Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘Zon in Putkapel’

Zaterdag 27 september om 15.00 uur werd het Kom op voor je Wijk-project ‘Zon in Putkapel’ ingehuldigd in buurttuin ’t Hoogveldje.

Buurtbewoners naar buiten lokken en samen van Wilsele-Putkapel een aangename, sociale duurzame wijk maken. Dat is wat enkele enthousiastelingen wensen met de gezamenlijke buurttuin ’t Hoogveldje. Een buurtbewoner uit de Jan Van Avondtstraat bood spontaan een groot stuk van zijn eigendom hiervoor aan. Door het regelmatig organiseren van activiteiten zal deze plek een echte ontmoetingsplaats worden. Dit alles gebeurt met andere partners in de wijk o.a. Hertog Karelschool, jeugdbeweging de scouts, de Heemtuin,…

Kom op voor je Wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun, maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt..

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.