Archief voor 26 februari 2015

JONGCD&V Leuven wil dat Bar Stan blijft

Leven in Leuven ontving onderstaand persbericht van JONGCD&V Leuven:

Het buurtcafé Bar Stan dreigt te verdwijnen omdat het Leuvense stadsbestuur vindt dat het niet over de juiste vergunning beschikt. Burgemeester Tobback stelt dat Het Nieuw Kwartier al sinds het interbellum een woonwijk is en daar hoort een café niet thuis.

Als in woonwijken geen cafés thuishoren waar dan wel?
Moeten andere gezellige buurtcafés zoals Café De Reynaert in de Frederik Lintstraat, ViaVia in de Parkstraat, Bar del Sol in de Schapenstraat, Café de Kastaar in Kessel-Lo, Los Hombros in Wilsele dan ook de deuren sluiten? Met het verdwijnen van ‘t Poske, Den Toewip en Pië De Nijper zijn stilaan de typische Leuvense volkscafés op één hand te tellen. Ooit waren volkscafés het hart van een buurt of een stad.

Ook Het Nieuw Kwartier was een levendige wijk met veel buurtwinkels en cafés.
Je kan dit nog steeds zien in de architectuur van vele hoekpanden. Er waren meer dan 10 handelszaken, een cinéma Palace en zelfs een 20-tal cafés gevestigd. Vandaag geeft Bar Stan kleur aan het ‘pleintje’ net zoals voorheen.

Een buurtcafé zoals Bar Stan verhoogt de sociale cohesie.
In tijden van sociale media waarin we met iedereen verbonden zijn, is de vereenzaming van de maatschappij nog nooit zo hoog geweest. We hebben virtueel groot netwerk, maar een echt sociaal netwerk verwatert. Dit gezellig buurtcafé kan mensen terug in contact te brengen met hun buren en hen uit hun sociaal isolement halen. Bar Stan is een nieuw volkscafé anno 2015.

JONGCD&V Leuven wil dat Bar Stan blijft.
Wij gaan niet akkoord met de visie van de stad. Bar Stan hoort thuis in Het Nieuw Kwartier. We zijn teleurgesteld in hoe het stadsbestuur omgaat met jonge ondernemers die een meerwaarde creëren voor de stad.

Tenslotte wekt burgemeester Tobback de indruk dat er andere zaken spelen door nu al in de media te verkondigen dat hij beroep zal aantekenen als de provincie toch een vergunning zou toekennen. Het is algemeen geweten dat de klachten tegen Bar Stan afkomstig zijn van oud-schepen Jaak Brepoels (sp-a). JONGCD&V wil dat het stadsbestuur zich niet verder mengt in de beroepsprocedure zodat elke schijn van partijdigheid vermeden wordt.

Wat is jullie mening? Moet Bar Stan blijven?

Bookmark and Share

Eerste steenlegging Bleydenbergschool Wilsele

Gisteren hebben eerste schepen Carl Devlies en schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani symbolisch de eerste steen gelegd voor de nieuwe vrije basisschool Bleydenberg in Wilsele. Hiermee gaat officieel de tweede fase van het project van start, namelijk de nieuwbouw van een kwalitatief en architecturaal hoogstaande kleuter- en lagere school voor de kinderen van Wilsele en omgeving. In een eerste fase werd het oude schoolgebouw afgebroken en de kelderput uitgegraven. Het bouwproject met een oppervlakte van 2600 vierkante meter gebouwen en 2000 vierkante meter omgevingsaanleg kadert binnen de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen, een scholenbouwprogramma opgezet door de Vlaamse regering. De oplevering van het nieuwe schoolgebouw is voorzien in juni 2016, zodat de kinderen de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen vanaf het schooljaar 2016-2017.

De kinderen werden actief betrokken bij dit startschot voor de bouw van hun school. De winnaars van een tekenwedstrijd, 1 leerling per klas, hielpen vandaag de symbolische eerste steen in te metselen, samen met de schepenen. Die eerste steen zelf is opgebouwd uit 1100 legoblokjes en symboliseert de lachende B van Bleydenberg. Elke leerling heeft letterlijk zijn steentje bijgedragen aan de grote legoblok (50 x 30 x 6 cm).

legoblok

Extra onderwijsplaatsen en sporthal ook voor buitenschools gebruik
Het bouwproject zelf omvat de nieuwbouw van een volledig nieuwe, kwalitatief en architecturaal hoogstaande, kleuter- en lagere school met sporthal en secretariaat voor de kinderen van Wilsele en omgeving. A33 architecten uit Leuven ontwierp de school. Ze wordt gerealiseerd door de tijdelijke aannemerscombinatie Jan De NulVan Laere. De school omvat 6 kleuterklassen en 10 klassen voor de lagere school. In het ontwerp is plaats voorzien voor 60 tot 80 extra leerlingen, om tegemoet te komen aan de stijgende nood aan plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs in de Leuvense regio.

De nieuwe sporthal met een oppervlakte van 254 m2 heeft eigen sanitair, opbergruimtes en douches en is onafhankelijk van de school toegankelijk. Op die manier kan de sporthal ook buiten de schooluren gebruikt worden door allerlei sportverenigingen. Zo komt de school tegemoet aan de vraag voor extra sportfaciliteiten in het dorp.

De beschermde kapel is het enige gebouw van de oorspronkelijk school dat behouden blijft binnen het nieuwe schoolconcept. Ze zal dienst doen als refter. De restauratie van de kapel maakt evenwel deel uit van een ander dossier met een eigen tijdslijn. De aanvang van de werken aan de kapel wordt na 2020 verwacht.

school

Bookmark and Share