Vijf noordelijke zijkapellen Sint-Pieterskerk gerestaureerd

Tijdens de periode 2004 tot 2009 werd het exterieur van de Sint-Pieterskerk gerestaureerd en sinds 2010 werkt men in vijf fases aan het interieur. Nu is fase 9 met o.a. de totaalrestauratie van de noordelijke zijkapellen afgerond. Begin maart 2015 zal men starten met fase 10.

Een uitgebreide uitleg met foto’s van alle restauratiefases van de Sint-Pieterskerk vind je op KerkLeuven.be. Een beknopt overzicht van de verschillende fases:

 • Fase 1: Restauratie Schip (noordoostzijde exterieur)
 • Fase 2: Restauratie Zijbeuk (noordoostzijde exterieur)
 • Fase 3: Vooronderzoek zijbeuk (zuidwestzijde exterieur) en restauratie Vieringtoren en lagere daken
 • Fase 4: Restauratie Hoofddak en zolders
 • Fase 5: Restauratie Schip (zuidwestzijde exterieur) en vooronderzoek interieurstofferingen schip, zijbeuken en kruisbeuk
 • Fase 6: Restauratie Zijbeuk (zuidwest exterieur) en vooronderzoek kapelensembles en muurepitafen
 • Fase 7: Elektriciteit
 • Fase 8: Verwarming en sanitair en vooronderzoeken interieurstofferingen
 • Fase 9: Restauratie van de altaarensembles, losse beelden en muurepitaven
 • Fase 10: Restauratie van het binnenparement en de gewelven met gewelfschilderingen en restauratie van beeldhouwwerk in het transept
 • Fase 11: Restauratie van de muurschilderingen van het koor en restauratie van kunstobjecten van het koor

Meer informatie:

wintertijd Leuven
De Sint-Pieterskerk, een foto van Kristel Van Loock

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.