Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 13)

Zes zinnen in het Nederlands, gevolgd door de Leuvense vertaling ervan.

Zaken die u misschien niet weet over België en de Belgen (deel 1)

 1. België heeft het laagste aantal McDonald’s restaurants per inwoner in de wereld.
 2. België telt niet minder dan 178 brouwerijen die samen rond de 800 verschillende bieren produceren.
 3. In ons land wordt jaarlijks 220.000 ton chocolade gefabriceerd.
 4. Olieverf is een uitvinding van de Gentse gebroeders / schilders Van Eyck.
 5. In de zeventiger jaren van vorige eeuw werd in de scholen bij het middagmaal tafelbier geschonken aan de leerlingen.
 6. De Gentse Feesten zijn, naar het schijnt, het grootste Europese cultuurfestival.

EN DAN NAA, DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Zookes die goë mesjinst ni wèt ouver Bellege en de Belzje (dieël 1)

 1. Bellege ieët et lieëgste ontal Mak Donalds restorââns per inwuener in de wieëreld.
 2. Bellege telt ni minder dan 178 braaveroës, die soome rond de 800 tefrènte (versjillege / versjillende) biere produseire.
 3. In ons land wèdt joorloëks 220.000 ton sjokolat gefabrikeid.
 4. Oulevêrf es een oeëtvinding van de Gentse gebries / sjilders Van Eyck (Van Oëk).
 5. In de seiveteger joore van de veirege ieë wid in de schoule boë et noeneite toofelbie geschunke on de lieërlinge.
 6. De Gentse fieëste zen, noo ‘t schènt, et groetste Europeis kultuurfestival.
Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.