Charlie op het Ladeuzeplein

Luc Rombouts zette vanop de UniversiteitsBibliotheek-beiaard de actie in met zijn versie van het lied “De gedachten zijn vrij”.
Het was een sobere, stille krijt-actie met oud en jong!
Met mensen die niet bang zijn hun mening te kunnen zeggen, oproepen om elkaar te respecteren ongeacht nationaliteit, overtuiging of religie.

Er werd 1 levensgrote en een paar kleinere ‘JE SUIS CHARLIE’, wat cartoons en andere slogans gekrijt.
Een stil protest VOOR vrije meningsuiting en respect en TEGEN intolerantie en haat.
Een aantal aanwezige KONTRARIE-koorleden zongen eveneens “De gedachten zijn vrij”

Een Facebook event georganiseerd door Hilde VansteenvoortMagda Peters en Geert Van Damme.

Enige foto-impressies:

(foto Hilde Vansteenvoort)

 

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.