Archief voor 14 november 2014

In the moving picture: SLAC flash mob


Bookmark and Share

‘Ons verhaal’ in M toont de kwetsbaarheid en de kracht van kinderen

Getuigenissen van kinderen over het leven in een ziekenhuis of zorggroep
Hoe beleven kinderen een ziekte en het leven in een ziekenhuis? Dat is het vertrekpunt van het project Ons Verhaal. Via digital storytelling brengen de kinderen van de Ziekenhuisschool UZ Leuven en adolescenten van de Alexianen Zorggroep Tienen hun leven in beeld. Eindresultaat is een reeks van korte filmpjes die de kwetsbaarheid en kracht van deze kinderen tonen. Deze video’s zijn tot en met 8 februari 2015 te bekijken in M – Museum Leuven in het kader van de tentoonstelling ‘Vesalius. Het lichaam in beeld’. Een première waar kinderen, ouders en hulpverleners vol spanning naar uitkijken.

Kinderen hebben een ongelofelijke veerkracht. Maar in moeilijke situaties staat hun zelfvertrouwen onder druk. M, de Alexianen Zorggroep Tienen en de Ziekenhuisschool UZ Leuven willen in dit Vesaliusjaar het taboe rond ziekte en psychische problemen doorbreken. Het project Ons Verhaal gebruikt daarvoor digital storytelling en stimuleert de creativiteit.  Kinderen (5-10 jaar) en jongeren (14-18 jaar) krijgen een stem en worden  spelenderwijs regisseur van hun verhaal. In dit verhaal tonen ze niet alleen hun kwetsbaarheid maar vooral ook hun kracht. Eén van de adolescenten vat het mooi samen: “Ik wil mijn angsten loslaten, maar de weg is eindeloos. Ik zit vast. Maar in mijn dromen ben ik wel vrij. Vrij van alle gedachten en twijfels. Ik ben gelukkig.”  

Denise Vandevoort, voorzitter M – Museum Leuven: “Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen aan cultuur. Met dit project nemen we actief drempels weg en tonen we de kracht van kunst voor kinderen en jongeren aan het publiek.”  

Isabel Lowyck, afdelingsverantwoordelijke publiekswerking M – Museum Leuven: “M wilt hun verbeelding koesteren en taboes, zoals ziekte of een ziek lichaam, bespreekbaar maken. Met dit project stimuleren we de creativiteit via digital storytelling. Kinderen mogen filosoferen en ontdekken waar ze goed in zijn. Meer nog. We slaan een brug tussen museumbezoekers die vrij toegang hebben tot kunst en cultuur en anderen die door ziekte gehinderd worden. De filmpjes staan centraal bij de ingang van het museum.

Ingrid Donceel, directeur van de Ziekenhuisschool UZ Leuven: “Heel wat kinderen en jongeren brengen een aanzienlijk deel van hun jonge leven door in een ziekenhuis of een zorgcentrum. Het is één van onze belangrijkste taken om tijdens dat verblijf een brug te vormen tussen de jongere en de (school)wereld daarbuiten. Met Ons Verhaal bouwen kinderen en jongeren zelf bruggen. “

Digital storytelling
Digital storytelling is op zich geen nieuwe techniek, maar wordt nu voor het eerst binnen de hulpverlening uitgetest. Het zijn persoonlijke en compacte verhalen. Elke deelnemer zoekt passende beelden voor zijn of haar verhaal en monteert het tot een video van 1 tot 3 minuten. Ze denken na over wat hen bezighoudt, zoeken naar beelden en woorden om daar expressie aan te geven en tonen het eindproduct aan de wereld. Dit werkt heel therapeutisch. Nele Gulincx, coördinator digital storytelling van Mixtories:  “De kinderen en adolescenten krijgen beeldtaal, visualisatietechnieken en fotografie aangeleerd en staan zelf in voor de opnames en de ruwe montage. Dankzij deze werkwijze praten ze op een onrechtstreekse manier over hun ziekte en dat lucht op. Meer nog. Ze geven ons een vergrootglas. Ze tonen de wereld die we dromen en de wereld zoals die is.”  

Begeleiders en hulpverleners reageren enthousiast op deze werkwijze. Het is verrassend voor hen om te zien hoe snel de jongeren een keuze maken en hoofdzaak van bijzaak onderscheiden. Dankzij digital storytelling komen ze tot de essentie en dat heeft een therapeutische meerwaarde. De filmpjes zijn eerlijk en kwetsbaar. Hopelijk kijkt het publiek op eenzelfde manier en groeit het besef wat een probleem met mensen doet. Of om het met de woorden van één van de begeleiders te zeggen: “Wat mij het meeste pakte is dat je kan gaan voor je dromen en kan werken aan zaken waarmee je vastzit. Ik hoop dat dit andere jongeren stimuleert.”

