LEUVENS DIALECT VOOR ALLEN, OOK VOOR NIET-LEUVENAARS (Les 17)

KERSTCONCERT, in ‘t Leuvens: Kèskonsêr

gezongen door het koor van “DE JOORZANGERS”, op zondag 14 december om 3 uur in de namiddag, in de Sint-Pieterskerk.
Dit gratis concert dat een gans uur duurt, wordt volledig gezongen in onvervalst Leuvens dialect.

Het koor “DE JOORZANGERS ” is ontsproten in de schoot van het Koninklijk Verbond der Jaartallen.
Sinds 2005 blijven die mannen ons ononderbroken aangenaam verrassen met een repertorium dat ten zeerste gewaardeerd wordt. Niet alleen door de Leuvense bevolking, maar ook door de “nieuwe Leuvenaars”: de zogezegde “blijven-plakkers”. Velen van hen komen alle jaren graag naar deze kerstliederen luisteren.

Zodus: je weet waar naartoe op 14 december. En als je een beetje bij stem bent, mag je gerust meezingen! Je krijgt daarvoor een liedboek in handen met alle teksten. Dat boekje mag je meenemen. Zo kan je thuis nog wat verder oefenen!

Francois Michiels, voorzitter
André Van de Put, dirigent
HugO Geeraerts, publiciteit.

En dan naa de vertooling in ‘t Leives dialekt:

Kèskonsêr, in ‘t Schue Vloms: KERSTCONCERT

gezunge dei ‘t kuer van “DE JOORZANGERS”, up zondag de 14den deisèmber um droë iere in den achteneun, in de kerk van Sinte – Piëter.
Et konsêr es vei verniet, et diet een ier lank, en et wed ieëlegans gezunge in onvervalst Leives dialekt.

Et kuer ‘DE JOORZANGERS’ es ontsproute in de schuet van et Keininkloëk Verbond van de Joortalle.
Sinds 2005 bloëve doë mannen ons ononderbrouke ongenoom verrasse mei ne repertwaar die noëg gappresjeid wed. Nit allieën dei de Leivese bevolking, moo uek dei de “Nief Leivenieërs”, de zuegezieëde “bloëve-plèkkers”. Veil van èn koumen alle joore jêre noo doë kèsliekes loistere.

Zuedus: ge wet woo eine up 14 deisèmber. En as ge e bekke boë stèm zoët, meigde goë gerist meizinge! Ge kroëgt doovei ne liekesbuk in anne mei alle tekste. Da bukske meigde meineime. Zue kinde toeës nog e wa vèdder eufene!

Swa Michiels , veizitter
Andrei Van de Put, dirizjènt
UgO Geeraerts, rèklam.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.