Archief voor 18 juli 2014

Wandelingen Leuvense gidsenbond

Het programma van enkele zomerwandelingen van de Leuvense Gidsenbond is lichtjes gewijzigd ten opzichte van de programmagids. Zo wordt de beeldenwandeling aangevuld met een begeleide fietstocht en worden de wandelingen in het kader van 100 jaar WO I gratis aangeboden in plaats van tegen betaling van 5 euro.

20 en 23 juli: Proeven van hedendaagse beeldende kunst in het Leuvens stadsbeeld.
De deelnemers wandelen en fietsen langs een selectie van hedendaagse beeldende kunstwerken in het Leuvense stadscentrum. We bespreken de beelden en meestal nog actieve kunstenaars tegen de achtergrond van hun opleiding, en de technieken en traditie van de Brabantse beeldende kunst in Leuven. Dit is een ideale wandeling voor wie inzicht wil krijgen in de ideeën van de kunstenaars achter de beeldhouwwerken.

Voor de gelegenheid, wordt tevens de mogelijkheid geboden om met de fiets op stap te gaan om ook de beelden in de stadsrand te belichten. Afspraak net zoals voor de gewone wandeling aan het Stadhuis, om 10.30 uur op zondag en tussen 19.00 u. en 19.30 op woensdag.
Deelname: 5 euro/persoon.

Wereldoorlog I
In het kader van de herdenking van “De Groote Oorlog” hebben de stad Leuven en de Dienst voor Toerisme beslist om de wandeling over de brand van Leuven gratis aan te bieden.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om één van de herdenkingsconcerten op het Ladeuzeplein bij te wonen, heeft de Leuvense Gidsenbond het programma van 24 en 27 augustus aangepast:

  • zondag 24 augustus: wandeling: “Leuven brandt” om 10u30 en 15u, vertrek: stadhuis, einde: Martelarenplein
  • maandag 25 augustus: wandeling: “Leuven brandt” om 19u, vertrek: stadhuis, einde : Mgr. Ladeuzeplein
  • dinsdag 26 augustus: wandeling: “Weg van Leuven – op de vlucht voor de Groote Oorlog” om 19u, vertrek: stadhuis, einde: Mgr. Ladeuzeplein

Al deze wandelingen zijn gratis. Op woensdag 27 augustus is er GEEN wandeling

Bookmark and Share

Aanstaande zaterdag Tango aan ‘t Station

Komende zaterdag vindt opnieuw een Milonga in open lucht plaats op het sfeervolle Martelarenplein vlakbij Leuven Station. Een goede dansvloer en zomerse tanda’s van Milonga Tangodj Jé garanderen optimale danscondities.

Iedereen is van harte welkom op deze tweede editie!

Elke 1ste en 3de zaterdag van de maanden juli en augustus. De 5de zaterdag van augustus is er, traditiegetrouw, de openluchtmilonga van El Balcon.

Meer info.

Bookmark and Share

Ravage Leuven 1914 – Gaza 2014

Zondag 20 juli organiseert de Leuvense Actiegroep Palestina (LAP) van 14 tot 16 uur een die-in op de Grote Markt voor het stadhuis van Leuven. De actievoerders gaan op hun rug op de grond liggen en houden zich ‘dood’. Ze dragen een wit masker en symboliseren zo de anonieme Palestijnen uit Gaza die opgesloten, belegerd en gedood worden door Israël. Op het eind van de actie staan alle actievoerders recht en scanderen ze de slogan “boycot Israël!”. De actie wordt gefilmd en als videoboodschap naar de politici gemaild.

De eisen van de Leuvense Actiegroep Palestina zijn:
Boycot Israël:

  • Schort het Associatieakkoord van de EU met Israël op!
  • Stel een handelsembargo tegen Israël in!
  • Stuur de ambassadeur van Israël het land uit!

