Stakingsactie bij studentenrestaurant Alma

Om 11 uur verzamelden de vakbondsmilitanten en de actievoerders van Hart boven Hard┬ábij de Alma Pauscollege. De studenten die voorbij kwamen kregen zure appels uitgereikt als symbool voor de maatregelen van het regeerakkoord. De meeste studenten liepen de actievoerders echter snel voorbij zonder een appel aan te nemen. Na een kort optreden van de band Clochard, sprak Marc Leemans, voorzitter van het ACV, de aanwezigen toe. Hij hekelde de besparingspolitiek van de regering die volgens hem gevoerd wordt “op de kap van de gewone man”. Na de toespraak sprongen de actievoerders de fiets op om naar het volgende piket te rijden.

Volgens een persbericht van VOKA arrondissement Leuven ondervond 90% van de ondernemingen in de regio Leuven-Hageland weinig tot geen hinder van de staking. Ongeveer een kwart van de werknemers ondervond wel problemen om tijdig om het werk te raken.

Wat zijn jullie ervaringen op deze stakingsdag?

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.