Stad Leuven wil opvang in scholen uitbreiden

Meer een meer kinderen gaan voor en na de schooluren naar de opvang in de school en kinderen blijven ook langer in deze binnenschoolse opvang. De Stad Leuven wil deze opvang uitbreiden en verbeteren:

  • In een eerste fase krijgen de scholen administratieve ondersteuning waarbij de registratie en facturatie wordt afgehandeld door vzw Kinderopvang. Op dit ogenblik zitten 24 basisscholen, verspreid over 32 vestigingen, in die eerste fase.
  • In een tweede fase zorgt vzw Kinderopvang voor de tewerkstelling en opleiding van het opvangpersoneel. Vier Leuvense basisscholen zitten in fase 2.
  • In fase 3 gaat men de activiteiten tijdens de opvang uitbreiden en verbeteren, door samen te werken met allerlei partners uit bijvoorbeeld de sport- en cultuursector

De stad Leuven heeft een toelagereglement dat de Leuvense basisscholen de kans geeft om activiteiten te organiseren tijdens de schoolse opvang. Medio 2015 wordt dit toelagereglement herzien met de bedoeling om meer scholen te bereiken.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.