Leuvens stadsbestuur klaagt de huidige regeling van de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ aan

De luchthaven van Zaventem is voor Leuven een belangrijke economische factor en in termen van tewerkstelling een grote meerwaarde. De bewoners van de stad Leuven nemen al jaren een deel van de lasten, grotendeels afkomstig van de landende vliegtuigen, op zich. De invoering van de nieuwe route ‘Leuven Rechtdoor’ betekent echter voor de inwoners van Wijgmaal en Wilsele aanzienlijke bijkomende lawaaihinder. De huidige implementatie van de stijgroute Leuven Rechtdoor is onevenwichtig en vraagt om dringende actie. Het Leuvens stadsbestuur wenst dan ook de huidige regeling van de vliegroutes aan te klagen en zal hiertoe een motie laten stemmen op de Gemeenteraad (zie verder).

“We roepen op tot een evaluatie van de procedures en afspraken, die in het kader van het Luchthavenakkoord 2010, werden gemaakt rond de nieuwe opstijgroute Leuven Rechtdoor. Het is niet aanvaardbaar dat de inwoners van Wijgmaal en Wilsele, in tegenstelling tot wat werd vooropgesteld nog bovenmatige extra geluidshinder dienen te ondergaan.”, stelt schepen van ruimtelijke ordening, Carl Devlies.

“De huidige concentratie van het vliegverkeer op ‘Leuven Rechtdoor’ voor wat betreft Leuven betekent een onrechtvaardige concentratie van lawaaihinder waar de bewoners van Wijgmaal en Wilsele onbillijk veel last van ondervinden. Uiteraard is de luchthaven van Zaventem van groot economisch belang, maar we vragen dat bij de evaluatie van vliegroutes ook de leefbaarheid voor de omwonenden en de impact op het milieu in rekening genomen wordt”, vult schepen van leefmilieu, Mohamed Ridouani, aan.

MOTIE

Aan de uittredende federale regering,

Aan de federale regeringsonderhandelaars

Aan de verkozenen voor de Kamer en het Vlaams Parlement in de provincie Vlaams-Brabant.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de stad Leuven (Wijgmaal – Wilsele) al sinds het ontstaan van de luchthaven van Zaventem in ons land de last van vliegtuigen draagt, aangezien het overgrote deel van de vliegtuigen (± 70%) langs deze route landt;

Overwegende dat dit aanzienlijke hinder voor de inwoners van Wijgmaal – Wilsele meebrengt;

Overwegende dat sinds 6 maart 2014 de route ‘Leuven West’ voor opstijgend verkeer bij oostenwind is vervangen door de route ‘Leuven Rechtdoor’, zijnde dezelfde route over Herent-Haacht, Rotselaar, Wilsele-Wijgmaal en Holsbeek die ook voor het dalend verkeer gebruikt wordt;

Overwegende dat door het niet volledig toepassen van de procedures en afspraken, die gemaakt zijn in uitvoering van het Luchthavenakkoord van 2010 de nieuwe route ‘Leuven Rechtdoor’ extra 5in strijd met wat afgesproken was) lawaaihinder veroorzaakt voor de inwoners van Wijgmaal en Wilsele;

Overwegende dat door de continue wijzigingen van de windnorm steeds meer vliegtuigen in de richting Leuven opstijgen;

Overwegende dat een dergelijke concentratie van vliegtuigbewegingen boven één regio (± 70 % van alle landende vliegtuigen + 20 % van de stijgende) ongezien is, en lijnrecht ingaat tegen het principe van redelijke spreiding dat overal elders wordt toegepast;

Overwegende dat ook de route Leuven West in het verleden geluidshinder veroorzaakte in ander delen van de stad (Wilsele-dorp en Egenhoven);

Overwegende dat de luchthaven een belangrijke speler is in het Belgische en Vlaamse economische weefsel. Ook voor Leuven is de luchthaven een belangrijke economische factor en in termen van tewerkstelling een grote meerwaarde. De bewoners van de stad Leuven zijn bereid, zoals dat al jaren het geval is, een flink deel van de lasten op zich te nemen, in het bijzonder een groot deel van de landende vliegtuigen. Gevraagd wordt echter dat andere gemeenten dat ook zouden doen, en dat iedere betrokken regio rond de luchthaven deelt in de lusten en lasten.

Overwegend dat de huidige opstijgroute Leuven Rechtdoor door de federale regering dient geëvalueerd te worden volgens de vijf principes, die bij het tot stand komen van de luchthavenakkoorden van 2008 en 2010 door de federale onderhandelaars werden vastgelegd:

  1. De nieuwe route dient veiliger te zijn;
  2. Vermijdt extra geluidshinder voor bewoners over dichtbevolkte gemeenten;
  3. Omvat minder omleidingen zodat extra CO2-uitstoot en extra verbruik van kerosine vermeden wordt;
  4. Veroorzaakt geen lagere capaciteit voor de luchthaven;
  5. Houdt rekening met andere routes, ook in het Europese luchtruim, zodat er geen risico op verstoring ontstaat.

Overwegende dat evenwel thans blijkt dat de bewoners van Wijgmaal en Wilsele belangrijke bijkomende geluidshinder ondergaan door het invoeren van de Leuven Rechtdoor. Dat bovendien de dalende vliegtuigen meer geluidshinder zouden produceren dan voorheen.

BESLUIT

Artikel 1. Roept de uittredende en de toekomstige federale regering op om een evaluatie te maken van de opstijgroute Leuven Rechtdoor waarbij ondermeer geluidshinder voor bewoners van dichtbevolkte gemeenten vermeden wordt;

Artikel 2. Roept de uittredende en toekomstige federale regering op om de nodige maatregelen te nemen teneinde de geluidshinder voor alle omwonenden van de luchthaven maximaal te beperken (vb stille opstijg en landingsprocedures, hoogte en snelheid van vliegtuigen, …..)

Artikel 3. Roept de uittredende en de toekomstige federale regering om bij de evaluatie van de vliegroute rekening te houden met een billijke spreiding van het vliegverkeer en de nodige beslissingen te nemen om deze billijke spreiding te realiseren;

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Leuvens stadsbestuur klaagt de huidige regeling van de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ aan”

Peter Scheers
(on april 16th, 2015 at 15:17)

Misschien kan het stadsbestuur van Leuven ook akte nemen van het feit dat inwoners van Leuven zelf ook regelmatig mogen ‘genieten’ van de prachtige geluiden van (nogal laag) overvliegende Zaventem-tuigen. Ook in het centrum van Leuven (Tiensestraat) is er dus overlast.