Maatregelen voor een veiliger busstation in Leuven

De bestaande perrons slipvrij, ruimer en toegankelijker maken, de bussen herverdelen en het bouwen van 6 bijkomende perrons zijn de maatregelen die De Lijn Vlaams-Brabant neemt om het busstation van Leuven veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Het grootste deel van de aanpassingen zal al in 2015 gebeuren. Herinrichting Diestsepoort is voorzien voor midden 2016.

Waarom deze investeringen?
“Tijdens de spits passeren duizenden reizigers aan het busstation en dit aantal zal in de toekomst enkel nog toenemen. Om ervoor te zorgen dat chauffeurs en reizigers met een gerust hart kunnen vertoeven aan de belangrijkste bushalte van Leuven, startten we in het voorjaar een uitgebreide studie. Verschillende mogelijkheden werden onderzocht om de situatie te optimaliseren. Immers, elk ongeval is er één te veel. Verkeersveiligheid is voor ons als openbaar vervoerbedrijf een topprioriteit. We namen al heel wat maatregelen en dit voorjaar nog werd duidelijke signalisatie aangebracht en startten we een sensibiliseringscampagne. Nu gaan we nog een stap verder” zegt Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

Aanpassing rijrichting bussen
Studiebureau Mint onderzocht of het aanpassen van de rijrichting van de bussen de verkeersveiligheid in en rond het busstation verbetert. In totaal werden 4 scenario’s gesimuleerd en vergeleken met de toestand van vandaag. Algemene conclusie is dat de problemen eerder verplaatst worden dan wel dat er echte oplossingen aangereikt worden. Als de buscirculatie wordt aangepast, vermindert het aantal perrons. Minder perrons hebben dan weer grote verliestijden tot gevolg waardoor de bussen zich tijdens de spits zullen vast rijden in de omliggende straten. Bovendien zal ook het aantal conflicten er toenemen. Een betere oplossing is de herschikking van de vertrek- en aankomsthaltes van de buslijnen. Hierdoor worden de voertuigen beter verdeeld over het aantal perrons. Grote voordelen zijn een betere doorstroming, minder reizigers per perron en meer eenduidigheid.

Optimaliseren van de bestaande perrons
Momenteel telt het busstation 12 perrons die naast elkaar gelegen zijn + 1 halte aan de Diestsepoort. Door infoborden en schermen weg te nemen, wordt bijkomende ruimte en een beter overzicht voor de chauffeur gecreëerd. Het plaatsen van een afscheiding op perron 1 kan dan weer voorkomen dat mensen plots oversteken zonder eerst goed te kijken. Ten slotte worden alle perrons veiliger en toegankelijk gemaakt door het verhogen van de boordstenen en het gebruik van antisliptegels.

6 bijkomende perrons
Naast perron 12 kunnen bussen momenteel kort stationeren. Deze plaats zal worden heringericht en uitgebouwd worden tot volwaardige, toegankelijke halte die – vooral tijdens de spits – een deel van de reizigers kan wegnemen van de bestaande perrons.

Louis Tobback, burgemeester van Leuven:
“De Lijn en de stad Leuven zitten op dezelfde golflengte voor wat betreft de uitbouw van de Diestsepoort. Deze straat zal zo aangepast worden dat er ruimte komt voor 5 nieuwe bushaltes. Deze plannen kunnen in 2016 gerealiseerd zijn. Natuurlijk zal bij de verdere uitwerking voldoende rekening gehouden worden met voetgangers en fietsers. Ook de toegangen tot de parkings blijven verzekerd. Stad Leuven is bereid om een deel van de kosten op zich te nemen en zo mee te investeren in een veiliger busstation”

Timing, kostprijs en communicatie
De timing voor het invoeren van alle maatregelen is afhankelijk van de te volgen procedures inzake aanbesteding, bouwaanvraag en vergunningen. Wat snel kan, zal begin 2015 worden uitgevoerd. De heraanleg van de 12 bestaande perrons evenals de uitbouw van een extra 14de perron is voorzien voor de zomer van 2015 en vergt een investeringskost van 200.000 euro. De werken aan de Diestsepoort zijn in 2016 afgerond. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 650.000 euro en zal gedragen worden door De Lijn en de stad Leuven. Ook de reizigers en chauffeurs zullen van al deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.