Eerste steenlegging Bleydenbergschool Wilsele

Gisteren hebben eerste schepen Carl Devlies en schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani symbolisch de eerste steen gelegd voor de nieuwe vrije basisschool Bleydenberg in Wilsele. Hiermee gaat officieel de tweede fase van het project van start, namelijk de nieuwbouw van een kwalitatief en architecturaal hoogstaande kleuter- en lagere school voor de kinderen van Wilsele en omgeving. In een eerste fase werd het oude schoolgebouw afgebroken en de kelderput uitgegraven. Het bouwproject met een oppervlakte van 2600 vierkante meter gebouwen en 2000 vierkante meter omgevingsaanleg kadert binnen de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen, een scholenbouwprogramma opgezet door de Vlaamse regering. De oplevering van het nieuwe schoolgebouw is voorzien in juni 2016, zodat de kinderen de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen vanaf het schooljaar 2016-2017.

De kinderen werden actief betrokken bij dit startschot voor de bouw van hun school. De winnaars van een tekenwedstrijd, 1 leerling per klas, hielpen vandaag de symbolische eerste steen in te metselen, samen met de schepenen. Die eerste steen zelf is opgebouwd uit 1100 legoblokjes en symboliseert de lachende B van Bleydenberg. Elke leerling heeft letterlijk zijn steentje bijgedragen aan de grote legoblok (50 x 30 x 6 cm).

legoblok

Extra onderwijsplaatsen en sporthal ook voor buitenschools gebruik
Het bouwproject zelf omvat de nieuwbouw van een volledig nieuwe, kwalitatief en architecturaal hoogstaande, kleuter- en lagere school met sporthal en secretariaat voor de kinderen van Wilsele en omgeving. A33 architecten uit Leuven ontwierp de school. Ze wordt gerealiseerd door de tijdelijke aannemerscombinatie Jan De NulVan Laere. De school omvat 6 kleuterklassen en 10 klassen voor de lagere school. In het ontwerp is plaats voorzien voor 60 tot 80 extra leerlingen, om tegemoet te komen aan de stijgende nood aan plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs in de Leuvense regio.

De nieuwe sporthal met een oppervlakte van 254 m2 heeft eigen sanitair, opbergruimtes en douches en is onafhankelijk van de school toegankelijk. Op die manier kan de sporthal ook buiten de schooluren gebruikt worden door allerlei sportverenigingen. Zo komt de school tegemoet aan de vraag voor extra sportfaciliteiten in het dorp.

De beschermde kapel is het enige gebouw van de oorspronkelijk school dat behouden blijft binnen het nieuwe schoolconcept. Ze zal dienst doen als refter. De restauratie van de kapel maakt evenwel deel uit van een ander dossier met een eigen tijdslijn. De aanvang van de werken aan de kapel wordt na 2020 verwacht.

school

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.