Archief voor juli, 2014

Leuven in Scène 2014: Cirkatomic – Le plus grand défilé des petites coutures

_DS46785

_DS46792

_DS46886

_DS46893

_DS46909

_DS46961

_DS46965

_DS47003

_DS47064

_DS47079

_DS47112

Bookmark and Share

Beleuvenissen

De eerste avond van Beleuvenissen 2014 zit er weer op. Hierbij enkel beelden van Hannelore Bedert, Clouseau en Iet me ziel (Ricardo Gonzalez).

_DS47776

_DS47944

_DS47969

 

Bookmark and Share

Scars of War

Oorlogen laten littekens na. Er worden diepe wonden geslagen die maar langzaam helen. In het kader van de herdenkingen van Leuven als martelaarsstad in augustus 1914 organiseert de stad Leuven in samenwerking met diverse partners het hele jaar door activiteiten. De fototentoonstelling ‘Scars of War’ is er hier één van.

De fototentoonstelling ‘Scars of War’ is een samenwerking tussen de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven, adviesraad toegankelijkheid en Handicap International.
Rode draad van deze tentoonstelling zijn de slachtoffers van niet-ontplofte munitie. Topfotografen zoals Tim Dirven, Gaël Turine en John Vink werkten hieraan mee”, zegt schepen Denise Vandevoort. De tentoonstelling staat van woensdag 23 juli 2014 tot en met vrijdag 27 augustus 2014 in park De Bruul.

De reizende tentoonstelling maakte de afgelopen jaren tussenstops in onder andere Ieper en Brussel. Deze zomer houdt ze dus halt in Leuven.

De officiële opening is gepland op woensdag 23 juli 2014 om 17.00 uur in park De Bruul.

Bookmark and Share

Leuven in scène 2014: Christophe Pavia

_DS47344

_DS47591

Bookmark and Share

Leuven Beachvolley 2014

Nog tot en met maandag 21 juli is het Ladeuzeplein omgeschapen in een groot strand  met tonnen zand.
Vier speelvelden, een bar, terras en kinderrecratie, of: reeds de tiende editie Leuven Beachvolley.
Verdere programmatie:

  • Zondag 20 juli: Kwalificatie Belgian Beachvolleytour Tour 2014
  • Maandag 21 juli: Grandslam Belgian Beachvolleytour Tour 2014

Hierbij wat sfeerbeelden van de Recreatie wedstrijden – zaterdag 19 juli:

Bookmark and Share

N-VA hekelt façadisme van Leuvens erfgoedbeleid

In de Tiensestraat wordt volop gewerkt aan de nieuwe Vesaliussite. Het stadsbestuur kondigde enige tijd geleden trots aan dat deze ontwikkeling zou gebeuren met het volste respect voor het Leuvense erfgoed. Zes waardevolle panden van de inventarislijst zouden immers integraal worden behouden in de Tiensestraat. Dit was dan ook het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2013 : “ de inventarispanden in de Tiensestraat nrs 128, 132, 143, 136, 146, 148, 152 blijven behouden (volume, voor-en achtergevel, scheidingsmuren, dakvolume, vloeren), worden ontdaan van latere toevoegingen zodat de oorspronkelijke architectuur opnieuw leesbaar wordt en worden nauwgezet gerestaureerd in de oorspronkelijke staat “. In het verslag van de raadscommissie van 19 juni die aan deze gemeenteraad voorafging heeft men het ook over “het behoud van de belangrijkste inventarispanden in de Tiensestraat.

N-VA gemeenteraadslid Zeger Debyser reageert ironisch: “ Het moet zijn dat de recente toevoegingen zeer aanzienlijk waren want buiten de voorgevels en wat restanten van zijgevels blijft er inmiddels van deze inventarispanden weinig over (zie foto). Het lijkt wel of de brand van Leuven er weer heeft gewoed”. Daarenboven werden de raadsleden niet op de hoogte gesteld van het negatief advies van Onroerend erfgoed die de plannen van het stadsbestuur bestempelt als façadisme. Erfgoed dient niet als decor om nieuwe stadsontwikkelingen van staal en beton achter te verbergen.

