Archief voor 16 oktober 2014

Debat HART BOVEN HARD

hartbovenhard

HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat mensen wil verenigen die zich zorgen maken om het geplande beleid van de Vlaamse en de federale regering. HART BOVEN HARD verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving, en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. Omdat er iets op til is. Voor meer mensen dan ooit. HART BOVEN HARD stelde een alternatieve Septemberverklaring op, die je kan lezen en ondertekenen op www.hartbovenhard.be.

Op 20 oktober wordt er in acht verschillende steden een avond georganiseerd die de plannen van de nieuwe regering(en) voor diverse domeinen onder de loep neemt. Wat staat er op het spel? Hoe werkt dit beleid door in de praktijk?

In Leuven leest Sara Vertongen de alternatieve Septemberverklaring voor. Daarnaast komen sprekers uit verschillende maatschappelijke sectoren kort aan bod met als insteek ‘Wat betekent de Septemberklaring van de Vlaamse regering voor het mensbeeld in jouw sector en in de samenleving? Ten goede én ten kwade?’

Sprekers:

Daarna volgt een gesprek tussen de sprekers onderling en het publiek. Moderator van dienst is Erwin Jans. Tussendoor worden fragmenten voorgelezen uit The State of the Youth, die Freek Vielen schreef voor het Theaterfestival 2014.

Praktisch
Maandag 20 oktober 20.30u
STUK Auditorium
GRATIS

Bookmark and Share

Kunstenaar Hans Möller roept een verloren bibliotheek op

Een verloren bibliotheek opnieuw tot leven roepen, via levensechte kopieën van de boeken waaruit ze bestond. Met dit ambitieuze opzet stelt de Duitse fijnschilder Hans Möller nog tot en met eind december tentoon in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.

Sinds 2007 werkt de Duitse fijnschilder Hannes Möller (°1954) aan zijn ‘Bibliothekenprojekt’. Hiervoor bezocht hij archieven en bibliotheken in Zwitserland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. De aanzet was een bezoek aan het Cisterciënzerklooster Eberbach im Rheingau, waar een historische bibliotheek ten prooi viel aan de tand des tijds: tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd de bibliotheek geplunderd en vernield en tijdens de secularisering in 1803 werden de resterende boeken in alle windrichtingen verspreid.

Met behulp van een handschriftenindex, gepubliceerd door de Oxfordse mediëvist Nigel F. Palmer, reist Möller de boekbanden achterna. Met de hulp van geëngageerde bibliotheekmedewerkers konden foto’s worden verzameld, die  Möller precies op schaal 1:1 naschildert. Zo ontstaat er na meer dan twee eeuwen weer een bibliotheek van Eberbach: een nieuwe – imaginaire – bibliotheek met ruim 200 ‘schilderijboeken’.

Op verzoek van de Commissie actuele kunst KU Leuven strijkt Hannes Möller met ‘Die verlorene Bibliothek’ neer in de Leuvense Universiteitsbibliotheek – die na de verwoesting in 1914 eveneens een verloren bibliotheek werd. Möller versterkt deze symboliek met een nieuw werk in de Universiteitshal. Een monumentale reproductie stelt een van de nog bewaarde verbrande Leuvense boeken voor, waarvan het origineel in de Universiteitsbibliotheek wordt geconserveerd.

Praktisch
Expo ‘Die verlorene Bibliothek’ van zaterdag 18 oktober tot en met zondag 21 december 2014 in de Universiteitsbibliotheek, Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven; ze is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u, zaterdag en zondag van 10u tot 17u. Zie ook www.bibliotheken-projekt.de

Het solitaire kunstwerk in de Universiteitshal, Naamsestraat 22, is te bezichtigen van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u..

