Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-leuvenaars (Les 15)

Nederlands: Wie kan dit raadsel(tje) oplossen???
Leives: Wie kan deis greutsel(ke)(ingske) uplosse???

1. Een oude weduwnaar had drie zonen. Toen hij stierf erfden ze samen van hem zeventien paarden.
1. Nen aave weivenieër aa droë zoune. Toen dat em stierf, êrfde zoële soome van em zeivetien pjêre.

2. De oudste zoon kreeg de helft, de tweede één derde, en het jongste zoontje één negende.
2. Den oudste zoun kreig d’elft, den twidde ieë derde, en et jungste zoinke ieë neigeste.

3. De zonen gingen met elkaar in overleg en ze zagen al vlug dat 17 niet te delen is door 2, noch door 3 en zeker niet door 9.
3. De zoune ginke mei malkandere in konsertose en ze zoogen al rap da 17 ni te dieëlen es dei 2, noch dei droë en zeiker ni dei 9.

4. Ze konden er niet aan uit, en zochten goede raad bij een oude vrouw.
4. Ze kosten er nit on oeët, en zochte goeien rood boë en aa vraa.

5. Dat vrouwtje zei: “Eigenlijk is het eenvoudig als jullie mijn paard er ook bij pakken. Hier zie, jullie mogen het hebben, dan is ‘t geregeld!”
5. Da vrouke zaa: ” Oeëgentloëk es et simpel as goële moë pjêd er uek boë pakt. Ie se, goële meigt et emme, dan es ‘t garanzjeid”.

6. De eerste zoon nam de helft van de paarden. De helft van 18 is 9.
6. Den ieëste zoun nam d’elft van de pjêre. D’elft van 18 es 9.

7. De tweede zoon nam ook zijn deel: één derde. Eén derde van 18 is 6.
7. Den twiede zoun nam uek zen dieël: ieë derde. Ieë derde van 18 es 6.

8. En de jongste zoon nam één negende, en één negende van 18 is 2.
8. En de jungste zoun nam ieë neigeste, en ieë neigeste van 18, dat es 2.

9. Het totaal hiervan is 17! Daarmee hadden ze één paard over en gaven dat terug aan dat oud vrouwtje. En iedereen was tevreden.
9. Et totool ievan es 17! Doomei aane ze ieë pjêd ouver en da goove ze vrum on dat oud vrouke. En alleman was kontent.

10. Hoe kan dat nu? De redenering klopt toch? Of niet soms? ‘t Is nu aan jullie! Laat maar iets weten!
10. Eus kan da naa? Da rezonnement klopt toch? Of ni sumtèds? ‘t Es naa on aale! Lot moo iet weite!

Bookmark and Share

Er zijn 3 reacties op “Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-leuvenaars (Les 15)”

Carolien Coenen
(on oktober 7th, 2014 at 23:43)

Haha, alweer een geweldig artikel, Hugo!

 
willy verstraeten
(on november 13th, 2014 at 18:30)

Goed gezien Hugo. Kleinst gemeen veelvoud maken en dan pas delen.

 
willy verstraeten
(on november 13th, 2014 at 18:33)

Goed gezien Hugo. Eerst kleinste gemeen veelvoud maken van de breuken en dan pas delen.