Zeger Debyser : “Het Leuvense erfgoedbeleid faalt. Het dak van het tolhuis is recent ingestort en tegen leegstand van beschermde monumenten wordt niet opgetreden. En als de Vlaamse overheid dan zelf een bescherming voorstelt, zoals die van de Bondgenotenlaan, gaat de stad daartegen in beroep. Reeds jaren vraagt N-VA Leuven een sluitende erfgoedverordening die inventarispanden (en niet enkel hun gevels) behoedt tegen sloop. Het enthousiasme van het stadsbestuur om erfgoed te helpen slopen is vele malen groter dan om het te beschermen met een verordening. Aan dit sloopritme blijft er tegen 2018 nog weinig Leuvens erfgoed te beschermen.”

Bookmark and Share

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en Fietsersbond Leuven blij met plannen fietsverbinding aan station

Een Fietsspiraal in Leuven!
Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo reageert voorzichtig positief op de nieuwe plannen van de Stad Leuven en de NMBS om de bestaande stationsbrug af te werken met een befietsbare helling tot op het Martelarenplein. Hoewel de plannen nog niet in detail bestudeerd zijn, ziet het Overleg hierin de bekroning van een jarenlange strijd om een goede fietsverbinding tussen Kessel-Lo en het stadscentrum. Het overleg en de Fietsersbond pleiten alvast voor het verder bewandelen van de weg van participatie en overleg.

Voor de mobiliteitssituatie is het van groot belang de bestaande brug af te werken met een fietsbare helling. De Kop van Kessel-Lo is immers de plaats waar de meeste straten van Kessel-Lo samenkomen. Aangezien de realisatie van de geplande brug ter hoogte van de Pieter Nollekensstraat-proviciehuis om budgettaire redenen uitgesteld wordt, is de stationsbrug de enige kans om een fietswaardige verbinding tussen Leuven en Kessel-Lo te realiseren. Het is het nodige alternatief voor de fietsonvriendelijke omweg langs de Vuurkruisenlaan en Diestsepoort.

De nieuwe plannen komen wellicht tegemoet aan de verwachtingen, al wijst men er bij het Overleg Buurtcomités op dat ze de plannen nog niet in detail heeft kunnen bestuderen. De fietsspiraal die brug en esplanade verbinden met het Martelarenplein zijn duidelijk geïnspireerd door het Deense paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Shangai in 2010.

Jarenlange strijd
Al in 2000 protesteerde de Fietsersbond tegen het niet voorzien van een helling aan de brug. Ze tekende enkele mogelijkheden uit en overhandigde de schetsen aan toenmalig schepen Massart. Later volgden een betoging, bezwaarschriften op het BPA, een symbolische helling gemaakt met bierbakken en een fietsbelconcert.

In 2003 beloofde Stad Leuven, bij monde van toenmalig schepen Karin Brouwers, een fietsbare helling te realiseren. De aanleiding van deze belofte was de petitie-actie van de Fietsersbond die 5000 handtekeningen verzamelde.

In 2008, na een actie van het Overleg Buurtcomités waarbij ruim 300 fietsers een fietsbel overhandigden aan de schepenen, beloofden de schepenen te onderzoeken of de brug befietsbaar kon worden.

Omdat die belofte veel te vaag leek, werkte het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo samen met de Fietsersbond in 2009 een voorstel uit voor een rollende helling. Met een dergelijke helling kunnen niet alleen fietsers makkelijk het hoogteverschil overwinnen maar kunnen ook voetgangers, al dan niet met kinderkoets of boodschappenwagentje, makkelijk de brug op. In 2010 beloofde Stad Leuven bij monde van toenmalig schepen Herwig Beckers een brede raadpleging bij de gebruikers van de brug en de trap.
Sindsdien is het lange tijd erg stil gebleven omtrent de helling aan de brug. Dat het dossier vandaag eindelijk een goede afloop lijkt te krijgen, is de kroon op het jarenlange werk van veel mensen, in de stadsdiensten, in het stadsbestuur en in de wijken.

Leuven Klimaatneutraal
Leuven kan moeilijk klimaatneutraal worden zonder moderne fietsinfrastructuur. Fietsen is een belangrijk element van de duurzame stad van morgen. Onbegaanbare trappen en een fietsgoot vervangen door een fietsbare helling lijkt niet meer dan een logische stap voor een ambitieuze stad als Leuven.