Boycot Israël:

  • Zolang de bezetting van de Westbank voortduurt.
  • Zolang de blokkade van de Gazastrook voortduurt.
  • Zolang de Palestijnen in Israël gediscrimineerd worden.
  • Zolang de Palestijnse vluchtelingen geen recht op terugkeer en compensatie voor geleden verlies krijgen.
Bookmark and Share

OCMW, stad en KU Leuven lanceren nieuw concept samenwonen

OCMW Leuven lanceert samen met de stad Leuven en de Studentenhuisvestingsdienst van de KU Leuven een nieuw concept van samenwonen. In dit project gaan de partners op zoek naar een goede ‘match’ tussen ouderen die al een beroep doen op de diensten van Thuiszorg en studenten van de KU Leuven die geconfronteerd worden met een krappe studentenkamermarkt. “Op die manier blazen we het concept van de kotmadam nieuw leven in”, aldus de Leuvense partners.

In Leuven zijn naar schatting één op drie woningen onderbenut. Meer dan een derde van de ééngezinswoningen is bewoond door alleenstaanden, zestigerplussers of koppels en dus onderbewoond. “Tegelijk stellen we vast dat ouderen vaak kampen met eenzaamheid en studenten zich op een krappe kamermarkt bevinden, stelt Erik Vanderheiden, Leuvens OCMW-voorzitter. “Het zou een mooie oplossing zijn wanneer we ouderen die zich eenzaam voelen in een (te) groot huis kunnen ‘matchen’ met studenten die zich willen inzetten om hen gezelschap te houden door er tijdens zijn/haar studies een kamer te betrekken. Het project wil zo enerzijds leegstand tegengaan en anderzijds meewerken aan de intergenerationele sociale cohesie in Leuven. Bovendien kadert dit concept perfect binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Ook financieel is het gunstig voor beide partijen: de oudere genereert bijkomende inkomsten en de student huurt aan een goedkopere huurprijs in ruil voor zijn/haar engagement.”

Duurzame match
Uit vergelijkbare projecten in het buitenland, zoals de Stichting SOlink in Nederland, blijkt de keuze voor een juiste en duurzame ‘match’ niet evident te zijn en de nodige intake- en begeleidingsgesprekken te vereisen. Vandaar de keuze om samen te werken met ouderen die al in een begeleidingstraject van Thuiszorg van OCMW Leuven zitten. Zij worden al begeleid door een maatschappelijk werker voor wie een belangrijke rol in dit nieuwe project is weggelegd. De vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de maatschappelijk werker is een ideale vertrekbasis om cliënten te sensibiliseren voor het project Casa Cura. Anderzijds kan de maatschappelijk werker ook de nodige steun en informatie bieden aan de studenten die vaak geen of weinig ervaring hebben met ouderen en zorgsituaties.

Pilootproject
Om dit mogelijk te maken kunnen de partners rekenen op een subsidie van 19.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Met dat geld willen OCMW Leuven, stad Leuven en de KU Leuven in een eerste fase een pilootproject opstarten waarbij ze op zoek gaan naar drie ‘matchen’. Concreet bereiden de partners dit najaar de uitwerking van Casa Cura voor om daarna gesprekken aan te gaan met geïnteresseerde ouderen en studenten. Vanaf volgend academiejaar starten dan de drie geselecteerde samenwoonprojecten.

Op basis van de ervaringen en bevindingen die binnen dit pilootproject zijn opgedaan, wensen Thuiszorg, stad Leuven en de KU Leuven nadien deze woonvorm op grotere schaal te ontwikkelen en te ondersteunen.

Bookmark and Share

Leuvense reus Hertog Jan teruggevonden!

In de oude bottelarij in de Sluisstraat stootte André Cresens onlangs toevallig op de reus Hertog Jan. Er werd nochtans al 1,5 jaar naar deze Leuvense reus gezocht. Tot nog toe wist niemand waar hij zich bevond. De reus is momenteel in slechte staat en zal gerestaureerd moeten worden. “De stad Leuven geeft Hertog Jan nu een tijdelijk veilig onderkomen in een van de stadsmagazijnen”, benadrukt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Binnen de Leuvense Jaartallen wordt bekeken welk Jaartal deze reus zal adopteren”, vervolgt schepen van feestelijkheden Dirk Vansina. De Mannen van 73 hebben dankzij hun reuzin Fiere Margriet (°2013) en de twee edities van ReuzeLeuven nieuw leven gebracht in de Leuvense reuzencultuur. “Samen met de Jaartallen willen we ook als stad de Leuvense reuzentraditie verder ondersteunen”, aldus de schepenen Vandevoort en Vansina.

