Klimaatneutraliteit – Hype of realiteit?

Terwijl de internationale klimaatonderhandelingen al een hele tijd in het slop zitten, zijn er steeds meer steden, gemeenten en provincies die niet langer wachten om zelf een ambitieus klimaatbeleid uit te tekenen. In Vlaanderen zien we dat provincies als Limburg of Vlaams-Brabant en steden als Leuven en Gent zich zelf voornemen om klimaatneutraal te worden. Dat betekent zoveel als de netto uitstoot van broeikasgassen op termijn tot nul herleiden. Wetenschappelijke studies tonen dat het mogelijk is, mits verregaande ingrepen en hervormingen. Nu enkele van die processen toch al een aantal jaren op de teller hebben, wordt het tijd voor een balans. Is het die steden en provincies menens en zetten ze de nodige stappen in de richting van klimaatneutraliteit? Of wordt het klimaat vooral gebruikt om aan citymarketing te doen en blijft het te vaak bij mooie woorden? Klimaatneutraliteit, hype of realiteit?

Panel

  • Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, beleidsmedewerker klimaat, energie en mobiliteit)
  • Iris Gommers (programmaleider klimaatbeleid Stadslab 2050 Antwerpen)
  • Katrien Rycken (projectcoördinator Leuven Klimaatneutraal 2030)
  • Han Vandevyvere (VITO, onderzoekseenheid Transitie Energie en Milieu)

Moderator: Chris Jacobson (auteur en duurzaamheidsexpert)

Praktisch
maandag 10 november 2014, 20u
STUK/Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven
gratis toegang

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.