Renovatieproject Sint-Maartensdal voltooid

Toen de Raad van Bestuur van de toenmalige Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting in september 1996 besliste dat haar eerste en belangrijkste taak lag bij de renovatie van de wijk St.-Maartensdal, kon zij niet bevroeden dat dit omvangrijke project pas 18 jaar later afgerond zou zijn.

Na grondig studiewerk en een verbeten zoektocht naar middelen – de eerste ramingen voor de renovatie van Toren I bedroegen immers meer dan 200 mio BEF terwijl het totale budget renovatie van de toenmalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de provincie Vlaams-Brabant slechts 75 mio BEF bedroeg – startten de werken op 22 juni 1998.

Op 18 februari 2014 werd het jongste Blok, Blok 4, opgeleverd terwijl de omgevingsaanleg begin september werd opgeleverd.

Het grote tijdsverloop vond mede zijn oorsprong in de complexe taak die het herhuisvesten van alle bewoners nu eenmaal was: er werd hebben immers getracht voor elkeen een oplossing te vinden die een eventuele terugkeer naar de oorspronkelijke woning overbodig maakte, zodat de mensen van een dubbele verhuizing bespaard bleven.

Los van de kosten van de verhuizingen bedroeg de totale investering €62.784.261,19.
De kosten van herhuisvesting bedroegen in ongeveer €700.000, los van de personeelskost inzake begeleiding en ondersteuning van de verhuizing.
De totale investering veranderde het concept uit de jaren ’50 in een moderne wijk die voldoet aan alle vereisten van veiligheid, comfort en zuinigheid.

Sint-Maartensdal werd tussen 1962 en 1971 gerealiseerd onder leiding van de belangrijke modernistische architect Renaat Braem. Het complex op het terrein van de vroegere Sint-Maartenskazerne in het hart van de stad bestond uit 3 torens en 3 blokken zodat het mogelijk werd om veel mensen te huisvesten op een beperkte ruimte. In de jaren ’60 was er immers een groot gebrek aan sociale woningen in Leuven. In 1977 werd een vierde blok gebouwd, ontworpen door het Leuvense bureau Formanova. Zo kwam het totaal aantal appartementen op 817. Het ontwerp werd opgevat als een gesloten geheel, in een parkomgeving. De inplanting is geometrisch opgevat, volgens zichtassen en zontoetreding.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.