Archief voor 20 augustus 2014

Archeologisch vooronderzoek Hertogensite

Studiebureau Monument Vandekerckhove nv werkte in samenwerking met Resiterra, de stad Leuven en het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek voor Hertogensite uit. De werken hiervoor zijn gisteren (18 augustus) gestart.

Dergelijk onderzoek, voorafgaand aan de werken, wordt voorzien in het erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid. Op die manier tracht men het ongedocumenteerd vernielen van archeologische resten bij toekomstige bouwwerken te vermijden. Door het vooronderzoek zo vroeg in te plannen kan in de loop van het verdere proces de timing van alle betrokken partners gerespecteerd worden.

De aannemer graaft 14 proefsleuven op strategische plekken verspreid over de site tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer, de Minderbroederstraat en de Aa. Op de percelen worden ondermeer restanten verwacht van middeleeuwse bewoning langsheen de Brusselsestraat, van de stadsomwalling, van enkele kloosterdomeinen,… Op basis van de eventuele vondsten in deze sleuven wordt er beslist of en waar er bijkomend archeologisch onderzoek nodig is.

Het archeologisch vooronderzoek is vermoedelijk afgerond tegen 14 september 2014.

Bookmark and Share

Concert met Patrick Riguelle op zaterdag 27 september

Op zaterdag 27 september 2014 organiseert de vzw Sofhea (Sociaal Fonds voor Hematologische Aandoeningen) zijn jaarlijkse concert in de Aula Pieter De Somer met Patrick Riguelle op het programma:

  • Deel 1: Riguelle chante Brel
  • Deel 2: Riguelle zingt Nostalgie

De toegang is vrij voor iedereen en bedraagt € 10. De opbrengst gaat integraal naar de sociale doelen van Sofhea en de Leuvense Navelstrengbloedbank. Sophea richt zich op patiënten met een hematologische aandoening, m.a.w. ernstige bloedziekten zoals leukemie, lymfeklierkanker en de ziekte van Kahler. Sophea voorziet in tussenkomsten bij de kosten van patiënten, onderhoudt een donorendatabank en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek.

Inschrijven kan via het Leuvens Universiteits Fonds, LUF. Meer informatie kan je vinden op de aankondiging op de website van UZ Leuven.

Patrickr675.jpg
Patrickr675” door Michiel HendryckxEigen werk. Licentie CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

Bookmark and Share

Special Olympics Europese Zomerspelen ook een beetje in Leuven

Van 9 tot 20 september 2014 verwelkomt België voor het eerst de Special Olympics Europese Zomerspelen (SO2014). Op dit gerenommeerde internationale sportevenement worden meer dan 2.000 atleten met een verstandelijke beperking, 1.000 trainers, honderden scheidsrechters en meer dan 2.500 familieleden en vrienden verwacht. Als host town van de delegatie uit Cyprus is de Stad Leuven nauw betrokken bij deze sportmanifestatie.

De Special Olympics Europese Zomerspelen 2014 vinden dan wel plaats in Antwerpen, maar ook Leuven wou zich net zoals een vijftigtal andere steden en gemeenten uit het hele land inzetten voor deze “Spelen van het Hart”. Zo zal Leuven een van de 57 internationale delegaties ontvangen in het kader van het door Belfius gepatroneerde “Host Town Program”.

Van 9 tot 13 september 2014 zullen de 22 atleten en 8 begeleiders van de delegatie uit Cyprus in Leuven logeren. Op deze manier kunnen ze zich acclimatiseren en in optimale omstandigheden trainen voor de officiële opening van de Spelen, maar ook kennismaken met België en meer bepaald met de streek en de bevolking van Leuven. Deze interactie tussen atleten, gastgezinnen en lokale bevolking zal ook bijdragen tot een betere integratie van de 165.000 personen met een verstandelijke beperking in ons land.

Meer info over de Special Olympics Europese Zomerspelen 2014.

Bookmark and Share