Toevallige vondst
Leuvenaar André Cresens, kenner van het Leuvense industriële en wetenschappelijke verleden en auteur van ‘De Leuvense Vaart. Van de Vaartkom tot Wijgmaal. Aspecten uit de industriële geschiedenis van Leuven’ werd door projectonwikkelaar ViRiX gecontacteerd om bijkomende historische informatie terug te vinden. ViRiX, die de voormalige Inbev-site omvormt tot de nieuwe stadswijk DijleDelta met plaats voor appartementen, woningen en studentenhuisvesting, wilde via hem ook een goede bestemming zoeken voor het oude brouwerijmateriaal dat zich nog ter plaatse op de site bevond. Zoekend naar dit brouwerijerfgoed stootte Cresens dus op de drie delen van een reus. In samenspraak met Paul Vranckx (Buurtwerking Groot Redingenhof die eigenaar is van de reus Jan Van den Graetmolen) en Olivier Roland (Mannen van 73, organisatoren van ReuzeLeuven) werd de reus geïdentificeerd. Het zou inderdaad gaan om de verloren gewaande reus Hertog Jan.

Geschiedenis reus Hertog Jan
Reus Hertog Jan, genoemd naar hertog Jan I (°Leuven, 1252), kwam 26 jaar geleden tot leven. Hij werd in 1988 geschonken door de toenmalige VVV aan de Volkskunstgroep Reuzegom, Gilde van Sinte Barbelen A° 1488, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de stichting van de oorspronkelijke gilde. In 1958 werd deze gilde heropgericht en werd de titel ervan overgedragen aan Reuzegom. Vanaf dat moment heeft de erg actieve afdeling kruisboogschieten de tradities van deze vroegere gilde Sinte-Barbelen verder gezet. Anderhalf jaar geleden, naar aanleiding van ReuzeLeuven, zocht Paul De Belder al naar kandidaten die reus Hertog Jan zouden willen adopteren. De werking van Volkskunstgroep Reuzegom is te uitgebreid om ook te voorzien in de zorg voor en traditie rond reus Hertog Jan. Door zijn vraag kwam aan het licht dat de reus die verwacht werd opgeslagen te zitten in een van de Leuvense stadsmagazijnen, daar nooit was geraakt.

Toekomst
Gelukkig is hij nu terecht. Maar hij bevindt zich in slechte staat en zal in de nabije toekomst gerestaureerd moeten worden. Ondertussen krijgt hij een veilig onderkomen in het stadsmagazijn. Vanaf nu kan de zoektocht actief worden verder gezet om een vereniging te vinden die kandidaat is om reus Hertog Jan te adopteren. De Mannen van 73 hopen alvast dat er binnen de Jaartallen kandidaten zijn. Dankzij hun nieuwe reuzin Fiere Margriet en de twee voorbije edities van ReuzeLeuven hebben zij de reuzencultuur in de stad terug op de kaart gezet. De stad Leuven wil de Jaartallen ook in de toekomst ondersteunen om de reuzentraditie voort te zetten.

2374

2370

Bookmark and Share

Leuven in Scène 2014: Le Cirque du Platzak

_DS47134

_DS47150

_DS47151

_DS47162

_DS47178

_DS47186

_DS47189

_DS47195

_DS47197

_DS47205

_DS47226

_DS47230

_DS47239

_DS47258

_DS47280

_DS47289

_DS47303

_DS47321

_DS47520

_DS47525

_DS47530

_DS47531

_DS47545

_DS47549

_DS47552

Bookmark and Share