Groen Leuven vindt Bruulparking ‘fataal slechte beslissing’

Vorige week maakte schepen Devlies bekend dat tegen eind volgend jaar zou worden begonnen met de bouw van de Bruulparking. Voor Groen is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat het stadsbestuur doorgaat met dit plan. De aanleg van een nieuwe parking onder de Bruul staat in alle opzichten volkomen haaks op het voornemen klimaatneutraal te worden en neemt schaarse middelen in beslag die wél hadden kunnen gebruikt worden voor een autoluwe stad. Groen heeft altijd het voornemen verworpen om een rotatieparking te bouwen onder het Bruulpark.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Overgaan tot de bouw van de Bruulparking is een fataal slechte beslissing die Leuven nog voor lang zal vast kluisteren aan een achterhaalde mobiliteitsvisie. Als je klimaatneutraal wilt worden moet je bezoekers per auto niet aantrekken tot in de binnenstad, maar doen overstappen buiten de stad. Investeren in een randparking, bv. via gebruik van de parkeergelegenheid van Gasthuisberg, is slimmer. De 600 parkeerplaatsen die er nu bij zullen komen, samen met andere parkings die nog steeds draaien of heropend zijn (zoals de Minckelersparking of die aan Sint-Maartensdal) tonen aan dat het stadsbestuur in geen enkel opzicht van plan is het eigen voornemen om het aantal parkeerplaatsen te bevriezen (‘standstill’) te honoreren. Er komen integendeel nog eens netto plaatsen bij, en dat betekent zoveel meer broeikasgassen. Dat de stad toch zegt klimaatneutraal te willen worden, en de Bruulparking dan ook nog eens als een ‘overgangsmaatregel’ omschrijft is zonder meer hypocriet. Dat in deze economisch moeilijke tijden miljoenen zullen gebruikt worden voor een oplossing uit het verleden, is totaal onaanvaardbaar. Het zal ertoe leiden dat de foute keuzes letterlijk zullen gebetonneerd worden, voor jaren. Die schaarse middelen had men moeten gebruiken voor de oplossingen van de toekomst, dus voor de uitbouw van een stad waar voetgangers, fietsers en een hoogwaardig openbaar vervoersaanbod het straatbeeld bepalen. Ten slotte stellen we ons heel veel vragen bij de grote overlast die deze parking zal veroorzaken in de dichtbevolkte en kwetsbare buurt eromheen. In die buurt is het recent heraangelegde park overigens een van de weinige groene plekken. Zodra er duidelijkheid is over de bouwaanvraag zullen we bekijken welke middelen we kunnen inzetten om deze cruciale vergissing in de maak tegen te houden.”

Wat is jullie mening? Is de Bruulparking een goed idee of zien jullie de stad liever autoluw?

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Groen Leuven vindt Bruulparking ‘fataal slechte beslissing’”

Alain
(on oktober 1st, 2014 at 13:31)

Hopelijk zullen de twee betrokken schepenen ooit het licht zien dat dit een slechte oplossing is. Het is zeer duidelijk dat ze dit niet doorduwen voor de bewoners van de stad die nog meer overlast te verwerken krijgen. Want het gaat niet enkel over de parking maar ook over het te wijzigen bustraject. Deze zullen niet meer door de Brusselsestraat rijden en de Bruulparking gaan bedienen. Bijkomend wordt er ontsluitingsvoetweg heraangelegd langs de Dijle. De vraag blijft wie de parking gaat gebruiken, want een winkelstraat is hier nog lang niet aanwezig en het omvormen van de Brusselsestraat naar een winkelwandelstraat (van de lei tot aan de Cuythoek) is nog niet voor morgen, als het er ooit van komt. Bijkomend stel ik dan de vraag wat met het Sint-Jacobsplein, al jarenlang verloederd, zonder concrete plannen voor de kerk. Nochtans is hier alles al voorhanden: een ruim busaanbod, een te herwaarderen parkeerplein en kerk, een ideale verbinding met de Brusselsestraat (op 50m), geen overlast voor gezinswoningen, een commercieel potentieel van de Lei tot en met de Blauwe Hoek + het Sint-Jacobsplein, een vrije ondergrond die een diepe ondergrondse parking kan bevatten, een goede ontsluiting met de ring via de Van Wayenberglaan en het ronde punt aan Gasthuisberg, een groene stadstoegang in de toekomst via de Sint-Pieterssite. Te ver van het centrum? Wie gelooft dat de winkelende of horecabezoekende buitenstadsverblijvende autobestuurder van de Bruulparking te voet zal gaan, gelooft nog in Sinterklaas want deze “toerist” zal ook aan de Bruul de bus nemen om 2 of 3 haltes verder af te stappen en zeker in omgekeerde richting met zijn handen vol winkelzakken.
Een randparking, gratis en met goede (goedkope) busverbinding, al dan niet met een voor de bezoeker met auto afgesloten gehele binnenstad (niet enkel het historisch centrum), zoals de veel te kleine parking Bodart (nu elke zaterdag overbezet) is natuurlijk ook een goed alternatief.
En nee, ik ben geen groen geval.