Atchilihtallah – Éric van Hove


Atchilihtallah opent donderdag 18 september om 20.00u de deuren. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze officiële openingsavond. De expo loopt vervolgens tot en met zondag 16 november. Bekijk de rest van de openingsuren.

Deze solotentoonstelling van de Belgische kunstenaar Éric van Hove toont naast recente werken ook de V12 Laraki. Dat werk is een ‘ambachtelijke’ kopie op ware grootte van een Mercedes-Benz 6.2L V12-motor. Een groep van zevenenvijftig Marokkaanse ambachtslieden maakte met de hand de 450 unieke onderdelen van de motor na in hout, metaal, steen, leer en textiel. Die motor is tot 10 oktober in de expo te zien. Sommige onderdelen werden echter in meervoud nagemaakt en blijven tijdens de volledige tentoonstellingsperiode te bezichtigen.

Van Hove heeft in Marrakech zelf een atelier opgericht waarin negen Marokkaanse ambachtslieden zijn tewerkgesteld. Hij beschouwt het als een artistiek project en spreekt meer specifiek van een ‘socio-economische sculptuur’. In de STUK Expozaal worden de negen ateliers van die werklieden nagebouwd inclusief hun authentieke gereedschappen. De ateliers worden verder gedocumenteerd met beelden en foto’s van de inrichting en de werkzaamheden in Marokko. Van 21 tot 30 oktober komen de werklieden zelf naar STUK om in hun ‘nagebouwde’ ateliers te komen werken. Zij zullen dan andere onderdelen van de motor met de hand namaken. Het publiek kan iedere dag vanaf 10.00u gaan kijken hoe ze hierbij te werk gaan.

De titel Atchilihtallah verwijst naar een Marokkaans gezegde. Letterlijk betekent het ‘Dit is wat God ons gegeven heeft!’. Het impliceert de idee van finaliteit; het einde wordt overgelaten aan het lot. Maar onderliggend duidt Atchilihtallah ook op een manier van denken. De expo wil vooral de dualiteit bij het ‘ambachtelijk’ namaken van de motor onderstrepen: een geavanceerde motor uit het Westen namaken terwijl het resultaat in handen is van iets externs. Hierbij wordt het verschil in denken tussen het Westen en het Oosten (Marokko), maar ook tussen ambacht en industrie onder de aandacht gebracht. Door de aanwezigheid van de Marokkaanse handwerkslieden worden die thema’s ook belicht vanuit een postkoloniale en een post-Fordistische hoek.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.