Archief voor 7 oktober 2014

quartet-lab – Vier ongelooflijk straffe muzikanten in werk van Beethoven tot Crumb

1_1Patricia Kopatchinskaja en Pieter Wispelwey kwamen eerst als solist naar Leuven, vervolgens als duo en tijdens de huidige editie van het Festival van Vlaanderen met een bedwelmend nieuw strijkkwartet.
Quartet-lab maakt een luisterrijke muzikale reis van Beethoven tot Crumb en houdt halt bij twee opmerkelijk duo’s. De musici kruisen de degens in pittige dialogen in Three Madrigals van Bohuslav Martinu en in de onvolprezen Sonate voor viool en cello van Maurice Ravel.

George Crumbs Black Angels klinkt zo ongewoon als de strijkkwartetten van Beethoven toentertijd. Crumb hekelde de Vietnamoorlog in 1970, getuige de ondertitel: “Thirteen Images from the Dark Land: a parable on our troubled contemporary world”. Hij gooit werkelijk alles in de strijd: gongs, kristallen wijn-glazen, elektronische versterking en muzikale citaten uit het Dies Irae, Tartini’s Duivelstriller en de Danse Macabre.

Praktisch
Donderdag 16 oktober 20.30u
Campus Gasthuisberg
Inleiding om 19.45 door Yves Knockaert
Info en tickets

 

Bookmark and Share

Warme Winteravonden in Heverlee weer van start

image003

Woensdag 15 oktober om 20u gaat de nieuwe reeks Warme Winteravonden van start met een boeiende voordracht over natuursteen in de streek. Gobertange, kwartsiet, ijzerzandsteen, … het zijn allemaal natuurlijke bouwstenen die in onze regio gedolven werden. Je vindt ze dan ook in talrijke gebouwen en monumenten terug. Michiel Dusart van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, toont je tijdens deze avond concrete voorbeelden en staat ook even stil bij het behoud en de restauratie van deze oude gebouwen.

De andere onderwerpen die deze winter aan bod komen zijn:

  • 19 november: Een ecologische tuin: om van te smullen!
  • 17 december: Groen en biodiversiteit voor leefbare steden: een absolute must!
  • 21 januari: Mieren, bijzonder insecteressante dieren
  • 18 februari: 30 jaar natuurbeheer in de Doode Bemde
  • 18 maart: Dood doet Leven, ook in het Zoniënwoud

Meer info over het programma vind je op www.rld.be .

Praktisch
Elke avond start om 20 uur
Deelgemeentehuis, Waversebaan 66, Heverlee
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig.

Warme winteravonden zijn een organisatie van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-leuvenaars (Les 15)

Nederlands: Wie kan dit raadsel(tje) oplossen???
Leives: Wie kan deis greutsel(ke)(ingske) uplosse???

1. Een oude weduwnaar had drie zonen. Toen hij stierf erfden ze samen van hem zeventien paarden.
1. Nen aave weivenieër aa droë zoune. Toen dat em stierf, êrfde zoële soome van em zeivetien pjêre.

2. De oudste zoon kreeg de helft, de tweede één derde, en het jongste zoontje één negende.
2. Den oudste zoun kreig d’elft, den twidde ieë derde, en et jungste zoinke ieë neigeste.

3. De zonen gingen met elkaar in overleg en ze zagen al vlug dat 17 niet te delen is door 2, noch door 3 en zeker niet door 9.
3. De zoune ginke mei malkandere in konsertose en ze zoogen al rap da 17 ni te dieëlen es dei 2, noch dei droë en zeiker ni dei 9.

4. Ze konden er niet aan uit, en zochten goede raad bij een oude vrouw.
4. Ze kosten er nit on oeët, en zochte goeien rood boë en aa vraa.

5. Dat vrouwtje zei: “Eigenlijk is het eenvoudig als jullie mijn paard er ook bij pakken. Hier zie, jullie mogen het hebben, dan is ‘t geregeld!”
5. Da vrouke zaa: ” Oeëgentloëk es et simpel as goële moë pjêd er uek boë pakt. Ie se, goële meigt et emme, dan es ‘t garanzjeid”.

6. De eerste zoon nam de helft van de paarden. De helft van 18 is 9.
6. Den ieëste zoun nam d’elft van de pjêre. D’elft van 18 es 9.

7. De tweede zoon nam ook zijn deel: één derde. Eén derde van 18 is 6.
7. Den twiede zoun nam uek zen dieël: ieë derde. Ieë derde van 18 es 6.

8. En de jongste zoon nam één negende, en één negende van 18 is 2.
8. En de jungste zoun nam ieë neigeste, en ieë neigeste van 18, dat es 2.

9. Het totaal hiervan is 17! Daarmee hadden ze één paard over en gaven dat terug aan dat oud vrouwtje. En iedereen was tevreden.
9. Et totool ievan es 17! Doomei aane ze ieë pjêd ouver en da goove ze vrum on dat oud vrouke. En alleman was kontent.

10. Hoe kan dat nu? De redenering klopt toch? Of niet soms? ‘t Is nu aan jullie! Laat maar iets weten!
10. Eus kan da naa? Da rezonnement klopt toch? Of ni sumtèds? ‘t Es naa on aale! Lot moo iet weite!

Bookmark and Share

Open-huis-dag Don Boscohuis Heverlee

Op 16 augustus 2015 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Giovanni Bosco, werd geboren in de buurt van het Noord-Italiaanse Turijn. Don Bosco is in Vlaanderen vooral bekend van de scholen, internaten, bijzondere jeugdzorg, speelpleinwerkingen, jeugdorganisaties … In voorbereiding op deze verjaardag viert de hele Don Boscofamilie wereldwijd een speciaal feestjaar. Ook in Vlaanderen staan tal van feestelijke activiteiten op het programma. Eén van die activiteiten is de “open-huis-dag”.

Op zondag 19 oktober 2014 zetten de salesianen en zusters van Don Bosco in Vlaanderen hun deuren open. De ideale gelegenheid om eens kennis te maken met het gewone dagelijkse leven achter de muren van het klooster…

Iedereen is van harte welkom in Don Bosco Heverlee, Naamsesteenweg 37, het vormingshuis waar jonge medebroeders zich voorbereiden op hun latere taken. Hier huist ook de Jeugddienst Don Bosco en leven enkele medebroeders met provinciale opdrachten (onderwijs, …).

Don Boscohuis Heverlee opent de deuren op zondag 19 oktober 2014 van 14 tot 18 uur.

  • Je vindt in ons huis informatie over de congregatie in Vlaanderen en in de wereld.
  • Er is tijd voor een gezellige babbel met salesianen uit de gemeenschap.
  • De aanwezigen krijgen een kop koffie en een versnapering aangeboden.
  • Je kan het huis bezoeken en er is tevens gelegenheid om samen met de broeders te bidden in een gebedsmoment om 18 uur in de huiskapel.

aff openhuisdag 2014_431x600

Bookmark and Share