12de SALSA-cahier voorgesteld in Leuvens stadsarchief

Vandaag stelde het Leuvense stadsarchief haar 12de SALSA-cahier voor. Dit cahier past in een reeks boeiende verhalen uitgegeven door SALSA, de vriendenkring van het archief. Elk boek behandelt het Leuvens verleden op basis van archiefmateriaal. Het nieuwste nummer haakt voor de gelegenheid in op de herdenkingen van de Groote Oorlog. Auteur Marika Ceunen zoomt hierbij vooral in op bronnen die getuigen over het leven nà de gruwel.

“De stilte van de dood omhelst ons. Getuigenverklaringen over de brand van Leuven (25-27 augustus 1914) belicht de dramatische begindagen van de Eerste Wereldoorlog vanuit een heel bijzonder perspectief”, aldus stadarchivaris Marika Ceunen. “Getuigenverklaringen van Leuvenaars die de grote brand meemaakten en van anderen die Leuven in de dagen na de ramp bezochten, geven een heel persoonlijk beeld van wat er zich in Leuven heeft afgespeeld. Daarbij komt ook het leven nà de gruweldaden in een deels verwoeste stad aan bod. Hoe verwerkte de stad dit trauma en krabbelde de Leuvenaar terug overeind? Het materiaal waarop ik dit boek baseerde, bestaat uit onuitgegeven dagboekfragmenten, verklaringen van nabestaanden van slachtoffers en berichten in de buitenlandse pers op basis van het relaas van mensen die Leuven tijdig konden ontvluchten of er na de brand een kijkje kwam nemen. In tal van publicaties en kranten verschenen vrij snel na de brand van Leuven (25-27 augustus 1914) de eerste getuigenverklaringen van inwoners die Leuven na de brand ontvlucht waren. Verschillende slachtoffers van die Duitse brandschatting schreven hun verhaal in dagboekvorm neer. Dit cahier bundelt een aantal van die – veelal onuitgegeven – getuigenverslagen.”

“In een eerste reeks bracht onze stadsarchivaris getuigenissen over de brand zelf samen”, vult schepen van cultuur Denise Vandevoort aan. “Een tweede reeks bevat getuigenissen die zijn opgetekend door bewoners die na een paar maanden hun stad opnieuw opzochten en de toestand beschrijven. Een derde reeks brengt enkele getuigenissen van mensen die door de Duitse bezetter uit Leuven gedeporteerd werden naar een van de strafkampen. Daarin beschrijven zij hun wedervaren ginds. Ook het fotomateriaal waarmee deze getuigenissen geïllustreerd worden, is grotendeels nieuw en nog ongepubliceerd. De meeste beelden zijn afkomstig van een fotoalbum dat nog maar recent aan ons stadsarchief werd geschonken. De even sprekende als pakkende beelden vormen een goede iconografische aanvulling op de getuigenverklaringen. Ik vind het boek alvast een belangrijke aanvulling in de publicaties over Leuven tijdens de oorlog.”

Praktisch
SALSA-cahier 12 – De stilte van de dood omhelst ons. Getuigenverklaringen over de brand van Leuven (25-27 augustus 1914), telt 146 bladzijden en kost € 22. Het is vanaf nu te verkrijgen in de leeszaal van het stadsarchief en bij boekhandel Peeters in de Bondgenotenlaan.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.