N-VA hekelt façadisme van Leuvens erfgoedbeleid

In de Tiensestraat wordt volop gewerkt aan de nieuwe Vesaliussite. Het stadsbestuur kondigde enige tijd geleden trots aan dat deze ontwikkeling zou gebeuren met het volste respect voor het Leuvense erfgoed. Zes waardevolle panden van de inventarislijst zouden immers integraal worden behouden in de Tiensestraat. Dit was dan ook het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2013 : “ de inventarispanden in de Tiensestraat nrs 128, 132, 143, 136, 146, 148, 152 blijven behouden (volume, voor-en achtergevel, scheidingsmuren, dakvolume, vloeren), worden ontdaan van latere toevoegingen zodat de oorspronkelijke architectuur opnieuw leesbaar wordt en worden nauwgezet gerestaureerd in de oorspronkelijke staat “. In het verslag van de raadscommissie van 19 juni die aan deze gemeenteraad voorafging heeft men het ook over “het behoud van de belangrijkste inventarispanden in de Tiensestraat.

N-VA gemeenteraadslid Zeger Debyser reageert ironisch: “ Het moet zijn dat de recente toevoegingen zeer aanzienlijk waren want buiten de voorgevels en wat restanten van zijgevels blijft er inmiddels van deze inventarispanden weinig over (zie foto). Het lijkt wel of de brand van Leuven er weer heeft gewoed”. Daarenboven werden de raadsleden niet op de hoogte gesteld van het negatief advies van Onroerend erfgoed die de plannen van het stadsbestuur bestempelt als façadisme. Erfgoed dient niet als decor om nieuwe stadsontwikkelingen van staal en beton achter te verbergen.

Zeger Debyser : “Het Leuvense erfgoedbeleid faalt. Het dak van het tolhuis is recent ingestort en tegen leegstand van beschermde monumenten wordt niet opgetreden. En als de Vlaamse overheid dan zelf een bescherming voorstelt, zoals die van de Bondgenotenlaan, gaat de stad daartegen in beroep. Reeds jaren vraagt N-VA Leuven een sluitende erfgoedverordening die inventarispanden (en niet enkel hun gevels) behoedt tegen sloop. Het enthousiasme van het stadsbestuur om erfgoed te helpen slopen is vele malen groter dan om het te beschermen met een verordening. Aan dit sloopritme blijft er tegen 2018 nog weinig Leuvens erfgoed te beschermen.”

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.