Niemand valt uit de (zeil)boot bij Arktos

FIT-ALL LEUVEN is een project van Arktos Vlaams-Brabant in opdracht van OCMW Leuven en Stad Leuven. Samen met jongeren zet Arktos Vlaams-Brabant een laagdrempelige ontmoetingsplek en activiteitencentrum neer voor +18-jarigen uit (groot-)Leuven. Dit Arktosproject staat in voor een werking met ontmoeting, ateliers en (levens)trajectbegeleiding. Daarnaast is het ook de draaischijf tussen jongeren en andere bestaande lokale initiatieven. Het project brengt jongeren samen en biedt een forum om met hen op zoek te gaan naar positieve en constructieve manieren om uitdrukking te geven aan zichzelf. Daarnaast wil het project jongeren informeren, begeleiden, toeleiden en oriënteren om verdere en nieuwe stappen te zetten in hun levenstraject. In dit concept wordt nauw samengewerkt met en/of doorverwezen naar bestaande initiatieven op alle levensdomeinen.

De voorbije periode maakte Arktos in zijn atelierwerking een zeilboot zeewaardig samen met jongeren. Tijdens het in groep ‘schuren’, ‘plamuren’, ‘poetsen’, ‘coaten’, ‘vernissen’, ‘reviseren’, … stapten de jongeren in een proces waarin ze hun talenten konden inzetten en competenties inoefenen en eigen maken.

Dinsdag 16 december 2014 showden de jongeren tijdens het toonmoment bij Fit-All Leuven fier het eindresultaat aan het groter publiek. De boot kwam vanmiddag officieel de jachthaven van Leuven binnengevaren. Vaarroutes worden bekeken en plannen gesmeed om in het najaar ons de nodige vaar- en zeilskills eigen te maken en om in groep op zeiltrip te trekken. Daarnaast wordt er samen met de jongeren nagedacht hoe dit Arktos-zeilschip zinvol kan ingezet worden voor derden.

“Als OCMW Leuven willen we een ontmoetingsplek uitbouwen waar de jongeren zicht krijgen op hun competenties en een aantal sociale en persoonlijke vaardigheden kunnen inoefenen en eigen maken”, zegt Leuvens OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden. “In 2013 was gemiddeld 27,5% van de cliënten van onze Sociale Dienst die recht hadden op een leefloon of leefgeld jonger dan 25 jaar. Dat is een aanzienlijke groep jongeren die zonder deze steun weinig of geen maatschappelijke aansluiting kunnen vinden.”

Schepen van jeugd Dirk Vansina : “Een mooi project : jongeren die hun weg zoeken in de maatschappij, samen laten werken aan het opknappen van een boot en die boot te water laten. Dit project staat symbool voor wat Arktos samen met de stad en het OCMW wil realiseren: jongeren terug op weg zetten. Ik vind het belangrijk om te investeren in maatschappelijk kwetsbare jeugd. Met dit project kunnen we ze zelf laten ondervinden dat ze iets positiefs kunnen realiseren.”

arktos zeilboot

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.