Vervoerdienst CM zoekt nieuwe vrijwilligers

De Vervoerdienst van CM Leuven zoekt dringend nieuwe vrijwilligers. De chauffeurs vervoeren personen die omwille van hun beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Omwille van een tekort aan chauffeurs in bepaalde gemeenten, kan daar op termijn niet voor iedereen dezelfde dienstverlening gegarandeerd worden.

ls er op termijn geen extra vrijwilligers gevonden worden, dreigt de dienstverlening van de Vervoerdienst van CM in de problemen te komen. Er is momenteel een tekort aan chauffeurs in Leuven, Haacht, Boortmeerbeek, Holsbeek, Aarschot en Lubbeek. Dit zorgt ervoor dat ouderen, zieken en personen met een handicap een stuk van hun mobiliteit kunnen verliezen. Deze mensen rekenen nochtans op de Vervoerdienst om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Ze maken er gebruik van om naar de dokter, het ziekenhuis, familie … te gaan.

‘Wij vinden het belangrijk dat ook mensen die een beperkte mobiliteit hebben hun zelfstandigheid kunnen behouden. Zowel het vervoer naar medische consultaties alsook het vervoer naar afspraken met vrienden of kapper is belangrijk voor ons,’ zegt Isabelle Verstraeten, verantwoordelijke voor de Vervoerdienst. ‘We krijgen steeds meer aanvragen van mensen die gebruik willen maken van onze dienst. Daarom is het noodzakelijk dat er nieuwe vrijwilligers worden gevonden.’

benjamin vervoerdienst - pers

Doe mee
Heb je interesse om hulpbehoevenden naar hun bestemming te brengen? Neem dan zeker vrijblijvend contact op met de Vervoerdienst op het nummer 016 35 95 05 of via e-mail: thuiszorgcentrum.leuven@cm.be . Je vervoert deze mensen met je eigen wagen, helpt hen bij in- en uitstappen en krijgt hiervoor een onkostenvergoeding.

‘Onze vraag naar vrijwilligers wordt steeds groter. We willen garanderen dat we ook in de toekomst voldoende mensen kunnen helpen.’ – Isabelle Verstraeten.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.