Archeologisch vooronderzoek Hertogensite

Studiebureau Monument Vandekerckhove nv werkte in samenwerking met Resiterra, de stad Leuven en het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek voor Hertogensite uit. De werken hiervoor zijn gisteren (18 augustus) gestart.

Dergelijk onderzoek, voorafgaand aan de werken, wordt voorzien in het erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid. Op die manier tracht men het ongedocumenteerd vernielen van archeologische resten bij toekomstige bouwwerken te vermijden. Door het vooronderzoek zo vroeg in te plannen kan in de loop van het verdere proces de timing van alle betrokken partners gerespecteerd worden.

De aannemer graaft 14 proefsleuven op strategische plekken verspreid over de site tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer, de Minderbroederstraat en de Aa. Op de percelen worden ondermeer restanten verwacht van middeleeuwse bewoning langsheen de Brusselsestraat, van de stadsomwalling, van enkele kloosterdomeinen,… Op basis van de eventuele vondsten in deze sleuven wordt er beslist of en waar er bijkomend archeologisch onderzoek nodig is.

Het archeologisch vooronderzoek is vermoedelijk afgerond tegen 14 september 2014.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.