Archief voor 25 augustus 2014

Fototentoonstelling ‘The Human Cost of Uranium Weapons’ van Toyoda Naomi (Japan)

Tijdens verschillende bezoeken aan Irak nam Toyodi Naomi foto’s die de gevolgen tonen van het gebruik van wapens met verarmd uranium, en hoe dit de bevolking treft tijdens en na het gewapend conflict.

2014_affiche_tento_human cost_DeBibLeuven

Van woensdag 3 september tot zondag 5 oktober in de Bib Leuven (Rijschoolstraat).

Bookmark and Share

Cambio opent nieuwe staanplaatsen voor deelauto’s in Leuven

Cambio is een autodeel-organisatie die (volgens hun website) ondertussen meer dan 15.000 cambio-gebruikers telt met meer dan 500 auto’s verspreid over ruim 220 standplaatsen in 27 Belgische steden. Cambio opende een 14de standplaats aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. De standplaats telt voorlopig 1 voertuig en wordt na de zomer verder uitgebreid met een 2de wagen. Dit jaar komt er nog een 15de plaats bij: de opening van de plaats genaamd “Tweewaters” (aan de Vaartkom) is voorlopig gepland voor eind augustus. Autodelen zit in de lift in Leuven: tijdens de laatste 3 jaren is het aantal gebruikers toegenoment met zo’n 73% tot net geen 1000.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 13)

Zes zinnen in het Nederlands, gevolgd door de Leuvense vertaling ervan.

Zaken die u misschien niet weet over België en de Belgen (deel 1)

 1. België heeft het laagste aantal McDonald’s restaurants per inwoner in de wereld.
 2. België telt niet minder dan 178 brouwerijen die samen rond de 800 verschillende bieren produceren.
 3. In ons land wordt jaarlijks 220.000 ton chocolade gefabriceerd.
 4. Olieverf is een uitvinding van de Gentse gebroeders / schilders Van Eyck.
 5. In de zeventiger jaren van vorige eeuw werd in de scholen bij het middagmaal tafelbier geschonken aan de leerlingen.
 6. De Gentse Feesten zijn, naar het schijnt, het grootste Europese cultuurfestival.

EN DAN NAA, DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Zookes die goë mesjinst ni wèt ouver Bellege en de Belzje (dieël 1)

 1. Bellege ieët et lieëgste ontal Mak Donalds restorââns per inwuener in de wieëreld.
 2. Bellege telt ni minder dan 178 braaveroës, die soome rond de 800 tefrènte (versjillege / versjillende) biere produseire.
 3. In ons land wèdt joorloëks 220.000 ton sjokolat gefabrikeid.
 4. Oulevêrf es een oeëtvinding van de Gentse gebries / sjilders Van Eyck (Van Oëk).
 5. In de seiveteger joore van de veirege ieë wid in de schoule boë et noeneite toofelbie geschunke on de lieërlinge.
 6. De Gentse fieëste zen, noo ‘t schènt, et groetste Europeis kultuurfestival.
Bookmark and Share