Transparantere communicatie en meer overleg: dat loont
Het zal nog zijn tijdje duren voor we vrolijk de fietsspiraal zullen kunnen nemen. We kijken er in elk geval naar uit. Daarnaast betreurt Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo het feit dat, zelfs tijdens het op gang trekken van een participatietraject omtrent de verkeerstoestand in de wijken achter het station, géén overleg heeft plaats gevonden over het uittekenen van de finale plannen voor deze oplossing. Contactpersoon Toon Van den Brempt: “We blijven aandringen op een transparante opstelling van het stadsbestuur en pleiten ervoor om over de grote lijnen van zulke dossiers in de toekomst steeds en tijdig overleg te voorzien met de gebruikers en betrokken bewoners. Transparante communicatie en overleg, dat loont: er kan meer expertise ingezet worden en de burgers kunnen beter kennis nemen van de motivaties achter te nemen beslissingen. Het neemt ook onvrede weg bij de burgers over het doen en laten van de lokale overheid.”

Bookmark and Share

Leuven in scène 2014: Pipototal

_DS46714

_DS46728

_DS46763

 

Bookmark and Share

Groen vraagt een interactief meldpunt voor klachten openbare weg

Net zoals in Brussel wil Groen naar één meldpunt voor alle klachten over de openbare weg in Leuven.

Merk je ergens een vervelend probleem op de openbare weg, zoals een put in het asfalt, waar moet je daar dan mee terecht, en wat gebeurt er verder met je melding? Groen vraagt een interactief meldpunt.

Als je als burger ergens een probleem aan de openbare weg opmerkt, weet je niet altijd wat je daarmee moet doen. Op de site van de stad Leuven staat er wel een link naar een meldingskaart, maar dat is te weinig.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Ons voorbeeld is de toepassing ‘Fix My Street’, die bestaat in het Brussels Gewest. Daar kun je als burger op eenvoudige wijze een probleem melden, met een foto erbij. Op elk moment kun je op die site alle gemelde problemen zien, net als de problemen die in behandeling of opgelost zijn. Dit is een geweldig systeem, dat voor de burgers heel wat frustraties zou kunnen wegnemen. Tegelijk kan het voor het stadsbestuur een interessant instrument zijn om duidelijk te maken hoe men met meldingen omgaat. Zo zal het wederzijds vertrouwen groeien. Wij vragen dat ook voor Leuven een dergelijke interactieve website wordt uitgebouwd. Dat zou in principe best gebeuren in samenspraak met het gewestelijke of provinciale niveau, maar het is aan het stadsbestuur om de beste oplossing te zoeken die kan zorgen voor een gebruiksvriendelijk en transparant meldpunt.”

Bookmark and Share

IET ME ZIEL @ Beleuvenissen 18.07.2014

Lennaert Maes en Andries Boone maakten met ‘Iet me ziel’ een felgesmaakte soundtrack van ons Leuven. Ze legden in 14 songs de ziel van de stad bloot. Kleurrijke figuren als Paep Thoon, Fiere Margriet en Poeske Scherens komen poëtisch uit de verf. Ook de Boom van ‘t Groot Verdriet, mei ’68 en de enige echte ‘Mannen van het jaar’ kregen hun eigen songs.

De première van de soundtrack vond plaats op 22 januari dit jaar in de Stadsschouwburg.
Vanavond deden zij dit nog es over in het kader van Beleuvenissen op de Grote Markt.

Lennaert en Andries waren in hetzelfde goed gezelschap:
Klaas Delrue (Yevgueni), Kristof Uittebroek (Customs), Alain Louie, Jonas Winterland, Stoomboot, The Sedan Vault, Ricardo Gonzalez, Iza, Roselien, punkpoëet Didi de Paris, stadssopraan Noémie Schellens en de fantastische meneer André maakten er op deze zwoele zomeravond een schitterend gebeuren van!

I.s.m. Erfgoedcel Stad Leuven,

Het publiek was alvast zeer enthousiast!Bookmark and Share