Petitie burgerinitiatief tegen de nieuwe blauwe zone

Gisteren om 19.00u hebben een twintigtal verontwaardigde burgers de petitie “Tegen de plotse dure blauwe zone zonder overleg, zonder motivatie en zonder draagvlak” afgegeven aan schepen Robbeets.

Doel van de petitie is een burgerinitiatief op te starten om de uitbreiding van de Blauwe zone opnieuw op de gemeenteraad te brengen. Officieel zijn hiervoor 1000 handtekeningen van Leuvenaars nodig. De actievoerders overhandigden welgeteld 2151 handtekeningen aan de heer Robbeets.

Bedoeling is dat de buurtbewoners op de gemeenteraad van 29 september, 15 minuten spreekrecht krijgen. Zij willen de gemeenteraad overtuigen om de beslissing van de uitbreiding op te schorten zolang er geen grondig onderzoek is geweest. Dit geeft de gemeenteraadsleden de tijd om, in overleg met de bewoners, de parkeerproblemen grondig te onderzoeken en mogelijke oplossingen te zoeken. Vervolgens kunnen de gemeenteraadsleden dan aan de hand van deze studie met meer kennis van zaken over maatregelen stemmen.

Mr Robbeets liet weten dat hij de handtekeningen en het bijhorende dossier ook aan zijn collega’s zou doorgeven.

De 2151 handtekeningen voor het burgerinitiatief tonen aan dat veel mensen verontrust zijn over deze uitbreiding van de blauwe zone.

Ondertussen hebben de actievoerders ook een enquête opgesteld, om de problemen van de bewoners duidelijker in kaart te brengen. De enquête kan nog ingevuld worden tot 7 september op http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=197288

Bookmark and Share

Er zijn 3 reacties op “Petitie burgerinitiatief tegen de nieuwe blauwe zone”

Hedwig
(on september 5th, 2014 at 22:43)

Een aantal bekommernissen van de bewoners lijken mij zeker terecht: gebrek aan overleg; gebrek aan onderzoek: kan het middel het beoogde doel bereiken? Wordt de overlast niet verplaatst naar andere straten?
Waar ik wel een probleem mee heb, is dat voor bepaalde personen vooral de kostprijs van het parkeren het grote twistpunt lijkt (ik verwijs naar de affiches: ‘wij willen geen plotse dure blauwe zone’). Door de nieuwe maatregel wordt men genoodzaakt een bewonerskaart te kopen: 60 euro voor het eerste voertuig, 300 euro voor het tweede. Men wil wel dicht bij het centrum van Leuven wonen, men wil ook een auto, misschien zelfs twee. Maar het parkeren mag niets kosten. Voor wie zich een woonplaats in die buurt kan veroorloven, lijkt me 60 euro voor een jaar parkeren een peulschil. Wie zich een woonplaats in die buurt kan veroorloven en daarnaast ook nog over twee voertuigen kan beschikken, zou die 300 euro met de glimlach moeten betalen.
Een zeer tevreden eigenaar van een bewonerskaart.

 
Pieter
(on september 11th, 2014 at 16:07)

Persoonlijk heb ik geen probleem met de prijs van EUR 60 per jaar, maar ik heb wel een probleem met het gebrek aan informatie, of beter het helemaal ontbreken van informatie.

Ik woon in Kessel-Lo in de buurt van de Elf Novemberlaan en heb nooit of te nimmer een brief ontvangen, en na rondvraag bij de buren kan ik bevestigen dat er in onze wijk geen brieven zijn rondgedeeld. Ik heb met de cel verkeer van de politie Leuven gebeld en zij bevestigen dat de meeste klachten inderdaad komen vanuit dit deel van Kessel-Lo. Blijkbaar waren de stadwachters belast met het bedelen van de brieven in Leuven. Ik kan alleen maar constateren dat de stadswachters in dit deel van Kessel-Lo hun werk niet gedaan hebben.

Resultaat: Ik mag bij deze een boete betalen aangezien ik niet op de hoogte was van het feit dat mijn buurt een blauwe zone is geworden. Na deze parkeerretributie ben ik nu wél op de hoogte van het feit dat ik in een blauwe zone woon…beter laat dan nooit zeker. De prijs van mijn bewonerskaart is net serieus gestegen…en bij deze vind ik ze wél te duur.

Een niet tevreden eigenaar van een veel te dure bewonerskaart

 
Sonia
(on september 16th, 2014 at 19:38)

Ik wil hier toch wel even melden dat NIET alle bewoners langs straten van de ‘uitgebreide’ blauwe zones rond Leuven hier ontevreden over zijn. In de pers en op sociale media komen enkel de ‘ontevreden’ buren van Kessel-Lo aan het woord, maar wordt telkens verwezen naar alle bewoners van alle zones waar de blauwe zone werd ingevoerd op 1 augustus 2014. Dus als deze bewoners de stad beschuldigen dat hun mening niet gevraagd werd, dan maken zij dezelfde ‘fout’, want onze mening is ook niet gevraagd en toch worden wij impliciet betrokken bij het protest ! Een pamflet over een enquête, anoniem getekend door ‘de buren’, kregen wij op 10 september in de bus, terwijl het invullen kon tot 7 september :-)
Persoonlijk wonen wij vlak bij Gasthuisberg en zijn wij héél tevreden over de uitgebreide blauwe zone in onze straat. Hoewel onze straat ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ is, stond de straat dagelijks voor 3/4 vol met auto’s van personen die naar het ziekenhuis gingen (om te werken, soms ook om gehospitaliseerd te worden blijkbaar, want sommige wagens bleven dagen op dezelfde plek staan. Bovendien namen die parkeerders het niet zo nauw met de manier waarop ze parkeren: in een bocht, op de kruising van twee banen, half voor de oprit van iemand, …
Dus bij deze : van ons mag die blauwe zone, in onze straat, gerust blijven, graag zelfs !