Archief voor 13 februari 2015

Samenaankoop muurisolatie voor buitenmuren: infoavond op 17 februari

De Stad Leuven, de drie woonprojecten van IGO en de Vlaamse Energielening slaan de handen in elkaar en organiseren in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, een samenaankoop muurisolatie. Zes aannemers werden geselecteerd op basis van hun referenties, verkoopsvoorwaarden, attesten en prijs-kwaliteitsverhouding. De organisatie vraagt geen commissie op de afgesloten contracten en eventuele overeenkomsten worden rechtstreeks met de aannemers afgesloten. De overeengekomen prijzen en voorwaarden gelden voor het kalenderjaar 2015.

Woningen verliezen een aanzienlijk deel van de warmte via buitenmuren en betere isolatie kan heel wat verwarmingskosten besparen. Wie zijn spouw- of buitenmuren laat isoleren, kan rekenen op een premie van de netbeheerder (Eandis of Infrax) en, onder bepaalde voorwaarden, een Vlaamse verbeteringspremie aanvragen.

Op dinsdag 17 februari 2015 om 20:00 is er een infoavond in bibliotheek Tweebronnen met informatie over het selectieproces van de aannemers en uitleg over muurisolatie. Ook stellen de geselecteerde aannemers zichzelf voor. Op SamenWarmer.be vind je meer informatie over de actie. Op deze site kan je je vrijblijvend registreren zodat je op de hoogte wordt gehouden.

Bookmark and Share

Nieuwjaarsreceptie vzw Oude Markt

Gisterenavond hield vzw Oude Markt haar zesde nieuwjaarsreceptie.  De afsluiter van het receptieseizoen trok veel genodigden. De cafébazen konden rekenen op de aanwezigheid van een uitgebreide delegatie van Leuvense schepenen en raadsleden. Een onderstreping van de nauwe samenwerking tussen beleid en handel. De horeca, inclusief die van de Oude Markt, is immers een actieve medespeler in alle Leuvense evenementen. Traditioneel werden ook de stadsdiensten in de bloemetjes gezet.

De voorzitter van vzw Oude Markt, Erik De Rop, brak in zijn speech een lans voor een betere wijkwerking binnen de Leuvense Middenstand. De aandacht voor de opwaardering van enkele wijken mag niet ten koste gaan van andere.  Het is op dat punt veelzeggend dat de Oude Markt die vroeger in het midden van het historische stadscentrum lag, nu de uiterste rand vormt van handelend Leuven. Een geografische verschuiving ten gevolge van de braindrain uit het centrum. Erik De Rop riep de politiek op om hier oog voor te hebben.

De vzw ziet de toekomst evenwel hoopvol tegemoet. Met het Barcode project, een set van eenvoudige vuistregels voor iedereen die gezond, gezellig en geschift op stap wil gaan in Leuven, toont de vzw haar bereidheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Een initiatief dat ongetwijfeld over de Leuvense grenzen zal uitgroeien.

Bookmark and Share