Eerste Werfvergadering Leuven Klimaatneutraal 2030 17 dec 2014

Op woensdag 17 december, verzamelden zo’n 150 Leuvense organisaties, inwoners en experten zich in muziekcentrum Het Depot om samen (hard) te werken aan de realisatie van 23 uitdagende klimaatprojecten. Het betreft een verzameling van erg uiteenlopende uitdagingen –sommige op korte, andere op langere termijn realiseerbaar– binnen klimaatthema’s als gebouwen, mobiliteit, consumptie, natuur, landbouw en hernieuwbare energie. Het zwaartepunt lag daarbij voornamelijk op die eerste drie thema’s, gezien hun uitgesproken potentieel in het streven naar een drastische CO2-reductie.

150 mensen hebben zo’n 7 uren lang vooreerst inspiratie opgedaan uit 15 cases uit het veld én daarna 23 concrete acties (werven) opgestart.

Met de dag wordt de internationale klimaatuitdaging actueler. Steeds intensiever wordt ze aangegaan in steden, overal ter wereld, en ook in België zoeken verschillende centrumsteden mee naar een gepast antwoord op deze complexe uitdaging.

Stad Leuven, KU Leuven en verschillende organisaties, bedrijven en inwoners gaan reeds sinds 2011 aan de slag met deze allesomvattende uitdaging, en verenigden zich een goed jaar geleden in vzw Leuven Klimaatneutraal 2030. Intussen zijn ze klaar voor alweer een nieuwe stap en wordt de eerste editie van de driejaarlijkse Werfvergaderingen georganiseerd. Hier zullen 195 betrokkenen de daad bij het woord voegen.

Een uitgebreide, gedreven groep van usual suspects en nieuwe partners wil er overgaan tot de realisatie van spraakmakende, partneroverschrijdende klimaatexperimenten, en dit door het samen uitwerken van nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen onder professionele begeleiding van financiële experten en procesbegeleiders.

Dat zoveel personen bereid en in staat zijn om een ganse namiddag en vooravond te besteden aan deze uitdagingen, toont het grote engagement en de grote interesse die er bestaan in Leuven rond het klimaatthema.

Via het samenbrengen van zo’n rijke waaier aan profielen, via het presenteren van 15 inspirerende klimaatprojecten en het aanbieden van professionele procesbegeleiding en financiële expertise, wil de vzw zo grote stappen helpen zetten richting implementatie van verrijkende, spraakmakende, straffe, veelbelovende, multi-actor klimaatexperimenten, en dit steevast kaderend in de participatieve, stadsbrede aanpak van de klimaatuitdaging waar ze voor staat.

Vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 wil dit format van ‘Werfvergaderingen’ driemaal per jaar herhalen. Elke keer is er dan ruimte om nieuwe projectdoelstellingen op te pikken en er een beloftevolle groep van partners en inwoners rond te verzamelen.


Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.