Restauratiedossier Handbogenhof goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het restauratiedossier goed van het restant van de 12e eeuwse stadsomwalling in Handbogenhof en de aanleg van een park langs de ringmuur. Dit dossier moet in samenhang gezien worden met het masterplan Hertogensite en de plannen om onder het park De Bruul een parking te realiseren.

Deze groene zone langs de Dijle zal aansluiten bij de opengemaakte Dijle op Hertogendal. Door de restauratie van de stadsomwalling en de realisatie van een park in Handbogenhof zal een wandelroute gecreëerd worden tussen de parking De Bruul en de Hertogensite, meer bepaald de zone waar de podiumkunstenzaal gepland is. Via deze wandelroute is het de bedoeling de handel in de benedenstad beter te ontsluiten worden.

Dirk Vansina : “Dit dossier is dus van groot belang omdat het niet enkel de restauratie van het grootste relict van de middeleeuwse ringmuur bevat, maar ook de aanleg van een nieuw park. Het heeft een hefboomfunctie naar de verdere  ontwikkeling van de benedenstad, die dat erg nodig heeft”.

Geschiedenis
De cirkelvormige ringmuur rond de stad Leuven was 2.740 m lang en bestond uit 31 torens, en 13 poorten (11 stenen poorten en 2 waterpoorten). Vandaag zijn er nog op 9 plaatsen in de stad delen van de ringmuur zichtbaar.

Het gedeelte van Handbogenhof waarvan nu het restauratiedossier werd opgesteld, is het deel tussen de voormalige Biestpoort (in de huidige Brusselsestraat) en de Minnepoort (aan de huidige Brouwersstraat). Oorspronkelijk bevatte dit deel van de ringmuur 3 torens. Vandaag blijven er 2 van over en een zo’n 160 m lange muur.

parkontwerp

Van het begin van de 15e eeuw werd de buitenvesten in gebruik gegeven als oefenterrein aan de handbooggilde Sint-Sebastiaan, vandaar de naam Handbogenhof. Eind 16e eeuw liet deze gilde een Gildenhuis bouwen tegen de stadswal aan dat in 1949 werd afgebroken. Vanaf midden 18e eeuw werden grote delen van de stadomwalling gesloopt omdat ze geen nut meer had.

In 2008 werd de muur geschoord omwille van stabiliteitsproblemen van de scheef gezakte muur. Er werden ook onderhoudswerken uitgevoerd: de bovenzijde van de muur werd afgedekt omdat insijpelend water schade aanbracht aan de muur. Ook de bogen in metselwerk werden onderstut omdat sommige stenen uit de bogen dreigden te vallen.

Restauratiedossier
Het concept van de restauratie is een maximale conservering van de huidige muur zonder toevoegingen van nieuwe elementen. De bovenzijde van de muur wordt afgedekt met groene zoden om insijpelend vocht te weren. Aan beide zijden van de muur worden taluds met aarde aangebracht om de stabiliteit te verbeteren. Op één plaats waar geen talud mogelijk is, zal de techniek van micropalen toegepast worden.

Aanleg van een park
De taluds aan de zijde van Handbogenhof worden zullen gesculpteerd worden. Ze worden toegankelijk voor het publiek als heuvels waarop men kan liggen, zonnen, een boek lezen,… De weg langs de Dijle wordt heraangelegd. Het historische Gildenhuis wordt geëvoceerd door de contouren van het gebouw op te trekken in bakken in cortenstaal.

Het geheel van de werken wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. Het dossier wordt na de goedkeuring door de gemeenteraad ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed met het oog op het bekomen van 1,5 miljoen euro subsidies. De wachttijd voor goedkeuring bedraagt momenteel 3 jaar. De Leuvenaars zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen.

gildenhuis
Gildenhuis van boogschuttersgilde

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.