Bookmark and Share

OCMW Leuven verwelkomt 33 leerlingen als collega’s voor één dag

Voor het vijfde jaar op rij neemt OCMW Leuven vandaag opnieuw deel aan de Zuiddag. 33 leerlingen staan voor één dag in de schoenen van een verzorgende, animator, administratief medewerker, klusjesman, magazijnier… bij OCMW Leuven. “Dankzij het engagement van deze leerlingen steunen we het geselecteerde project van Broederlijk Delen dat opkomt voor een betere toekomst van de Palestijnse jongeren. Daarnaast sensibiliseren we deze leerlingen voor de ongelijkheid waarmee ook veel Leuvenaars geconfronteerd worden”, stelt Leuvens OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden.

Tijdens de Zuiddag kruipen meer dan 12.000 Vlaamse en Brusselse leerlingen voor één dag niet achter de schoolbanken, maar gaan ze werken bij verschillende bedrijven of organisaties. Het loon dat ze daarmee verdienen, staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar gaat hun loon naar Theatre Day Productions, een partnerorganisatie van Broederlijke Delen die jongeren in Gaza theateropleidingen aanbiedt.

OCMW Leuven neemt vandaag 33 leerlingen als collega’s voor één dag aan. De meesten onder hen werken een halve dag mee met de collega’s van de Thuiszorg van OCMW Leuven. Zij gaan op bezoek bij een cliënt en helpen een handje mee in het huishouden of bij de verzorging van de cliënt. In de namiddag worden ze in één van de vier woonzorgcentra van OCMW Leuven verwacht. Daar staat het animatieteam hen op te wachten om samen een activiteit, een optreden, een wandeling… voor de bewoners te organiseren.

De overige leerlingen leren een andere kant van OCMW Leuven kennen. Zij bieden ondersteuning bij de activiteiten van de lokale dienstencentra voor senioren uit de buurt, worden een administratieve collega op de personeelsdienst, voeren mee klusjes uit bij cliënten van de Thuiszorg, staan paraat voor herstellingen in de OCMW-gebouwen, volgen de bestellingen in het magazijn op …

“Dag in dag uit maken wij er werk van om elke Leuvenaar een menswaardig bestaan te bieden”, zegt Leuvens OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden. “Via de Zuiddag kunnen we de leerlingen die hier hun schouders onder zetten hiervoor sensibiliseren. Dat we met dit initiatief bovendien de toekomst van andere jongeren in Gaza steunen, laat ons er opnieuw bij stilstaan dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder reikt dan het welzijn van elke Leuvenaar. Terwijl deze leerlingen eens van de toekomst kunnen proeven door hier één dag in de schoenen van volwassenen te staan, krijgen de jongeren in Gaza de kans opnieuw jong te zijn en het geweld waarmee ze geconfronteerd worden via het theater even te vergeten”, besluit Vanderheiden.

Door zijn deelname aan de Zuiddag schenkt OCMW Leuven 1650 euro aan Theatre Day Productions.

Bookmark and Share

Bijt in je vrije tijd: oefen Nederlands tijdens activiteiten bij allerlei verenigingen

Van 13 oktober tot 13 november 2014 vindt in en rond Leuven voor de derde keer het project ‘Bijt in je vrije tijd‘ plaats. In die periode zetten verenigingen en organisaties hun deuren uitdrukkelijk open voor anderstalige jongeren en volwassenen die Nederlandse les volgen.

‘Bijt in je vrije tijd’ maakt het mogelijk om Nederlands te oefenen buiten de normale lescontext en probeert het reguliere vrijetijdscircuit toegankelijker te maken voor anderstaligen wat mogelijk extra leden oplevert bij Leuvense verenigingen.

Het programma bestaat o.a. uit lessen Brazilian jiu-jitsu, Aerobics BBB, ‘Muziek over de daken van de stad’ in de beiaard op het Ladeuze, Hobbyclub handwerk, boksen, traditionele Kungfu, Yoga, Volleybal, Hiphop, knutselatelier, backgammon, omnisport, computerlessen, werken in de tuin van de parkabdij, kennismaken met de digitale bibliotheek, …

Meer informatie:

Bookmark and Share