IMG_2534

Stuur beterschapskaartjes vanuit de kamer van Magnus
Samen met Ons Verhaal loopt er in M de kinderexpo en het gezinsparcours Magnus is Ziek. In de antichambre en de kamer van Magnus vind je beterschapskaartjes voor de kinderen van de ziekenhuisschool UZ Leuven. Schrijf je persoonlijke boodschap op de achterkant en post het kaartje in de brievenbus ter plekke.

Bij aankoop van het boek Magnus is Ziek gaat 1 euro naar het creatief atelier van UZ Leuven.

Bookmark and Share

Tweede editie BelBos van Curieus

Ruil je oude gsm voor een frisgroene boom

Slechts 1% van alle gsm’s wereldwijd wordt correct gerecycleerd. Nochtans zitten in die oude toestellen heel wat kostbare materialen die perfect te hergebruiken zijn (zilver, coltan, goud…). Daarom organiseert Curieus voor het tweede jaar op rij het BelBos. Van 17 tot en met 30 november slaan Curieus vzw en Leuven de handen in elkaar voor een grote gsm-inzamelactie.

En de opbrengst? Die wordt geïnvesteerd in een bos. Eén gsm voor één boom. Vorig jaar haalde de BelBos-actie 9.386 oude gsm’s op, waarmee 10.000 bomen geplant worden (dat zijn 10 voetbalvelden). Zeven frisgroene BelBossen zagen in het najaar van 2013 het levenslicht (Oostende, Kortrijk, Ieper, Wachtebeke, Herent, Kasterlee, Dilsen-Stokkem). Het BelBos werd net niet het ‘woord van het jaar’ (het moest de duimen leggen voor de ‘selfie-hype’.)

Jan Roegiers, voorzitter van Curieus: “Wat onze actie uniek maakt, is dat we bomen planten met de opbrengst.” In Leuven wordt deze actie groots aangepakt. De stad, de universiteit, de hogescholen, UZ Leuven, maar ook OPEK, het Depot en de weggeefwinkel werken samen om zoveel mogelijk oude/versleten/kapotte gsm’s in te zamelen. De komende twee weken zal je werkelijk overal terecht kunnen met je afgedankt mobieltje. Voor een overzicht surf je naar: www.belbos.be.

Voor deze tweede editie werkt Curieus rechtstreeks samen met Recupel (inzamelboxen en registratie van ingezamelde gsm’s). Alle afgekeurde telefoons worden helemaal ontmanteld en tot op het bot gerecycleerd bij eerste verwerker Sims en eindverwerker Umicore. Een schoon en veilig verwerkingsproces, waarin maximaal respect voor mens en milieu voorop staat. OVAM begeleidt de organisatie doorheen het doolhof van de afvalverwerking.

DSCN2902 Mo met eerste gsm

 

Bookmark and Share

Vesalius kruipt onder je huid met de tentoonstelling ‘The Divided Body’

dividedbody

‘The Divided Body’ is de artistieke bijdrage van LUCA School of Arts aan het culturele stadsproject ‘Vesalius kruipt onder je huid‘. Drieëndertig kunstenaars ontsluiten nieuwe invalshoeken over het lichaam in een tentoonstelling waar gevestigde waarden het talent van morgen ontmoeten. ‘The Divided Body’ verhaalt over het oppervlak en snijdt diep tot aan de grens waar leven en dood elkaar raken.

Zoals de scalpel van Vesalius de huid van het lichaam scheidde, zo toont deze tentoonstelling ‘The Divided Body‘ hoe verschillende kunstenaars dat snijvlak tussen oppervlakte en lichaam levend houden. De expositie verhaalt over het lichaam, verschuift betekenissen en snijdt diep tot aan de grens waar leven en dood elkaar raken.

Dat deze thematiek tot verrassende invalshoeken leidt, bewijst ook de aanwezigheid van de ‘fallus’. Het kunstwerk verwijst indirect naar het oeroude, christelijke debat over de voorhuid van Christus. De vraag of de voorhuid van Christus, die als jood besneden was, mee is verrezen, was een van de eerste debatten in de christelijke wereld.

De Leuvense Predikherenkerk is het podium van het gebeuren. Het monumentale gebouw is symbolisch dermate geladen dat ze tot een tweede lezing van de getoonde werken dwingt en een bijkomende dimensie geeft aan de tentoonstelling. De tentoonstelling maakt immers ten volle gebruik van de architectuur van de kerk. Naast het schip en de sacristie wordt ook het aanpalende dormitorium aangewend. Hierdoor laat de tentoonstelling zich lezen als een samengesteld lichaam.

Naast een opening met een aantal muzikale interventies, rondleidingen en nocturnes is er een symposium waarbij de klassieke tweedeling tussen kern en oppervlak kritisch wordt bevraagd.

Praktisch
Tentoonstelling is open voor het publiek tot en met 7 december 2014. Open ma, do, vr, za en zo van 14u tot 20u. Dinsdag en woensdag gesloten.
5€/3€ – Ter plekke cash betalen
30CC/Predikherenkerk – Onze Lieve Vrouwstraat, 3000 Leuven

Bookmark and Share