N-VA Leuven kritisch over masterplan Hertogensite

Leven in Leuven ontving onderstaand persbericht:

N-VA Leuven staat kritisch tegenover het masterplan voor de ontwikkeling van de Hertogensite, de voormalige ziekenhuissite in de Brusselsestraat. De manier waarop meerdere hoge woontorens op de site dreigen te verschijnen, roept vragen op. “We zijn heel blij met een Central Park op de site maar daarom hoeven we er nog geen Manhattan aan de Dijle van te maken”, vat fractieleider Zeger Debyser het samen.

Hoogbouwstudie(s) à la tête du client?
De stad Leuven bestelde in 2012 bij het studiebureau BUUR een hoogbouwstudie voor Groot-Leuven om ad hoc hoogbouw te voorkomen. Die studie – opgeleverd maar door de stad nog altijd niet publiek vrijgegeven – argumenteert klaar en duidelijk dat er in het historisch centrum van Leuven geen plaats is voor nieuwe woontorens en bakens. In tegendeel, men adviseert om een maximale bouwhoogte van vijf bouwlagen te voorzien en om afstand te houden van beschermde monumenten.

Kort na de oplevering van de studie bestelde de stad bij hetzelfde bureau een aanvullende snelstudie die, in tegenspraak met de hoofdstudie, plots komt aandraven met talrijke woontorens in de Dijlevallei, zowel ter hoogte van het Groot-Begijnhof als in de Hertogensite. Niet alleen zegt dit iets over de bedenkelijke wijze waarop publiek geld wordt besteed aan studies, het laat uitschijnen dat de financiële meerwaarde voor de projectontwikkelaar het haalt boven de maatschappelijke meerwaarde.

Woontorens torenen uit over het historisch stadscentrum
Zeger Debyser: “Bovendien zijn de torens vreemd ingeplant. De toren van 14 verdiepingen is het sluitstuk van een rijtje grondgebonden woningen en wordt daar dus letterlijk tegengeplakt. Welke kwaliteit hebben deze herenhuizen nog?” “De eventuele torens zullen van uitzonderlijke architecturale schoonheid moeten zijn om door de bevolking aanvaard te worden. De IMEC Toren leert dat dit in Leuven niet steeds het geval is.”

De Leuvenaar vraagt zich terecht af wie ooit die lelijke Sint-Pietersklinieken, vlak bij het historisch stadscentrum heeft vergund. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verbaasd en zelfs boos wordt gereageerd op de densiteit en hoogte (tot 42 m) van de drie geplande nieuwe woontorens. Deze zullen zichtassen belemmeren en negatief afstralen op o.a. de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Voortschrijdend inzicht
Het voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat er in het huidige plan meer aandacht is voor erfgoed en er met de ontwikkeling van de welzijnstoren ook een mooie thematische inhoud wordt gegeven aan het project. Samen met middenveldsorganisaties uit de klankbordgroep slaagde de N-VA fractie er via commissiewerk bovendien in een centrale groene ruimte te vrijwaren van bebouwing. Maar de N-VA heeft nog heel wat kritische opmerkingen over de mobiliteitsafwikkeling, de financiële haalbaarheid van de podiumkunstenzaal en de beperkte economische activiteit en jobcreatie op de site. Zeger Debyser: “We hopen dat we via constructief overleg de overblijvende knelpunten nog kunnen bijschaven.”

Wat is jullie mening over de plannen voor de Hertogensite? Is hoogbouw een goed idee om ruimte te winnen of blijft het historisch centrum hier beter van gespaard?

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.