Denkgroep ‘Voorrang Van Links’ in debat met Dirk De Wachter

Het aantal mensen met emotionele problemen neemt in onze maatschappij hallucinante proporties aan. Eén op vier Belgen krijgt ooit te maken met een depressie. We slikken meer antidepressiva, slaap-en kalmeermiddelen en andere psychofarmaca dan ooit. Ook eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving, volgens sommige denkers hét cruciale probleem van deze tijd. De onafhankelijke denkgroep Voorrang Van Links staat stil bij deze maatschappelijke realiteit en gaat in gesprek met experts op zoek naar antwoorden.

Voorrang van Links’, een Leuvens initiatief van schepen Mohamed Ridouani en gemeenteraadslid Mich De Winter, probeert de tijdgeest te begrijpen en brengt mensen bijeen om nieuwe ideeën te genereren voor lange termijnuitdagingen. De kernvraag die de denkgroep zich dit jaar stelt is ‘Hoe maken we van onze maatschappij een samenleving?’. In gesprek met anderen gaat Voorrang Van Links de komende maanden dieper in op de oorzaken van eenzaamheid en op zoek naar manieren om te komen tot verbondenheid, hechting en gemeenschapszin.

dirkdewachter

Op de eerste gespreksavond brengt gastspreker, Dirk De Wachter, psychiater en auteur van ‘Borderline Times’ en ‘Liefde. Een onmogelijk verlangen?‘, een kritische maatschappij-analyse. Hij laat zien hoe de symptomen van de persoonlijkheidsstoornis borderline aanwezig zijn bij ons allemaal. Ook zogenaamd gezonde en geslaagde mensen kampen met eenzaamheid en de angst om alleen te zijn, relationele instabiliteit, impulsiviteit, gevoelens van leegte en zinloosheid, enz. Professor De Wachter ziet het als een symptoom van een maatschappij waarin de ratrace regeert en waarin vrijheid, genot, succes en kicks het hoogst na te streven goed zijn. De avond vindt plaats komende maandag 15 december om 20.00u in het STUK, zaal Auditorium.

Bij gespreksavond twee gaat het om een mogelijke remedie, een perspectief. Sprekers zijn Eric Corijn (VUB, COSMOPOLIS, Brussels Academy) en Nick Schuermans (Centrum OASeS, UA en actief in het onderzoeksproject ‘DieGem’). Is de invalshoek van Eric Corijn theoretisch dan is die van Nick Schuermans eerder praktisch. Voor Corijn vormen de uitdagingen van de wereld de directe problemen voor de stad. Die kwesties kunnen we alleen samen aanpakken: de klimaatregeling, de sociale ongelijkheid en het multiculturele samenleven. Dat vraagt dat we opnieuw samen leren leven, dat we inzetten op de uitbouw van een stedelijk gemeengoed. Nick Schuermans bespreekt een onderwijscase uit het ‘DieGem’-onderzoek: hoe komt solidariteit tot stand in een welbepaalde basisschool en multiculturele buurt? Deze insteken worden nadien getoetst aan een paar Leuvense praktijken. Deze gespreksavond vindt plaats in STUK op dinsdag 20 januari om 20.00u.

Ruth Joos modereert de twee avonden.
Gratis inkom.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.