. Bieëter ieëne vougel in d’ and, dan tien in de locht.
 7. Wie da ze gat (zen kont) verbrandt, moet up de bloore zitte.
 8. Et verstand komt ni vei de joore, en dooboë: ge zoë nog ni drueg achter eu uere!
 9. Gelak as de aa zoenge, zue piepe de joenge.
 10. Van e gruet lawoët wed gezieëd: ‘t es ne gruete lanteirel mei e klaa lichske…

HugO Geeraerts DE GERRE de neigeste zjuulie 2014

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.